• Písemky / DÚ

  • 12. - 18. listopad

   Třída:
   Typ:
   • Pon12. 11.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Příští týden bude geometrie - pravítko, ostrá tužka
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Vlastivěda
    :
    Dokončit pracovní list - 9/1,2
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Fyzika
    :
    Vypracujte PL na pátek - test následuje.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 2B napsat do Vocab.. Opakovat si věty ze sešitu English - upevňování gramatiky slovesa být.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Přírodověda
    :
    Naučit se kapitoly Hvězdy, Slunce, Sluneční soustavu na zkoušení.
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Přírodopis
    :
    Opakovat téma houby - sešit, další druhy - učebnice
   • VI. 6. LMP
    ·
    domácí úkol
    Přírodopis
    :
    Opakovat téma houby
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 3D do Vocab. opakovat si nepravidelná slovesa (viz seš. English) plus nových 15 - viz desky prac. sešitu - zde je seznam používaných nepravidelných sloves
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Procvičit si jednotlivá cvičení v učeb. 7/23 - jedno cvičení bude vybrané jako opakovací hodnocené.
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Chemie
    :
    Na pondělí 11. 11. si udělejte e-learning Voda - najdete při použití filtru TESTY v notifikacích.
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Vybrat si 5 otázek z cv. 7a/21, naučit se je + odpovědi na tyto otázky - hodnocený rozhovor s kamarádem příští hodinu.
   • Úte13. 11.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS s.54 čtení
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Sloupečky 35 a 36.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    AB p. 26/2.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Početník str.12-poslední sloupec
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Prvouka
    :
    úkol z minula trvá - přineste obrázky Prahy
    test od strany 12-14 učebnice
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Dokončit PS 16/2-popis rodiny a obrázek (až na úterý)
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Procvičovat na zítřejší test, nacvičit čtení z PS 16/2
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS 28/3 - slova napsat do sešitu DÚ
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Procvičovat dosud probrané učivo - příprava na čtvrtletní písemnou práci.
   • IX. 9. LMP
    ·
    domácí úkol
    Dějepis
    :
    -
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 6A do Vocab., naučit se je. Dopřekládat povídání o vybrané osobnosti a donést zpracované v ÚT, je to hodnocená práce.
   • IX. NJ1
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    cv 5/67 ústně
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Dokončit doplňování tvarů slovesa být na PL - prostřední část
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    uč. 33/26 (č-d)
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Učebnice str. 73 příklad 4, dopočítat PS str. 66 př. 9
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 3D + slovesa zadaná v předešlé hodině - naučit se je, bude písemka
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Na 17.12. zpracovat písemně na papír A4 obsah četby Divá Bára - bude obsahovat nadpis povídky, autorku, hlavní postavu a její charakteristiku a stručný obsah povídky (bez užití přímé řeči!). Povídku najdete v knize Divá Bára a jiné povídky ve školní knihovně - je možné zapůjčit a povídku zpracovat (je delší, proto na to máte více jak měsíc).
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    2/39
   • VIII. NJ
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Skloňování podst. jmen v jed. čísle - str. 41 a 42
   • VIII. RJ
    ·
    domácí úkol
    Ruský jazyk
    :
    ¨Zopakujte si slovíčka fráze z celé lekce - zkoušíme.
   • Stř14. 11.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Prac. list, kdo nestihnul v hodině.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Oprava diktátu.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Hravá matematika str. 13 př. 8,11
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS str. 25 cv. 4,5,6
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS 38/1,2,3
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS 23/1,4
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS 3/55
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Taktik 12/1,2
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    dokončit větu v sešitě - určit: slovní druhy, základní skladební dvojici (podmět a přísudek), kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a slovesa (osoba, číslo, čas a způsob)
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Donést učebnice geometrie, rýsovací potřeby (trojúhelník 2x,kružítko, úhloměr, tužka na rýsování
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Opakování probraných mluvnických a pravopisných jevů - příprava na písem. práci.
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Dú č. 11 cv. 2/45
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Opakovat na test literární učivo, stručný obsah příběhu Šel Jura na víno, najít na W. kdo byl sv. Valentin
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Připravte k výraznému čtení ukázku Setkání s Huckleberrym Finnem a napište stručný obsah ukázky do slohového sešitu - str. 137
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 2B zapsat do Vocab., naučit se je, bude testík, 5 otázek z cv. 7a/21, naučit se je + odpovědi na tyto otázky - hodnocený rozhovor s kamarádem příští hodinu - trvá
   • Čtv15. 11.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    V malém sešitě dokreslit ruce s prstíky a napsat čísla 1-10.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Oprava pětiminutovky.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Naučit báseň O posvícení do 15.11.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS 1/ 14
   • Pát16. 11.
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Přírodopis
    :
    Přinést sklenici s víčkem na pokus
   • VI. 6. LMP
    ·
    domácí úkol
    Přírodopis
    :
    Přinést sklenici s víčkem na pokus
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS 2/30, trvá opakování nepravidel. sloves v min. čase - je třeba se je učit zpaměti, do hlavy sama nenaskáčou:), bude opět test.