• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Dětský den v Kašavě
    • 14. 6. 2019
    • Zdeněk Vlk

     FOTOGALERIE

     Po dvou letech jsme v Kašavě dne 9. 6. 2019 mohli opět prožít krásné odpoledne při Dětském dnu, který si pro děti i dospělé připravily kašavské spolky, sdružení a organizace.

     Letošní ročník byl o něco pestřejší, protože byl okořeněn kulturním vystoupením dětí z mateřské školy a z 1. – 4. třídy základní školy. Dále prodejními trhy dětských výrobků, které pod vedením třídnicích učitelů vyráběli žáci kašavské základní školy.

    • Číst více
    • Deváťáci obhájili své absolventské práce
    • 13. 6. 2019
    • Zdeněk Vlk

     FOTOGALERIE

     Než se naši deváťáci vypravili do Chorvatska, měli před sebou náročný úkol – před komisí a spolužáky obhájit své absolventské práce, na kterých pracovali od začátku školního roku.

     Téměř všichni se na obhajobu své závěrečné práce velmi dobře připravili. Komise, složená z pedagogických pracovníků, prezentace žáků hodnotila velmi pozitivně.

    • Číst více
    • Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
    • 12. 6. 2019
    • Zdeněk Vlk

     Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

    • Číst více
    • Výletujeme
    • 12. 6. 2019
    • Pavla Holíková, Petra Slováčková

     FOTOGALERIE

     Dne 29. 5. jsme se sešli ve třídě, abychom se dozvěděli, co nás čeká. Karolínka a paní učitelka Holíková nám odvezly věci na chatu a my jsme mezitím hráli společenské hry a připomněli si pravidla. Pak jsme vyrazili pěšky na túru.

     Po cestě na Zikmundov jsme prošli několik stanovišť naučné stezky, zahráli hry a dostali jsme se až na chatu. Část cesty jsme prošli se zavázanýma očima, byl to pro nás velký zážitek.

    • Číst více
    • Kácení mája v Kašavě
    • 6. 6. 2019
    • Klára Černochová

     FOTOGALERIE

     V sobotu 1. 6. proběhlo na návsi v Kašavě tradiční Kácení máje. Naše škola se zapojila mnoha krásnými vystoupeními.

     Čtvrťáci společně s paní učitelkou Slováčkovou odstartovali program písní o třech citrónkách, u které se doprovodili na boomwhackery. Třeťáci pod vedením paní učitelky Drábkové zazpívali a zdramatizovali píseň Hlídač krav. Paní učitelka Černochová připravila vystoupení v rámci hudební výchovy se dvěma ročníky. Šesťáci pomocí stroje času odcestovali do pravěku a žáci sedmé třídy se protančili přes největší hity Walta Disneyho. Jednotlivá třídní vystoupení doplnila ještě nejmladší mažoretková a zumbová skupina s vedoucí Markétou Třískovou, Anetou Kráčalíkovou a Kristýnou Fryšarovou.

    • Číst více
    • Učíme se v přírodě
    • 6. 6. 2019
    • Zdeňka Krmášková

     FOTOGALERIE

     Součástí učiva přírodopisu je i botanika. Naučit se rozlišovat různé druhy rostlin je docela důležité. Rostliny nám mohou často velmi dobře sloužit, ale musíme je umět rozpoznat. Abychom si toto umění zdokonalili, vydali jsme se do přírody. Při své vycházce jsme narazili i na chráněné rostlinky – vstavače. Seznámili jsme se se spoustou rostlin, které nás obklopují. Byl to příjemně strávený čas v přírodě.

    • Číst více
    • Den dětí v MŠ
    • 5. 6. 2019
    • Petra Lukešová

     FOTOGALERIE

     Tohle přání letí
     pro všechny kašavské děti.
     Dneska svůj den máte,
     tak ať si užíváte!

    • Číst více
    • Ve školce se pořád něco děje
    • 5. 6. 2019
    • Petra Bořutová

     FOTOGALERIE

     Do školky chodíme všichni rádi, kočičky i rybičky. Proto se s každým tvořením a skotačením musíme pochlubit světu.

    • Číst více
    • Pasování prvňáčků
    • 4. 6. 2019
    • Věra Mitrengová

     FOTOGALERIE

     Ve středu 29. května se jako každý rok uskutečnilo slavnostní „Pasování prvňáčků“ na čtenáře. Král Knihomol podrobil děti těžké zkoušce čtení. Jeho krutost je pověstná v celém království. Kdo neumí číst, je o hlavu kratší. Naštěstí se ale pasování zúčastnili samí šikovní prvňáčci, kteří všem dokázali, že si zaslouží být právoplatnými členy knihomolského společenství. Všem našim malým čtenářům přejeme, ať v knihách zažijí spoustu nádherných příběhů. Za účast děkuji všem přítomným hostům. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci spolupodíleli.

    • Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie