• Aktuality

     • Žákovský parlament jednal se starostou
      • Žákovský parlament jednal se starostou

      • 23. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Členové žákovského parlamentu se poslední vyučovací den roku 2016 setkali se starostou obce Kašava Josefem Jarcovjákem. Mluvčí parlamentu panu starostovi sdělili své návrhy na vylepšení prostor školní budovy, jejího okolí i veřejných prostor v Kašavě.

       Starosta přítomné žáky seznámil s vizemi a plánovanými investicemi a projekty v roce 2017 týkajících se dětí a mládeže: rekonstrukce sociálního zařízení ve škole, rekonstrukce podlahy a osvětlení v tělocvičně, projekt řešící prostor ve vestibulu školy a šaten, odpočinkový prostor a dětské hřiště u kostela.

       V závěru pan starosta poděkoval žákovskému parlamentu za akce, do kterých se žáci školy doposud zapojili, za vydařenou vánoční besídku a popřál jim pěkné prázdniny, plno dárků pod stromečkem a vše dobré v novém roce.

     • Vánoce ve škole
      • Vánoce ve škole

      • 23. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Poslední den před Vánocemi se celá škola sešla ve školní aule, kde proběhlo vyhodnocení úspěchů žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích za období školního roku 2016/2017. Také byli vyhlášeni žáci, kteří si svou příkladnou činností zasloužili pochvaly třídních učitelů.

       V závěru jsme si společně zazpívali pár vánočních koled, při kterých nás svým zpěvem i hudebním doprovodem na klavír a trumpety vedli naši deváťáci s paní učitelkou Klárou Černochovou.

     • Soutěž o nejkrásnější vánoční třídu
      • Soutěž o nejkrásnější vánoční třídu

      • 23. 12. 2016
      • Alena Machalová, Kateřina Maděrová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 21. 12. se uskutečnilo hodnocení tříd za vánoční výzdobu. Zúčastnily se všechny třídy, toho si velice vážíme. Je nutno podoktnout, že všechny třídy měly bohatou a krásnou výzdobu, proto nás, parlamenťáky, čekal velice obtížný úkol, a to vyhodnotit nejkrásněji vyzdobenou třídu na 1. a 2. stupni.

       Protože byla každá třídy v něčem výjimečná, rozhodli jsme se každou speciálně ohodnotit:

       • nejoriginálnější výzdoba: 5. a 6. třída
       • nejvoňavější třída: 2. třída
       • za týmovou práci při výzdobě: 3. třída
       • nejkrásnější vločky: 4. a 7. třída

        

       Celkovým vítězem soutěže na 1. stupni se stali naši prvňáčci, na 2. stupni byla za nejkrásnější vyhodnocena organizátory soutěže 9. třída.

     • Projekt Natoč svůj pokus
      • Projekt Natoč svůj pokus

      • 23. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý před Vánocemi začali žáci 9. třídy realizovat první část fyzikálního projektu Natoč svůj pokus. Cílem bylo ve skupinách natočit dostupnými prostředky jednoduchý fyzikální nebo chemický pokus.

       Samotným natáčením projekt nekončí. Ve druhé fázi, která bude probíhat v novém roce, budou žáci získané záběry stříhat a komentovat, aby vzniklo výukové video, které bude využíváno při vzdělávání.

       Zdařilá výuková videa budou zveřejněna na YouTube a zaslána do soutěže Vím proč. Tak nám držte palce…

     • Sportovní koledování
      • Sportovní koledování

      • 23. 12. 2016
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       Poslední předvánoční pondělí se děti ze Slunéčka a mladí florbalisté dali dohromady a prožili spolu veselé chvilky při hraní her. Všichni se náramně bavili a za svoji šikovnost byli odměněni perníkovou medailí, kterou během pár sekund snědli.

       Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem  za jejich zápal do zpěvu i hry, za snahu a píli v celém předchozím pololetí a doufáme, že Vám to vydrží co nejdéle.

        Veselé Vánoce  přejí Klára Černochová a trenér Vlasťa Červenka

     • Vánoční besídka ZŠ s jarmarkem
      • Vánoční besídka ZŠ s jarmarkem

      • 19. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Letošní Vánoční besídka, která proběhla ve čtvrtek 15. 12. v kašavské Orlovně, se opravdu vyvedla. Žáci pod vedením učitelů a vedoucích kroužků si připravili pro veřejnost krásná vystoupení. K vidění byly zdramatizované písně, klasické i stínové divadlo, vtipné scénky, tanec, breakdance i mažoretky.

       Kromě vystoupení žáků se stalo již tradicí, že se v tento den prodávaly vánoční dekorace, které děti vyrobily za pomocí rodičů a učitelů při společném tvořivém dopoledni. Výtěžek z prodeje použije Sdružení rodičů k podpoře činnosti školy.

       Děkujeme, že jste přišli a věříme, že se vám naše vánoční vystoupení líbilo.

     • Vánoční besídka dětí MŠ
      • Vánoční besídka dětí MŠ

      • 19. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve středu 14. 12. se ve školní aule sešlo kromě rodičů a příbuzných dětí z mateřské školy také plno malých čertíků, kteří všem přítomným předvedli krásné předvánoční vystoupení.

       Čertovské pásmo s dětmi secvičily paní učitelky Dagmar Chrastinová, Petra Minaříková a Petra Bořutová.

     • Deváťáci u soudu
      • Deváťáci u soudu

      • 18. 12. 2016
      • Kristýna Fryšarová

       FOTOGALERIE

       V pondělí dne 12. 12. jsme se my, žáci 9. třídy, vydali na pobočku Krajského soudu do Zlína. Hned ze začátku se nás ujal pan Radim i se svojí kolegyní a vedli s námi besedu o trestných činech, jaké jsou možné tresty za tyto činy, jak probíhá soudní řízení atd. Nakonec jsme si také i my zkusili zahrát jen tak pro zpestření soudní řízení jednoduchého případu. Bylo to skvělé a načerpali jsme spoustu nových vědomostí.

     • Vánoční tvoření s rodiči
      • Vánoční tvoření s rodiči

      • 12. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V pondělí 12. 12. bylo ve škole o něco veseleji – kromě dětí a učitelů se navíc ve škole objevili také rodiče, a to na Vánočním tvoření. Ve všech třídách se usilovně pracovalo a postupně začaly vznikat krásné vánoční a zimní výrobky. Vydařené dekorace budou nabízeny k prodeji na Vánoční besídce s jarmarkem, která proběhne ve čtvrtek 15. 12. v Orlovně. Jarmark začíná už v 16.00 hodin, jste všichni srdečně zváni.

       Všem šikovným maminkám i jednomu tatínkovi děkujeme za pomoc a společné chvíle strávené při Vánočním tvoření.

       Vánoční tvoření s rodiči - Obrázek 1

       V tento den do školy zavítala ještě jedna vzácná návštěva, a to senioři z Klubu seniorů z Podhoří. Ti přijali pozvání kašavských seniorů a v rámci návštěvy naší obce přišli také do školy. I jim děkujeme za milé setkání.

     • Ve školce se proháněli čertíci
      • Ve školce se proháněli čertíci

      • 12. 12. 2016
      • Petra Minaříková

       FOTOGALERIE

       S příchodem Mikuláše jsme ve školce měli „Čertovské dny“. Během této doby jsme si hráli s dětmi na čertíky a čertice, stavěli jsme peklo, v kterém jsme následně vařili na otevřeném ohni lektvary a čertovské pochoutky. Také jako správní čerti jsme si museli protáhnout kosti a vyprášit kožichy, proto jsme si zacvičili v „Luciferově tělocvičně“. Zde jsme si zahráli nejrůznější hry: útěk do pekla, čertův pelíšek, Luciferovy nástrahy. Během těchto dnů jsme také vytvářeli malé čertíky a pekelné řetězy.

     • Deváťáci na úřadu práce
      • Deváťáci na úřadu práce

      • 8. 12. 2016
      • Kristýna Fryšarová

       FOTOGALERIE

       Dne 7. 12. jsme se my, deváťáci, jeli podívat na úřad práce do Zlína. Ujala se nás velmi milá paní, která pro nás měla přichystanou velice poučnou a rozmanitou prezentaci „Jak najít ideální zaměstnání“. Vyjmenovala nám všechny obory, které bychom mohli dělat, na jaké školy jít atd. Měli jsme také možnost komunikovat a položit jí patřičné dotazy. V půlce přednášky jsme měli krátkou pauzu, kdy jsme si prohlédli materiály a šanony s jednotlivými povoláními a co daná povolání vyžadují.

       Po přestávce s každým z nás paní mluvila a radila nám. Na konci přednášky jsme samozřejmě poděkovali a šli jsme se na chvilku podívat do města a pak na autobus, který většinu z nás vzal zpět do školy. Bylo to skvělé a díky této přednášce jsme si každý ujasnili, čemu se v životě chceme věnovat.

