• 25. 5. 2018

  Zdeněk Vlk

  Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonemč. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019

 • 25. 5. 2018

  Aneta Miklová

  FOTOGALERIE

  Ve druhé třídě proběhly dva preventivní programy, které byly zaměřené na vztahy ve třídě a zlepšování komunikace.

 • 25. 5. 2018

  Aneta Miklová

  FOTOGALERIE

  Od dubna chodíme s klubem i ven. Hrajeme fotbal, společně se připravujeme na výuku, dovádíme na průlezkách. Když je ovšem špatné počasí, vymýšlíme aktivity ve škole.

 • 25. 5. 2018

  Aneta Miklová

  FOTOGALERIE

  V rámci preventivního programu si páťáci zkusili jaké je to být zodpovědnější, sebe-prosadit se v kolektivu a i přesto být jeden tým.

 • 25. 5. 2018

  Martin Vávra

  FOTOGALERIE

  Dnes, 24. 5. 2018, jsme s žáky 8. třídy využili krásného počasí a vyrazili jsme počítat ven. Žáci ve skupinkách pracovali na výpočtech obsahu kruhu, na které pak navazují výpočty povrchu a objemu válce, jež jsou využívány v různých praktických odvětvích, nejčastěji ve stavebnictví.

  Počítání venku jsme si užili :-)

 • 25. 5. 2018

  Vladimír Drápal

  FOTOGALERIE

  Ve středu 23. 5. proběhl již 24. ročník Kašavského běhu. Závod byl současně dalším, posledním kolem Podřevnické ligy.

  Závodu se zúčastnilo takřka 160 chlapců a děvčat ze sedmi škol. Byly to základní školy ze Slušovic, Trnavy, Želechovic, Fryštáku, Lukova, Štípy a Kašavy.

  Soutěžilo se v pěti kategoriích. První tři kategorie měly vytyčenou trasu mimo areál školy. Bylo to z důvodu rekonstrukce fotbalového hřiště. Žáci druhého stupně běželi klasický okruh dlouhý 1600metrů.

 • 24. 5. 2018

  Hana Pospíšilová

  FOTOGALERIE

  Protože se děti ve fyzice už naučily schematické značky součástí elektrického obvodu, zkusily si ve fyzice poskládat vlastní obvod a zakreslit jej jako schéma. Využily přitom nejen školní stavebnici, ale i vlastní, která obsahovala i pro nás zatím neznámé součástky. Velkou radost vyvolalo také spuštění motorku s kouskem papíru, který simuloval brusku.

 • 21. 5. 2018

  Martina Vaculová

  FOTOGALERIE

  Ve středu 16. května prožilo 6 žáků z 8. třídy soutěžní den s Integrovaným záchranným systémem. Naši školu reprezentovali: Pavla Skybová, Kája Šišková, Hanka Mačková, Vojta Kolář, Vojta Březík a Tom Křížka. Museli prokázat vědomosti v oblasti první pomoci, pravidel silničního provozu a požární ochrany. Zjišťovali informace o armádě ČR, učili se poznat padělané zboží či měřit tlak jako profesionální zdravotníci. Hbitost a šikovnost předvedli při překážkové dráze, hodu granátem a jízdě zručnosti na kole. Mohli si vyzkoušet výstroj policisty i vojáka, prozkoumali zbraně a vojenská vozidla. Stanoviště se střelbou bylo k jejich zklamání zrušeno.

 • 21. 5. 2018

  Martina Vajďáková

  FOTOGALERIE

  Ve čtvrtek 17. května se v komnatě 1. třídy konalo pasování na čtenáře. Přišlo všech dvacet čekatelů na řád čtenářů. Museli složit zkoušku, která se skládala z přečtení příběhu a čtenářského slibu. Protože prvňáčci byli šikovní, tak se Král Knihoslav VI. rozhodl všechny pasovat na čtenáře. Gratulujeme!

 • 18. 5. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  Opět po roce za našimi dětmi zavítala lektorka z Nadačního fondu Albert Gabriela Hladůvková, aby seznámila žáky se zásadami zdravého stravování. A tak se uskutečnil program Škola Zdravé 5. Ten je určen pro žáky 1. stupně základních škol. Žáci se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a přípravou zdravé svačinky.

  Párty se Zdravou 5 je dvouhodinovka pro žáky 2. stupně. Žáci se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili i jednoduché občerstvení.

      

Edupage - návody

Počet návštěv: 1294511

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Sobota 26. 5. 2018