• Písemky / DÚ

  • 14. - 20. leden

   Třída:
   Typ:
   • Pon14. 01.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Dokončit v PS, co se nestihlo v hodině.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Děti mají doma pracovní sešit 1. díl - můžou dokončit křížovku na str. 50. Taky můžete procvičit na úterní diktát z tohoto prac.sešitu na str.44/6.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Přírodověda
    :
    PL Podnebné pásy 1 - vyplnit v sešitě.
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PL str. 20 příklad 9,10
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Procvičovat užití a/an, some, any - bude testík, naučit se rozhovor - ptát se a odpovídat - potraviny vybrané z obrázku v uč. s. 46
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Uč. 2/49 do ČJ-D
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Naučit se collocations - seš. English
   • VIII. M2
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS str. 47 příklad 9 dokončit
   • Úte15. 01.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    opravy čítanka s.8 u špatných odpovědí
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Početník str. 25 - první sloupec
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PL str.5 cv. 12, 13
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Do sešitu English nakreslit dvě zvířata+3 věty viz PS str.29/2 They´re/They aren´t.......,prezentace v úterý před spolužáky.
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PL - kopie - vypracovat podle vzoru slovotvorný a morfematický rozbor
   • IX. 9. LMP
    ·
    domácí úkol
    Výtvarná výchova
    :
    Ti, kteří si vzali obrázky domů na dokončení, je donesou nejpozději v pátek 11.1. a vrátí také olejové pastely.
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Naučit se slovíčka INTRO, PS 3/3
   • IX. NJ1
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Naučit ve dvojici rozhovor - vybrat si z obou
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS cv. 1,2/22, opakovat si rozhovor, bude zítra prozkoušen
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    učebnice č. 7/1 (M-D)
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Učebnice str. 57 příklad 13 dokončit
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 4C zapsat do Vocab.
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Opište do školního sešitu a naučte se poučku o citoslovcích.
   • VIII. NJ
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    naučit časování sloves v přítomném čase, sloveso sein
   • VIII. RJ
    ·
    domácí úkol
    Ruský jazyk
    :
    Naučit se slovíčka na str. 60.
   • Stř16. 01.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS s. 14 dokončit cvičení se sovičkou
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Pracovní sešit str. 28 - nakreslit svůj obličej.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Pracovní list - násobilka 2 (úkol 2 a 3).
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Oprava diktátu.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Početník str. 25-poslední sloupec a str. 26 - první sloupec
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    HVS-str.11-vybarvi obrázky a str. 12 cv. 2
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS 59/2, 3a
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Informační a komunikační technologie
    :
    Scénář videa Vím proč
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS cv4/3
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    uč. 9/1 (m-š)
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Přírodověda
    :
    PL Podnebné pásy 2 - vyplnit vše kromě Subpolárního a polárního pásu. PL musí být nalepený v sešitě!

    Udělejte si přidělený e-learning Podnebné pásy (možnost získat malou jedničku).
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Přírodověda
    :
    Podnebné pásy - D. Ú. jako e-learning
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Volný list str. 38 příklad 7
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS cv2/22
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS cv. 4/25
   • Čtv17. 01.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Písanka- s.1 napsat za du 2 řádky u sovy (kdo nestihnul v hodině, má řádků více).

    Čítanka s.9 čtení.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Oprava pětiminutovky.
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS 26/3,4
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Vlastivěda
    :
    Učit se na písemné opakování - vodstvo ČR! slepé mapy můžete opakovat na těchto stránkách-https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy. Ten, kdo si chce napsat opravnou písemku (slepou mapu) z pohoří a nížin bude psát příští hodinu.
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS 60/2,3
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Učeb. 7/ s.5 - naučit se ve dvojici jako rozhovor
   • IX. NJ2
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Opakovat slovíčka 7. lekce
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Opakovat si rozhovor, naučit se slovíčka 3A - obě části, bude testík
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    nauč vyjmenovaná slova + slovní druhy /v sešitě/
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Dokončit v PS cvičení 17/5,zítra čteme na známky
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Učeb. 7/33 - napsat pět vět o lidech na obrázku co dělali.
   • VIII. NJ
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    str. 53 - naučit veškerou slovní zásobu
   • VIII. RJ
    ·
    domácí úkol
    Ruský jazyk
    :
    Dopsat slovíčka na str. 61, naučit se číst.
   • Pát18. 01.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    písanka s.2 psací l 2 řádky (pouze u sovičky!)
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Oprava pětiminutovky.
   • II.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Doplň i,í, y,ý v sešitě ČJ D.Ú.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Překlad v sešitě AJ.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Hravá matematika str.22 př. 5, 6
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS str. 35 cv.2, 3, 4, 5
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Přírodověda
    :
    Učit se na písemné opakování - rostliny a její části - kořen, stonek, list, květ-opylení, oplození, plod
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    zítra geometrie
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Vlastivěda
    :
    napiš 3 malíře, 3 sochaře, 3 stavitele renesance do sešitu
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Pololetní písemná práce - uč. str.5 - str.60
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Zítra pololetní práce - uč se!
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PL str. 38 příklad 8
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka 4C napsat do Vocab.