• Příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD

  Příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD
  12. 7. 2018

  Zdeněk Vlk

  Od 9. 7. do 13. 7. 2018 probíhá ve škole a v jejím okolí příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD, který pro děti nejenom z Kašavy organizuje spolek Komunitní škola Kašava.

  Děti pod vedením šikovných vedoucích a instruktorů mají možnost na vlastní kůži zažít, jak se žilo v 19. století ne území dnešních západních států USA...

   

  FOTOGALERIE Z 1. DNE

  FOTOGALERIE Z 2. DNE

  FOTOGALERIE Z 3. DNE

  FOTOGALERIE ZE 4. DNE

   

 • Slavnostní ukončení školního roku

  Slavnostní ukončení školního roku
  29. 6. 2018

  Zdeněk Vlk

  FOTOGALERIE

  Poslední školní den jsme se všichni sešli v tělocvičně, abychom slavnostně ukončili školní rok 2017/2018. Byly rozdány nejrůznější pochvaly a ve třídách se žáci konečně dočkali od svých třídních učitelů závěrečného vysvědčení. Zvlášť slavnostní byl tento den pro naše deváťáky, se kterými se symbolicky rozloučili naši nejmladší prvňáčci.

  Sejdeme se v novém školním roce v pondělí 3. září. Přejeme krásné léto...

 • Vodácký kurz na Dyji

  Vodácký kurz na Dyji
  29. 6. 2018

  Klára Černochová

  FOTOGALERIE

  V posledním školním týdnu jsme společně s některými žáky 8. třídy vyrazili na třídenní vodácký kurz po řece Dyji. V pondělí ráno jsme se postupně nalodili do busu směr Zlín. A po několika zmeškaných vlacích a pauzách a výlukách jsme konečně dorazili do Znojma pouze s dvouhodinovým zpožděním. Ihned po příjezdu se nám věnoval náš instruktor David z vodáckého oddílu Neptun Znojmo, který nám oznámil, že na vyplutí do dalšího tábora je pozdě a bude lepší, když přespíme přímo v Neptunu. Po prvotním zklamání se to ukázalo jako skvělý nápad. Na vodě jsme byli a naučili se základy ovládání lodě, poté postavili stany a večer dokonce navštívili kino.

  Druhý den už nás čekala trasa dlouhá 15 km. Kupodivu nejtěžší nebylo pádlování, nýbrž nacpání všech věcí do barelu, což bylo pro některé nadlidský úkol. Vše se ale podařilo a mohli jsme vyjet. Po cestě jsme se nejvíce pobavili při sjíždění jezů, které měl profesionálně zmáknuté hlavně vedoucí našeho zájezdu – pan učitel Drápal. Jelikož nám trošku poprchalo, rozhodl se obětovat pro tým a pozvednout poněkud ponurou náladu družstva svým slavným „eskymákem“, ovšem pouze hlavou dolů, nikoli zpět. Dle předpokladů se nálada dětí (i dospělých) vyšplhala vysoko ke stovce a my vesele pokračovali do tábořiště. Jelikož se blížila bouřka, úklid lodí a stavba stanů proběhla téměř rychlostí světla. Zahřáli jsme žaludky teplou polévkou a hurá na kutě.

  Třetí a tedy poslední den byl sice krátký, ale za to nejtěžší. Velké sucha se podepsaly i na hladině vody a tak jsme mnoho úseku přetahovali lodě po mělčinách, ale opět jsme si na tom našli i pozitiva a užívali si. Konec nás čekal v Krhovicích, nabalili jsme batohy a prchali na vlak. Po dalších přestupováních, výlukách a čekání jsme se spokojeně dostali až domů.

  Tímto bych chtěla poděkovat všem účastníkům zájezdu za super zážitky a perfektní atmosféru. Moc jsem si to s Vámi užila.

 • Rozlučka mažoretek

  Rozlučka mažoretek
  29. 6. 2018

  Markéta Třísková

  FOTOGALERIE

  Rozloučení s tréninkem mažoretky završily sladkou tečkou.

 • Prvňáčci hledají poklad

  Prvňáčci hledají poklad
  28. 6. 2018

  Martina Vajďáková

  FOTOGALERIE

  Poslední středu tohoto školního roku se stalo něco zvláštního. V první třídě zmizela truhla s pokladem a nikdo nevěděl, kde je. Naštěstí jsme dostali dopis, že máme hledat poklad a taky mapku přímo k pokladu. Vydali jsme se na cestu.  Díky mapě a kouzelným námořnickým kamenům jsme poklad našli. Zde následoval další úkol – postavit domečky pro skřítky a ukrýt kouzelné kameny. Všechny skupinky úkol zvládly. Pak přišel na řadu vytoužený poklad.

 • Terénní výuka

  Terénní výuka
  28. 6. 2018

  Zdeňka Krmášková

  FOTOGALERIE

  V pondělí 25. června si sedmáci naložili všechny věci do auta k panu Nedomovi a pěšky se přesouvali do Lukova na hrad. Cestou hráli „běhací pexeso“ a taky poznávali různé byliny. Po obědě už začala náročnější výuka. Jedna skupinka šla zkoušet výstup na Králky, další na nádvoří střílela ze vzduchovky a z luku, třetí skupina poznávala stromy v okolí hradu a poslední skupinka vyráběla lesní strašidla či skřítky. Následovala krátká vycházka kolem skal. Večer se opékaly u ohně špekáčky a hrála Šátkovaná. Jakmile nastal soumrak, šla se stezka odvahy. Ta prověřila opravdu nebojácnost sedmáků. Po stezce se připravilo spaní na nádvoří, zpívalo se a hrálo na hudební nástroje. Na druhý den se odlévaly stopy ze sádry a následovala hra Ztracené meče. Vzhledem k hrozícímu dešti jsme se svěžím tempem po obědě přesunuli zpět do školy.

  Počasí nám vydrželo, sedmáci byli skvělí a tak jsme si dva dny v přírodě moc užili.

  Děkuji všem rodičům a příbuzným za pomoc s organizací.

 • Tablo předškoláků

  Tablo předškoláků
  28. 6. 2018

  Petra Bořutová

  FOTOGALERIE

  Přiblížil se nám konec školního roku, a tím i výroba tabla našich předškoláků. Příprava byla docela náročná, ale vše se nám podařilo, jelikož jsme spojili všechny naše síly a zdárně jsme toto dílo dokončili.

  Naše tablo je k vidění v „Květinářství u paní Jitky Řezníčkové“.

 • Rozloučení s předškoláky

  Rozloučení s předškoláky
  28. 6. 2018

  Petra Bořutová, Lucie Mestická

  FOTOGALERIE

  Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme připravily pro děti, co odcházejí do školy ,,Rozloučení s předškoláky“ s překvapením.

  Hned po obědě jsme šli na autobus, který nás dopravil do Vlčkové, odkud jsme šli pěšky vzhůru směr ,,HRAD LUKOV“. Pro nikoho z nás to ale nebyla snadná cesta, jelikož hned na začátku jsme museli udělat kmenovou poradu, a seznámit se s naší dobrodružnou cestou, na které jsme museli obelstít všechny bandity a zvládnout všechny připravené úkoly od tajného šerifa.

  Hned na začátku jsme museli prokázat své znalosti písmen a sestavit své jméno z přírodnin. Jak jsme se přiblížili k lesu, byl čas splnit další úkol…zamaskovat se! Aby nás banditi nedostali! (podle dětí BAMBITI!!!) Celou cestu jsme měli oči na šťopkách, ale zdálo se nám, jako by nás někdo sledoval, a proto jsme zmátli nepřítele tím, že jsme si vyměnili trička. Tímto však naše dobrodružná cesta nekončí. Pro zdolání úzkého terénu, jsme naši velkou výpravu, museli co nejvíce zúžit…udělat housenku :-D Těsně před cílem, abychom zdolali hrad Lukov, jsme museli ukrást co nejvíce šišek z území banditů. To se nám zdárně povedlo, a tak jsme se dostali do bezpečí!

