• 18. 5. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  Opět po roce za našimi dětmi zavítala lektorka z Nadačního fondu Albert Gabriela Hladůvková, aby seznámila žáky se zásadami zdravého stravování. A tak se uskutečnil program Škola Zdravé 5. Ten je určen pro žáky 1. stupně základních škol. Žáci se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a přípravou zdravé svačinky.

  Párty se Zdravou 5 je dvouhodinovka pro žáky 2. stupně. Žáci se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili i jednoduché občerstvení.

 • 17. 5. 2018

  Zdeněk Vlk

  Naše škola se již potřetí probojovala mezi 10 finalistů soutěže školních webů. Do 30. 5. 2018 se do hlasování může zapojit i veřejnost.

  Návod na hlasování:

  Najdete nás po rozkliknutí odkazu na webovýxh stránkách soutěže www.scoolweb.cz/cena-verejnosti v sekci hlasování veřejnosti, dále v sekci ZŠ plně organizované.

  Děkujeme za váš hlas.

 • 17. 5. 2018

  Barbora Michálková

  FOTOGALERIE

  Ve výuce přírodovědy jsme se žáky 4. třídy vytvořili v rámci projektové hodiny nástěnný plakát „Ekosystém pole“. Žáci spolupracovali ve skupinkách, využívali poznatky, které se naučili v hodinách přírodovědy, a také ty, které si zjistili v rámci různých referátů z odborných knih a internetu. Moc to všechny bavilo a určitě to brzy zopakujeme.

 • 16. 5. 2018

  Petra Bořutová

  FOTOGALERIE

  Děti nezapomněly na své maminky ani ve školce. Obdarovaly je krásným dárkem, které malovaly tuší.

  Na velký formát papíru malovaly své maminky, které poté dozdobily kytičkou z papíru. Některé děti, ještě k tomu všemu, vyrobily i svá přáníčka z lásky.

  Dětem se to moc dařilo, a sklidily velký úspěch se svým obrázkem a za odměnu dostaly i sladkou pusinku od své maminky.

 • 15. 5. 2018

  Martina Vaculová

  FOTOGALERIE

  V pondělí 7. 5. odjeli páťáci na poznávací výlet do Prahy. Co je čekalo? Budíček před čtvrtou ráno, cesta vlakem, metrem, poté ozbrojenci a kontrola zavazadel před vstupem ke Hradu. V podzemní expozici byl připraven výukový program Hra o Hrad. Jako pomocníci mistrů různých řemesel museli hledat indicie na vystavených exponátech, a vyluštit tak tajenku.

  Následovala prohlídka katedrály sv. Víta a baziliky sv. Jiří. Žáci s doprovodem prošli Zlatou uličkou a prozkoumali vybavení hladomorny v Daliborce. Vydrápali se Petřínskými sady až k Zrcadlovému bludišti a kdo měl ještě dost sil, zdolal i rozhlednu, aby si shora prohlédnul dominanty Prahy.

 • 14. 5. 2018

  Tomáš Juříček

  FOTOGALERIE

  Kromě běžných hodin literatury ve škole se šesťáci občas staví v rámci výuky také do knihovny, aby se seznámili s novými knihami a vypůjčili si nějaké domů.

 • 14. 5. 2018

  Markéta Třísková

  FOTOGALERIE

  V neděli 14. 5. vystoupily holky z mažoretek a zumbičky na zahradní slavnosti pro maminky v Ostratě. Holky si užily nejenom vystoupení, ale i sladkou odměnu a atrakce, které si pro ně pořadatelé této akce připravili.

  Děkuji Elišce Topičové a Hance Červenkové za pomoc při organizaci dne a za nácvik vystoupení zumbičky.

 • 11. 5. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  V sedmé třídě se žáci snažili proniknout do tajů bankovnictví. Řešili slovní úlohy s procenty a učili se i jednoduché úrokování. Seznámili se s historií vzniku peněz i s finančními produkty. Učili se vyplňovat poukázky, řešili test týkající se vyobrazených osobností na českých bankovkách, všímali si ochranných prvků. Pozorovali bankovky s jinou měnou a také se orientovali ve výpisu z běžného účtu. Finanční gramotnost je velmi důležitá, ale také zajímavá. Všechno se v jedné hodině zvládnout nedá. A tak bychom v brzké době rádi pokračovali se získáváním zkušeností v oblasti financí.

 • 11. 5. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  Cílem akce Ukliďme Česko je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v přírodě. A tak se i naše škola připojila 7. května ke spoustě dobrovolníků, kteří se snaží, aby jarní přírodu nehyzdily odpadky. Žáci se rozdělili do několika skupin a pustili se do práce. Jedna skupina uklízela okolí školy, zametala a odstraňovala plevel. Další skupina si vzala na starost pořádek na Křížové cestě a na Naučné stezce. Ti nejzdatnější se vydali po stopách odpadu směrem k přehradě a mizel nepořádek i na březích potoků. A tak se vršily pytle s plasty, se sklem, keramickými střepy, kupilo se železo i pneumatiky. Snad se nám společnými silami podařilo odstranit nelegální skládky a přispět ke krásnému okolí naší obce.

 • 10. 5. 2018

  Petra Bořutová

  FOTOGALERIE

  Zajímavým tématem ve vzdělávání dětí v naší školce bylo – Zvířátka v lese. Během 14 dnů jsme se s dětmi zaměřili na poznávání lesní zvěře pomocí obrázků, u kterých jsme si vždy povídali, co zajímavého o zvířátku víme, kde žije, čím se živí, proč je pro les a pro nás užitečné či neužitečné.

  Veškeré aktivity jsme se snažili vždy zaměřit a motivovat na toto téma, jako procházky do přírody a lesa, pozorování krajiny a všeho okolo. Díky dodržování „Pravidel o chování v lese“ však některé bystré děti zahlédly při procházce brouky, červy, motýly, ale i zajíce, veverku a srnku.

      

Edupage - návody

Počet návštěv: 1282471

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pondělí 21. 5. 2018