• Pravidelné aktivity

     • Konzultace ve třech

     • Konzultace o prospěchu a chování dítěte ve škole probíhá na naší škole ve třech - rodič, žák, učitel. Děti jsou toto formou vedeny k sebehodnocení své práce, všichni zúčastnění diskutují nad výsledky a hledají společná řešení problémů. 

      Konzultace probíhají 2x ročně, a to v měsících listopad a duben. Díky školnímu informačnímu systému EduPage si mohou rodiče u učitelů rezervovat termín schůzky a tím se vyhnou zbytečnému čekání na společné jednání.

      Více informací ke konzultacím ve třech se dozvíte ve videu Dítě na třídní schůzce? Co je to za nápad?! (Rodiče vítáni - Vši ve škole)

      • Konzultace ve třech
      • Hodnocení a sebehodnocení školní práce: UČITEL + ŽÁK + RODIČ