  Po příchodu k hradu, jsme si dali svačinku, abychom doplnili energii, a aby nám mysl nezakrněla, museli jsme se prohádat hádankami k další nápovědě tohoto velkého dobrodružství.

  Cestou zpátky k autobusové zastávce, jsme si zpívali písničky a těšili do cukrárny na dobroty.

  Po návratu z cukrárny však naše dobrodružství nekončilo, protože jsme museli splnit poslední úkol… NAJÍT KLÍČ K POKLADU! Po zdárném nalezení klíče, jsme se posilnili špekáčky.

  Kvůli únavovému syndromu všech dětí, jsme hledání pokladu odložili na další ráno a raději jsme si šli užívat pohodu, sprchu a diskotéku do školky.

  Nemohli jsme dospat rána a už jsme v 5 hodin budili paní učitelky, které nás zavrtaly zpět do peřin. Hned po snídani jsme vyrazili hledat poklad v okolí školy. Nebylo to vůbec jednoduché, protože poklad byl dobře ukrytý.

  Společnými silami, jsme tento velký, těžký poklad donesli ke školce. Po otevření, jsme jásali radostí, co všechno v něm bylo (bublifuky, vodovky, stavebnice, kabelky, spousta balónků a šampáňo)

  Tuto dobrodružnou výpravu, jsme si užili úplně všichni: Vojta, Tom, Vašík, Kuba, Peťa, Petruška, Anička, Kristýnka, Sabča, Karolínka,  Jiřík, Oliverek, Alex, teta Lucka a paní učitelka Peťa.

  Výletu zdar!!

 • Plavání v MŠ

  Plavání v MŠ
  28. 6. 2018

  Petra Bořutová

  FOTOGALERIE

  Jako každý rok, tak i letos se zúčastnily nejstarší děti ze třídy „kočiček“ plaveckého výcviku.

  Děti byly rozděleny do družstev, ve kterých se učily: plavat, potápět, splývat, umět používat plaveckou desku a zvládat celkovou koordinaci těla ve vodě.

  Plavání se celkem zúčastnilo 17 dětí. Na závěr byly odměněny mokrým vysvědčením.

 • Planeta Země v MŠ

  Planeta Země v MŠ
  28. 6. 2018

  Petra Bořutová

  FOTOGALERIE

  Na téma „Planeta Země“ jsme se s dětmi celý týden věnovali poznávání všech světadílů, obyvatelstva a kultury těchto světadílů a zemí. Vše jsme si vyhledávali na glóbusu a v atlasech.

  Tyto dny jsme si zpestřili taktéž výtvarnými činnostmi, díky kterým jsme se seznámili i s typickými znaky dané země (poloha, vlajka, obyvatelé, kulturní památky, gastronomie, jazyk a průmysl).

  Nejvíce se dětem líbil „Čínský den“, kdy se učili psát čínské znaky a vyrábět čínské klobouky.

 • Honba za pokladem

  Honba za pokladem
  27. 6. 2018

  Pavla Holíková

  FOTOGALERIE

  Čekání na vysvědčení nám příjemně zpříjemnila paní asistentka Marťa Vaculová, která si pro nás připravila honbu za pokladem. Cesta lesem nelesem ubíhala díky rafinovaným úkolům překvapivě rychle. Největším překvapením pro nás byl samotný poklad, který jsme celou cestu nesli ve velké krabici a nesměli jsme ho položit na zem. Z indicií jsme v cíli sestavili společnými silami slovo a mohli krabici otevřít. Děkujeme paní asistentce za akčnost a skvělé úkoly!

