• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Potravinová pyramida
    • 25. 9. 2018
    • Tomáš Juříček

     FOTOGALERIE

     Žáci 7. třídy si v hodině Výtvarné výchovy připomenuli své znalosti z oblasti Výchovy ke zdraví při vytváření potravinové pyramidy.

    • Číst více
    • Hrajeme si s kamarády
    • 25. 9. 2018
    • Petra Bořutová

     FOTOGALERIE

     Ve školce si společně nejen hrajeme, ale taky zpíváme, učíme se, tvoříme a cvičíme. Nejvíce nás baví pohybové hry a procházky v okolí školy. Díky pohybovým hrám, procházkám a pobytu venku na školkovém hřišti, si procvičujeme své tělo, svaly a zlepšujeme koordinaci těla.

    • Číst více
    • První divadlo ve školce
    • 25. 9. 2018
    • Petra Bořutová a Renata Zaoralová

     FOTOGALERIE

     Slečna Truhlička a pán Truhlík si připravili pro děti pohádkovo-hudebně zpracované představení o tom, jak správně stolovat. Nejen, že se do děje zapojovaly děti se svými radami, kde získat potraviny k uvaření, ale také radami jak správně prostřít stůl. Užili jsme si během představení plno zábavy, zatancovali jsme si a zazpívali.

    • Číst více
    • První třídnické hodiny - pravidla
    • 25. 9. 2018
    • Aneta Miklová

     První třídnické hodiny v novém školním roce jsme věnovali nastavení třídních pravidel tak, aby všem bylo ve třídě dobře a bezpečně. Také se diskutovalo o tom, proč jsou pravidla důležitá a kde se s nimi můžeme potkat. Pravidla sestavovali sami žáci společně s třídním učitelem a dopomocí speciálního pedagoga.

    • Číst více
    • Čtvrťáci se učí v přírodě
    • 25. 9. 2018
    • Petra Slováčková

     FOTOGALERIE

     Minulý týden jsme využili krásného počasí a vydali se učit ven do přírody. V hodině tělesné a hudební výchovy jsme vyběhli do kopců, cílem se nám stalo jedno ze stanovišť Naučné stezky Kašava – Vinohrádek. Během naší výpravy jsme se naučili a dověděli spoustu nových informací. Z mapy a z naučných cedulí jsme zjistili, že nad naší obcí se nachází zvláště chráněné území - přírodní památka Nad Kašavou, kde se nachází spoustu chráněných druhů. Některé druhy jsme si ukázali na obrázcích, popovídali jsme si o chráněném jehličnanu – jalovci obecném a nakonec jsme si zazpívali lidovou písničku Vysoký jalovec. Po vyběhnutí kopce jsme si na Vinohrádku udělali společnou fotku a přečetli si pověst o propadlém kostele. Poté jsme si zahráli několik pohybových her. Během naší výuky jsme si ukázali různé rostlinné i živočišné druhy, například ocún jesenní, ruměnici pospoln

    • Číst více
    • Ruština venku
    • 25. 9. 2018
    • Hana Pospíšilová

     FOTOGALERIE

     Žáci 8. třídy, kteří se učí rusky, využili jednoho z posledních teplých dní a šli se učit ven do školního altánku. Opakovat si slovíčka a fráze v malém kroužku při příjemné teplotě bylo jistě příjemnější než být ve škole. Všem šla práce hezky od ruky, jen focení je vyrušovalo. Škoda, že už léto končí!

    • Číst více
    • Exkurze na farmu
    • 25. 9. 2018
    • Zdeňka Krmášková

     FOTOGALERIE

     V úterý 18. září se vydali žáci sedmého a osmého ročníku v rámci projektu „Pomozte nám zachránit farmáře“ na biofarmu Javorník ve Štítné nad Vláří. Nejprve se seznámili s provozem farmy. Potom se podívali na zpracování mléka a na závěr byla nejzajímavější část. Čekala je ochutnávka bioproduktů a možnost nákupu biopotravin. Autobus se vracel zpět o několik kilogramů těžší, protože téměř nikdo neváhal a nakoupil výborné sýry, pečivo i mléko.

    • Číst více
    • Retro výstava
    • 18. 9. 2018
    • Zdeňka Krmášková

     FOTOGALERIE

     Ve čtvrtek 13. září se vydali šesťáci na výlet do minulého století. V Domě zahrádkářů ve Vlčkové si mohli prohlédnout asi 350 předmětů, které byly zcela běžné v životě jejich babiček a prababiček. Retro aneb proti proudu času byla moc zajímavá výstava a určitě stála za návštěvu. Po prohlídce se žáci přesunuli do moštárny, kde se právě tlačil mošt. Všichni měli možnost ochutnat čerstvě vylisovanou šťávu. Poslední zajímavostí bylo vaření povidel. Činnost, která se už moc často nevidí. I tady proběhla ochutnávka. Společně jsme tak strávili moc zajímavé a příjemné odpoledne.

    • Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie