• 24. 4. 2018

  Věra Mitrengová

  FOTOGALERIE

  Pokud je krásné počasí, opouštíme naši druhou třídu a jdeme se věnovat výuce čtení ven. Kromě čerstvého vzduchu si užíváme i jarní přírodu. Moc si přejeme, ať nám počasí dlouho vydrží příznivě nakloněno a těšíme se na další čtenářské výpravy do říše fantazie.

 • 24. 4. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  V hodinách přírodopisu jsou šesťáci vedeni k praktickému poznávání přírody. O včele medonosné již mají velmi dobré znalosti. K tomu určitě přispěla i ochutnávka medu a skládání puzzle. Neméně zajímavá byla i hodina, kdy žáci zjišťovali, jaká barviva jsou obsažena v rostlinách. Kromě chlorofylu objevili karoten a další barviva. Při této činnosti si vysvětlili i fotosyntézu. Nezapomněli ani na význam rostlin pro život na planetě. A v krásném jarním počasí se vydali poznávat rostliny, které kvetou v okolí školy.

 • 20. 4. 2018

  Zdeněk Vlk

  FOTOGALERIE

  Kluci se v pracovních činnostech vrhli na úklid nepořádku, který se nacházel v Černém potoku a jeho okolí. Podařilo se nám vyčistit úsek v okolí fotbalového hřiště směrem k ústí potoka do Dřevnice. Nepořádku bylo opravdu hodně, podařilo se nám naplnit několik odpadkových pytlů.

  Děkuji klukům za nasazení při úklidu potoka a jeho okolí.

 • 20. 4. 2018

  Pavla Holíková

  FOTOGALERIE

  Ve čtvrtek 19. 4. proběhla akce Páťákoviny v ZŠ Lukov - dopoledne plné zábavy, sportu a her, jejímž hlavním cílem je seznámit potenciální spolužáky z Lukova, Kašavy a Fryštáku. Děkujeme za skvěle připravené aktivity zaměstnancům ZŠ Lukov, hlavně p.uč Lubovi a Petrovi, a paní ředitelce a ostatním za milé přijetí. Pro lukovské kamarády chystáme podobnou akci za 14 dní. Věříme, že společné zážitky všem usnadní přechod na 2. stupeň a pomůžou v navázání dobrých vztahů.

 • 19. 4. 2018

  Petra Bořutová

  FOTOGALERIE

  Využili jsme krásného počasí k procházce do kravína v Kašavě. K vidění zde byly krávy, býci a také nově narozená telátka, která jsme si mohli pohladit. Po zpáteční cestě do školky, jsme se prošli lesem a loukami, kde jsme hledali květinky, které jsme pojmenovávali. Pár jsme si jich také natrhali do vázičky. Byla to moc hezká procházka.

 • 19. 4. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek uspořádal již 20. ročník ekologické soutěže

  POZNEJ A CHRAŇ! Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Jirka Polášek, Jirka Pařenica a Matěj Drábek ze šesté třídy, Martin Frýza, Honza Navrátil a Adam Khain ze sedmé třídy. Letošní téma bylo zaměřeno na „Život ve vzduchu.“

  Soutěž byla složena z testu a praktické části. Soutěžící museli prokázat znalosti z následujících oblastí:

  • Živočichové ve Zlínském kra
 • 19. 4. 2018

  Klára Černochová

  FOTOGALERIE

  Před nedávnem jsme v hudební výchově s šesťáky probírali jarní a velikonoční zvyky a tradice u nás na Valašsku, povídali si o tom, co se dodržuje u dětí doma či na vesnici a zda by některou z tradic chtěli obnovit nebo vyzkoušet. Hlasování přineslo nejvíce bodů vynášení Mařeny – symbolu zimy a zmaru. A tak jsme společně vyráběli, ovazovali, zdobili, kýchali a nakonec za zpěvu písně a bouřlivého jásotu a pokřikování hodili Mařenu do potoka a symbolicky tak zimu uzavřeli a přivítali jaro. Zvláštní je, že poté co jsme tak učinili, vysvitlo naplno sluníčko a my se vraceli do školy s úsměvem na rtech.

 • Vladimír Drápal

  Dnes poprvé po zimních měsících jsme v tělocviku vyrazili do terénu. Chlapci ze šesté a sedmé třídy zjišťovali, jak jsou na tom po zimě s fyzickou kondicí. Odpověď jim dal kopec Vančica, který vždy velmi dobře prověří fyzickou připravenost. Bylo to po zimě opravdu náročné, ale byli i takoví, kteří Vančicu zdolali bez jediné zastávky. Počasí bylo nádherné a tak jsme si všichni ještě na louce zaposilovali. Shodli jsme se, že až příště poběžíme na Vančicu, vezmeme s sebou míč a na louce odehrajeme fotbalový zápas.

 • 17. 4. 2018

  Zdeněk Vlk

  Začátkem 2. pololetí proběhly volby do školské rady s následujícími výsledky:

  • zástupcem zákonných zástupců žáků základní školy byla zvolena paní Jana Holá
  • zástupcem pedagogických pracovníků základní školy byla zvolena Mgr. Pavla Holíková
  • zástupcem zřizovatele školy byl zvolen pan Jaroslav Holý

  Všem zvoleným zástupcům gratuluji a těším se na spolupráci.

  Více informací o činnosti školské rady naleznete na školních webových stránkách v rubrice Naše škola > Školská rada.

 • 16. 4. 2018

  Jana Šindelářová

  FOTOGALERIE

  Již druhým rokem pořádá Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem projekt praktické výuky, zaměřený na volbu povolání. Žáci 8. ročníku se ve středu 11. 4. vydali do Bystřice, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli svou zručnost při práci s dřevěným materiálem.

  Přivítal nás p. Blažek, mistr odborného výcviku, který nám nejprve ukázal vybavení školních dílen. Po rozdělení žáků na dvě skupiny se jedné nadále věnoval a společně, podobně jako druhá skupina s druhým vyučujícím, jsme zhotovili podle plánku ptačí krmítko.

      

Edupage - návody

Počet návštěv: 1238214

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Středa 25. 4. 2018