 • Dopravní hřiště

  Dopravní hřiště
  27. 6. 2018

  Věra Mitrengová

  FOTOGALERIE

  V úterý 26. června navštívili žáci druhé, třetí a čtvrté třídy dopravní hřiště v Malenovicích, kde proběhla výuka dopravní výchovy. Děti si střídaly role chodců, cyklistů i policistů, při kterých dodržovaly veškerá bezpečnostní pravidla. Na závěr žáci čtvrté třídy složili zkoušku teoretickou i praktickou a obdrželi průkaz cyklisty. Všem úspěšným gratulujeme.

 • Rozlučka s páťáky

  Rozlučka s páťáky
  28. 6. 2018

  Sofie Köglerová, Zuzana Rexová

  FOTOGALERIE

  Jako první jsme si namířili do ZOO. Měli jsme tam skvělý program. Jeden z ošetřovatelů nám pověděl zajímavosti o lachtanech, rejnocích a dalších zvířatech. Dozvěděli jsme se hodně nového. Potom jsme si prošli celou ZOO, vyřádili se v Lanáčku. A unavení (a zpocení) si odpočinuli u výborného oběda, který nám poskytnul zdarma strejda Kӧgler. Moc děkujeme za sponzorský dar, všichni jsme si pochutnali!!!

  Potom jsme dorazili na Držkovou k naší paní učitelce Holíkové. Zažili jsme tam moc super zážitků. Například běhání v potoce s oběma pejsky, skákání na trampolíně, odpočinek v houpací síti (která to nevydržela). Zahráli jsme si fotbal, badminton a jezdili na kole. K podvečeru jsme opékali špekáčky. Strejda Aleš nám ukázal agility se svým psem. Měli jsme v plánu jít pěšky do školy, ale „trošku“ nás vyděsily tmavé mraky nad námi, takže nás musela odvézt Dandova mamka a strejda Aleš.

  Večer jsme paní učitelce předali společný dar, který se jí mega moc líbil. Dostali jsme dárek i my – to uvidíte ve fotogalerii. Koukli jsme na film a někteří už u něj usnuli. Nakonec jsme šli všichni chrnět. Skoro nikdo pořádně nespal :-)

  Ráno supr snídaně od maminek. Byl to nejlepší výlet na světě!

 • Družinové dobrodrůžo

  Družinové dobrodrůžo
  25. 6. 2018

  Petra Drábková

  FOTOGALERIE

  Na pátek 22.6. jsme naplánovaly dobrodružnou výpravu s přespáním pro děti 1.- 3. třídy, které navštěvují školní družinu.

  S dvaceti odvážlivci jsme se vydali přes Vančicu do Vlčkové na statek ke Škapíkům. Cestou jsme poznávali stromy, různé bylinky a bavili se o přírodě. Nesměla chybět ani krátká zastávka, kdy jsme odlehčili batohy - naplnili bříška, abychom doplnili energii. Na statku se děti povozily na koních, dostatečně nakrmily krávu s telátkem, zhlédly výcvik mladého hřebce a pozorovaly dovádění čtyř malých hříbátek. Na zpáteční cestě si všichni zadováděli na dětském hřišti u kulturního domu.

   V 18 hod. jsme dorazili zpět do školy. Všichni už šilhali hlady, a tak jsme pobrali špekáčky a šli opékat. Když se více setmělo, čekala naše odvážlivce stezka odvahy. Příjemně vystrašení se přichystali na spaní, zhlédli pohádku na dobrou noc a jeden po druhém začali pomalu oddychovat…chrrr chrrr.

  Ráno jsme společně posnídali, uklidili a šli domů. Musím podotknout, že pro některé to byla první noc „bez mamky a taťky“ a všichni to zvládli na 1.

  IKDYŽ  TROŠKU  BOLELY  NOŽKY, TĚŠÍME  SE, ŽE  ZAS  NĚKDY  PŮJDEM  PĚŠKY !!!

