• Učitelé ZŠ

   • Učitelé základní školy

    Učitelé jsou seřazení podle příjmení v abecedním pořadí.

     

    Klára Černochová, DiS.

    výuka hudební výchovy

    e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí, vlevo

     

    Petra Drábková

    třídní učitelka 3. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 619

    kabinet: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Vladimír Drápal

    třídní učitel 7. třídy

    výuka matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, občanské výchovy

    e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 623

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Mgr. Pavla Holíková

    učitelka

    výuka anglického jazyka

    e-mail: holikova.pavla@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Tomáš Juříček

    učitel

    výuka českého jazyka, dějepisu, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, občanské výchovy, pracovní výchovy

    e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Mgr. Zdeňka Krmášková

    třídní učitelka 6. třídy, metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy

    výuka matematiky, přírodopisu, německého jazyka

    e-mail: krmaskova.zdenka@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 622

    kabinet: 1. patro, vlevo

     

    Mgr. Barbora Michálková

    třídní učitelka 5. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    e-mail: michalkova.barbora@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 621

    kabinet: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Věra Mitrengová

    třídní učitelka 1. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    e-mail: mitrengova.vera@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 617

    kabinet: přízemí, vpravo

     

    Mgr. Hana Pospíšilová

    třídní učitelka 8. třídy

    výuka fyziky, chemie, ruského jazyka, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, pracovní výchovy, vlastivědy, přírodopisu

    e-mail: pospisilova.hana@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 624

    kabinet: 1. patro, vlevo

     

    Mgr. Petra Slováčková

    třídní učitelka 4. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    e-mail: slovackova.petra@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 620

    kabinet: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Jana Šindelářová

    třídní učitelka 9. třídy, správce školní knihovny

    výuka českého jazyka, anglického jazyka, konverzace v angličtině, výtvarné výchovy, pracovní výchovy

    e-mail: sindelarova.jana@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 625

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Mario Taravella

    rodilý mluvčí anglického jazyka

    výuka anglické konverzace

    e-mail: taravella.mario@zsamskasava.cz

     

    Mgr. Martina Vajďáková

    třídní učitelka 2. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    e-mail: vajdakova.martina@zsamskasava.cz

    telefon: +420 601 267 618

    kabinet: přízemí, vpravo

     

    Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

    zástupce ředitele, výchovný poradce, koordinátor školního vzdělávacího programu, koordinátor žákovského parlamentu

    výuka matematiky

    telefon: +420 731 440 494

    e-mail: vavra.martin@zsamskasava.cz

    kancelář: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Zdeněk Vlk

    ředitel školy, metodik a koordinátor ICT

    výuka informačních a komunikačních technologií, pracovních činností

    telefon: +420 731 440 493

    e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz

    kancelář: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Daniela Zezulková

    učitelka

    výuka českého jazyka, německého jazyka

    e-mail: zezulkova.daniela@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Ostatní pedagogičtí pracovníci

    Bc. Naděžda Fraisová, P. Jan Mach

    výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