• Petra Drábková

  FOTOGALERIE

  Kromě společenských her a malování se snažíme vést děti k výtvarné činnosti – pracujeme s keramickou hlínou, modelínou, nebo moduritem a tvoříme různé ozdoby dle období.

  Dále prohlubujeme vztah k přírodě – pokud je přívětivé počasí, vyrážíme na vycházky, nejlépe někam do přírody. Většina dětí rády sportují, proto často využíváme prostory naší tělocvičny.

  V neposlední řadě myslíme i na kulturu, a tak se za odměnu vydáme i do kina. Tentokrát to byla odměna za pololetní vysvědčení – pohádka Čertoviny, která se dětem moc líbila.

 • 16. 2. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  V přírodopise se žáci učí o hmyzu. A i když je venku zima, ve třídě už nastalo jaro. Objevovali jsme proces přeměny housenky v krásného motýla, žasli jsme nad krásou denních motýlů i zajímavostmi ze života nočních motýlů. Stranou nezůstal bourec morušový, bekyně mniška ani mol šatní. Výuku jsme si zpestřili i výtvarně. Z papíru jsme si složili motýly různých tvarů, barev i velikostí. A teď se můžeme těšit na povídání o životě včel, které bude určitě stejně zajímavé.

 • 15. 2. 2018

  Martin Vávra

  FOTOGALERIE

  V naší škole se nevzdělávají pouze žáci, ale také učitelé. V úterý 13. 2. 2018 byli naši učitelé matematiky na školení Reálné experimenty ve výuce matematiky. Učitelé se naučili některé nové aktivity, které mohou využít ve výuce s žáky.

 • 14. 2. 2018

  Zdeněk Vlk

  Vážení rodiče a žáci,

  od 19. 2. do 23. 2. 2018 probíhají pro žáky základní školy jarní prázdniny. V tuto dobu bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu a zájmových kroužků.

  Provoz mateřské školy a školní jídelny je zachován.

 • 14. 2. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  Ve čtvrtek před pololetními prázdninami připravili žáci šesté a deváté třídy ochutnávku pomazánek. Sešla se pomazánka celerová, cizrnová, česneková, škvarková, vajíčková, rybí, sýrová… Nepřeberné množství druhů a chutí. A tak mohli o velké přestávce všichni ochutnat a získat inspiraci pro další obohacení jídelníčku.

 • 9. 2. 2018

  Martina Vajďáková

  FOTOGALERIE

  Tento týden k nám zavítal pan Tydýt. Navštívil 1., 2. třídu a naše školkáčky. Pan Tydýt je nová hračka holčičky Amálky. Staré hračky Tydýta nepřijaly mezi sebe, posmívají se mu a vyhánějí ho od sebe. Pan Tydýt odchází pryč. Hračky si uvědomí své chování k němu. Začnou ho hledat po celém světě. Po dlouhé a náročné cestě najdou pana Tydýta, omluví se mu a stanou se z nich kamarádi. Je vidět, jak důležité je chovat se k sobě hezky, i když jsme rozdílní. Umět se omluvit a odpustit si. Snad se nám to bude dařit i v našem životě.

 • 5. 2. 2018

  Zdeněk Vlk

  FOTOGALERIE

  Čtvrtek 31. 1. 2018 pro naše žáky velmi důležitý, protože se jednalo o poslední den I. pololetí školního roku 2017/2018. Tento den strávili převážně se svými třídními učiteli, se kterými zhodnotili dosavadní školní práci a dostali výpisy vysvědčení.

  Po velké přestávce se ještě uskutečnilo společné setkání všech žáků a učitelů v aule, při kterém bylo ředitelskou pochvalou oceněno 23 žáků.

 • 5. 2. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  Ve středu dopoledne měli šesťáci besedu s nevidomou paní. Na tuto besedu navazoval i odpolední a večerní program. Žáci si nejprve tvořili dvojice. Pohmatu museli popsat knoflík a najít stejnou dvojici. Bylo to pro ně docela těžké, protože museli začít využívat jiný smysl než zrak. Vůbec si totiž neuvědomujeme, jak jsme na zraku závislí. Potom jsme šli ven. Pozorovali jsme úplněk měsíce, stínohru i večerní oblohu. Následovala večeře, povídání o andělech a soutěž v tělocvičně. Utahaní a unavení jsme se přesunuli do třídy. Zahráli jsme si hru Místo po mé pravici je prázdné i na upíry. A úplně na závěr všichni dostali plný kufr dobrých zpráv. Přiblížila se večerka. Ještě hodinu trvalo, než se všichni uložili ke spánku. Plni zážitků a dojmů nakonec všichni spokojeně usnuli.

 • 1. 2. 2018

  Barbora Michálková

  FOTOGALERIE

  Ve 4. třídě se žáci seznamovali s památkami našeho hlavního města. Každý z žáků si připravil povídání o jedné z pražských pamětihodností. Na to jsme navázali skupinovou prací ,, Mapa památek paní Prahy“, kterou jsme vytvořili na základě našich osvojených znalostí z vlastivědy.

 • 31. 1. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  V hodinách přírodopisu se sedmáci učí o ptactvu. Aby se žákům nabyté poznatky lépe pamatovaly, využívali jsme velkou školní sbírku. Do lavice žáci dostali jednoho zástupce ptačího druhu a ostatním spolužákům potom popsali nejdůležitější znaky. Hlavu si lámali i s vystřihovánkou. Úkolem bylo vystřihnout jednotlivé díly a správně je sestavit dohromady. Kdo byl s prací hotov, mohl hrát pexetrio. Některé žáky zaujala i osmisměrka. O méně známých druzích ptactva vyhledávali poznatky na internetu. Zpestřením byla i hra, kdy měli žáci zapsat názvy ptačích zástupců na dané písmeno. V hodinách jsme si také povídali o zimním přikrmování ptactva a významu ptáků pro naši přírodu.

      

Edupage - návody

Počet návštěv: 1093979

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 23. 2. 2018