 • Poslední hodina chemie

  Poslední hodina chemie
  25. 6. 2018

  Hana Pospíšilová

  FOTOGALERIE

  V poslední hodině chemie jsme s osmáky vyráběli vodík rozpuštěním alobalu (hliníku) v kyselině chlorovodíkové. Po zapálení vodíku jsme slyšeli tzv. "štěknutí", tedy explozivní reakci vodíku s kyslíkem na vodu. Žáci se také přesvědčili, že zhasit plamen lze i nalitím oxidu uhličitého do misky se svíčkou. A na závěr jsme z peroxidu vodíku vyrobili kyslík a rozžali jím žhnoucí špejli. Všechny reakce byly exotermické, tj. vyráběly teplo, což jsme vyzkoušeli dotykem s reakční nádobkou. Jen kyselina chlorovodíková nikomu nevoněla (vyjma chemikářky).

 • Osmáci v Praze

  Osmáci v Praze
  25. 6. 2018

  Jana Šindelářová

  FOTOGALERIE

  Ve dnech 7. – 8. června 2018 cestovala naše třída do Prahy.

  Do Prahy jsme dorazili dopoledne 7. června. Nejprve jsme se šli do pensionu Akát a ubytovali se.

  Metrem jsme se přesunuli na Vyšehrad, kde jsme si prošli hřbitov Slavín, pohřebiště slavných osobností českého národa. Z vyšehradské skály jsme obdivovali výhled na velkou část Prahy. Dnešní poslední zastávkou bylo Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod a možnost podívat se do obchodů okolo náměstí.

  Večer v osm hodin bylo naplánované představení v divadle Image Black Light Theatre. Divadlo bylo velice zajímavé světelnými efekty, prokládané humornými scénami dvou mimů. Po představení jsme si užili Prahu v nočním osvětlení – z Karlova mostu jsme si užívali nádherný pohled na osvětlený Pražský hrad a okolní památky.

  Druhý den po snídani naše cesta mířila na Pražský hrad, kde jsme měli domluvenou paní průvodkyni, která nás provedla jak po nádvořích, tak chrámem sv. Víta, starým královským palácem, bazilikou sv. Jiří a Zlatou uličkou. Následoval odpočinek ve Valdštejské zahradě, a pak jsme se, celí hladoví, vydali na oběd. Po obědě jsme vyrazili do velkého obchodního centra Anděl, kde jsme dostali rozchod. Každý si odnesl nějaký suvenýr ale i krásné vzpomínky na celý výlet.

  Okolo páté hodiny odpoledne naše cesta vedla na Smíchovské nádraží a odtud vlakem domů.

