• Písemky / DÚ

  • 17. - 23. září

   Třída:
   Typ:
   • Pon17. 09.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Posílám PĚTIMINUTOVKY k podpisu.
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Zopakovat si zapsané učivo o poezii, v PO bude samostatná práce s PL, která bude hodnocená jako opakování učiva
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Naučit se rozhovor 6a/5 - obě postavy.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    diktát 9/12
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Přírodopis
    :
    Obrázek na titulní straně, okraje
   • VI. 6. LMP
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Novou učebnici Project 2 a PS budeme potřebovat až v říjnu, žáci si mohou nechat ve škole.
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Ústně zopakovat slovíčka k pohádce The Story of Chicken Licken - PS str. 81, 82
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Fyzika
    :
    Předpony jednotek
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Naučit se rozhovor o prázdninách - otázky a odpovědi v seš. Eng. - vše, zopakoat prvních 15 sloves ze seznamu na přední obálce PS.
   • Úte18. 09.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Početníček str.3, první dva sloupečky
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Prvouka
    :
    Zjisti 5 a více informací o obci, ve které žiješ /např. založení, počet obyv., jméno starosty, potok, významné osobnosti, muzeum, historie....cokoliv + obrázek obce/.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS str.7 cv.6,7
   • IV. IV.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Abeceda-procvičovat dle sešitu English (extra-promyslet další anglické zkratky,které běžně používáme CIA,FBI...na procvičení abecedy)
   • IV. IV.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Dokončit pracovní list - zaokrouhlování, obrázek vybarvi
   • IV. IV.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Pracovní sešit - str. 5/ cv. 4
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Kdo nenapsal dle skenu dopis o svých prázdninách, dopíše si, naučí se, bude ústní přezkoušení. Opakovat si prvních 15 sloves ze seznamu vzadu v PS, ústní i písemné přezkoušení - všechny tři tvary.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    uč. 9/4 (5 příkladů + zk) m-d
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    oprava přepisu
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS str. 5 příklad 4
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Vybrat si knihu k četbě
   • VIII. M2
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Procvičovat na opakování - PS str. 2-4
   • VIII. VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Zopakujte si teorii o rozvíjejících větných členech.
   • Stř19. 09.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS s.7
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Ps s.12 -4 řádky
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Příprava na pětiminutovku - sloupečky č. 67 a 68.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Vypočítat příklady v sešitě M-domácí
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Chemie
    :
    Halogenidy - názvosloví test
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Přírodopis
    :
    Vznik a stavba Země
   • IX. AJ1
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Kdo nestihl,dokončí doma 46/1,2
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Do English přeložit The plague - s. 53 3. a 4. odstavec - příprava na čtení a překlad - bude hodnoceno známkou, zopakovat si dalších 15 sloves - všechny tři tvary - po to hear
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    taktik dokonči 3/6
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Do středy vypsat vyznačená slovíčka do sešitu Vocabulary-anglicky,výslovnost,česky.
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Kdo nestihl, dodělá si v sešitě English monstrum-popis+obrázek.
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS str. 6 / 8
   • VI. 6. LMP
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS str. 6 / 8
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Výchova ke zdraví
    :
    Přinést malý linkovaný sešit.
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Chemie
    :
    Domácí úloha z 17. zář 2018 - chemický a fyzikální děj (rozlišení) - krátký test
   • Čtv20. 09.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    vymalovat obrázky z příběhu v malém sešitě
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Sloupečky 69, 70, oprava a podpis pětiminutovky.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Přinést do školy, kterou čtu (budeme si povídat - příprava na referát).
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Procvič na ČT - psaní číslic slovy, složka slovníček.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Vypočítat příklady v sešitě M-domácí
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Prvouka
    :
    Kdo nedostal známku z referátu, bude vyvolán příště.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Učebnice str.11 cv.3a - napsat do sešitu ČJ-domácí
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Procvičovat abecedu,příští týden začneme psát zkratky/slova na známky.
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Učebnice 10/51
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Vlastivěda
    :
    Dokreslit znak obce
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Pracovní sešit - 12/1a,c, 12/2, 13/4
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 5A do Vocab., trvá opakování sloves v min. a předpřít. čase - prvních 30 - bude testík (8 vybraných sloves)
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    dopsat slovíčka z introduction, rozhovor z minulé hodiny trvá, je to druhý rozhovor v cv. 6a/5
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Fyzika
    :
    Přidělený D. Ú. (skupenství a jejich vlastnosti) udělat do 20. 9.
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    učebnice str. 26 př. 6 dokončit
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Opište ze strany 22 a 23 skloňování podst. jména géniu, muzeum, akvárium, idea v jednotném a množném čísle.
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Učeb. 6c/11 přepsat do English
   • VIII. M1
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS str. 4 / cv. 2
   • VIII. M2
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS str. 4 př. 2 dokončit
   • Pát21. 09.
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Fyzika
    :
    Předpony jednotek - test
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Dny v týdnu, pozdravy