 • Cyklovýlet na Reviku

  Cyklovýlet na Reviku
  25. 6. 2018

  Vladimír Drápal

  FOTOGALERIE

  Byla středa 20.června ráno a 16 děvčat a chlapců vyrazilo na kolech od naší školy směr Vizovice. Na cestě nás čekaly dva prudké kopce, které jsme však bravurně zvládli. Někteří z nás, v čele s panem ředitelem, nemuseli ani slézt z kola. Na první zastávce ve Slušovicích na náměstí jsme se občerstvili, protože nás čekalo prudké stoupání nad Slušovice. Bylo náročné, ale následující výhled na okolní krajinu stál za to. Po příjezdu do rekreačního zařízení Revika jsme se ubytovali, naobědvali a po obědě následovaly soutěže o nejlepší družstvo. Již ve třídě proběhlo rozlosování do družstev. Každé družstvo si dalo svůj název a tak na počátku soutěží jsme měli tato čtyři družstva: Rychlé šípy, Duhoví bikeři, Turbošneci a Exoti. Závodilo se v disciplínách, které většinou nebyly moc fyzicky náročné. Výjimkou bylo přetahování lanem a plavání. V těchto dvou disciplínách nastoupili také učitelé. V přetahování lanem učitelé suverénně porazili vítězné družstvo Bikerů a to díky síle a mrštnosti paní učitelky Vajďákové. Také štafetové plavání se stalo jasnou záležitostí učitelů. Rozhodující náskok vytvořil na svém úseku pan ředitel, který nenapodobitelným stylem lehce přeplaval a dokonce i  předběhl ostatní závodníky. Po večeři jsme ještě chvíli závodili a pak nás čekala druhá večeře. Tou bylo grilované vepřové a kuřecí maso, včetně zeleniny. Také jsme všichni popřáli a zazpívali Lucce Vyvlečkové, která slavila dvanácté narozeniny. Večerka proběhla velmi klidně, protože jsme byli všichni po náročném dni unaveni. Druhý den ráno bylo vyhlášení výsledků, snídaně, úklid pokojů a odjezd do Vizovic, kde jsme si všichni dali dobrou zmrzlinu. Cesta zpět proběhla bez problémů a krátce po poledni jsme všichni dorazili do školy. Konstatovali jsme, že se nám výlet i díky pěknému počasí vydařil a už se těšíme na příští rok, až zase někam se svými oblíbenými pedagogy vyrazíme. O dobrou  pohodu na výletě se zasloužili také paní Martina Vajďáková, pan ředitel Zdeněk Vlk a třídní učitel Vladimír Drápal. Největší zásluhu na pěkném průběhu výletu však měli všichni zúčastnění žáci, kteří se ukázali jako velmi dobrý kolektiv.

 • Zapomenuté recepty našich babiček

  Zapomenuté recepty našich babiček
  22. 6. 2018

  Zdeněk Vlk

  Na Farmářském dnu, který se v Kašavě konal 12. 6. 2018, jsme pokřtili regionální kuchařku Zapomenuté recepty našich babiček. Tato kuchařka vznikla v rámci projektu "Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme", který probíhal na naší škole ve školním roce 2017/2018. Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem programem Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017.

  Děkuji všem, kdo se na přípravě této kuchařky podíleli - především paní učitelce Zdeňce Krmáškové, autorce kuchařky.

  Věřím, že se nejedná o poslední vydání, v příštích letech chceme kuchařku doplnit dalšími recepty a fotografiemi. Budeme rádi za další nové recepty, fotografie, nápady a připomínky, které další vydání kuchařky obohatí.

  Regionální kuchařka Zapomenuté recepty našich babiček (PDF)

 • Fyzika v 7. třídě

  Fyzika v 7. třídě
  22. 6. 2018

  Hana Pospíšilová

  FOTOGALERIE

  Tak jako včera, i dnes vyrazili žáci 7. třídy opakovat učivo fyziky formou hry. V okolí školy se usadili „zkušební komisaři“ – majitelé jedničky na vysvědčení z fyziky, aby podle přidělených otázek zkoušeli své spolužáky a přidělovali jim body. U komisaře mohl být vždy jen jeden zkoušený, ostatní se museli zdržovat mimo doslech. Pěkné výsledky v podobě hezkých známek budou zachovány do příštího roku, kdy je učitelka fyziky zapíše jako součást opakování.

 • Výlet do Brna - 4. třída

  Výlet do Brna - 4. třída
  22. 6. 2018

  Barbora Michálková

  FOTOGALERIE

  Dne 19. 6. 2018 se vydali naši čtvrťáci do Brna na výlet. Odjížděli jsme brzy ráno vlakem, všichni se těšili, takže žádná únava nebyla znát. Po 2 hodinách jízdy jsme dorazili do cíle cesty. Čekala nás spousta míst, která jsme měli v plánu navštívit…Orloj na náměstí Svobody, brněnský drak a kolo na Staré radnici, Kapucínská hrobka, Petrov a okolí, Špilberk a jeho podzemní Kasematy či vědecké centrum VIDA, kde si děti vyzkoušely spousty pokusů. Den byl plný zážitků, poznání a nových informací. Všem se nám moc líbil a večer jsme šťastně vrátili zpátky domů.

stránka:

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018