     • Dopravní výchova
      • Dopravní výchova

      • 6. 12. 2016
      • Pavla Holíková

       V pátek 2. 12. žákům 3. a 4. ročníku zpříjemnil den pan Dřevojánek s preventivním programem „Dopravní výchova“. Naše mladé nadějné cyklisty seznámil se základní teorií – povinná výbava na kolo, bezpečnostní zásady a dopravní značky. Čtvrťáci si navíc zkusili testy „nanečisto“ a už se těší na jaro, kdy se budou snažit získat průkaz cyklisty přímo na dopravním hřišti v Malenovicích.

       Dopravní výchova - Obrázek 1

     • Do školy přišel Mikuláš
      • Do školy přišel Mikuláš

      • 19. 12. 2016
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V pondělí 5. prosince k nám do školy zavítala nečekaná návštěva – Mikuláš se svými pomocníky. Spravedlivý Mikuláš, tři nezbední čertíci a krásný anděl celé dopoledne procházeli školou a postupně navštívili všechny třídy. Dárečky přinesli i mezi děti do mateřské školy, nevynechali naše paní kuchařky ani paní učitelky a pány učitele.

       Každý, kdo se alespoň trošku po celý rok snažil a moc nezlobil, dostal od Mikuláše sladký dárek. Všem, kdo se na této krásné akci podílel děkujeme a těšíme se na návštěvu příští rok.

     • Druháci a páťáci nocovali ve škole
      • Druháci a páťáci nocovali ve škole

      • 5. 12. 2016
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Je čtvrtek 1. prosince, blíží se pátá hodina odpolední. Pro naše druháky a páťáky je to začátek předvánočního dobrodružství. Našim dnešním pokojem na spaní bude učebna druhé třídy.

       Při příchodu do třídy musí druháci předložit vstupenku – povolenku se svým jménem a teprve potom mohou vstoupit dovnitř. Páťáci mezitím schovávají po škole „části“ večeře. Poté vybízejí druháky, aby podle mapy našli všechny části, abychom nebyli hladní. Naštěstí se to podařilo a my pospíchali do jídelny, kde se párky daly do hrnce a druháci mezitím mohli  péct perníčky. I když někteří vypadali jak mlynáři, pečení se nám líbilo.

       Kluci z páté třídy s tetou Kochy připravovali opičí dráhu v tělocvičně a holky nám pomáhaly s pečením perníčků. Pak jsme se „nadlábli“ a šli do třídy. Ve třídě na nás čekalo překvapení. Ježíšek nám přinesl krásně nazdobený stromeček.  Zde jsme si zahráli nějaké hry a pak se šla rozluštit šifra. Byl tam vzkaz: DOSTAVTE SE DO TĚLOCVIČNY. Přesun byl rychlý. Opičí dráhu jsme stopovali. Ve druhé třídě byl nejrychlejší Radimek a Janička, z páté třídy Kubík a Monča. Tělocvičnu jsme využili ještě k dalším hrám. Poté si každý šel vybrat své místo na spaní a převlékli jsme se do pyžama.

       Ti odvážní pak nastoupili na stezku odvahy. Někteří šli úplně sami, ostatní po dvojičkách. Blížila se půlnoc a tak už šupito presto na kutě. Dobrou noc…. Noc se nám zdála krátká, takže na některých byla ráno znát únava. Druháci ještě dopoledne zdobili perníčky a plnili úkoly z adventního kalendáře. Akce se nám líbila. Tak uvidíme, kdy nás bude čekat další noc ve škole.

     • Halová kopaná ve Slušovicích
      • Halová kopaná ve Slušovicích

      • 5. 12. 2016
      • Vladimír Drápal

       V pátek 2. prosince se uskutečnilo okresní kolo v halové kopané ve Slušovicích. Přeboru se zúčastnilo osm škol z celého okresu. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech. Vítězové skupin a družstva na druhých místech se utkali křížovým způsobem v semifinále. Vítězové semifinále se utkali o celkové prvenství a poražení o třetí a čtvrté místo. My jsme si do skupiny nalosovali družstva z Církevní školy ve Zlíně, Tlumačova a domácích Slušovic. Tuto skupinu jsme suverénně vyhráli a v semifinále jsme nastoupili proti celkovým favoritům, družstvu ze zlínské fotbalové školy ZŠ Komenského.

       Zlínští chlapci splnili úlohu favorita a naše družstvo porazili. My jsme se potom v utkání o třetí místo opět střetli s chlapci z Tlumačova a v napínavém utkání zvítězili 1:0. Tímto vítězstvím jsme v konečném pořadí obsadili výborné třetí místo. Turnaj vyhráli podle očekávání chlapci z fotbalové školy ve Zlíně a postoupili do krajského kola.

       Za vzornou reprezentaci naší školy patří poděkování těmto chlapcům: Štěpánovi Průchovi (nejmladší hráč turnaje), Michalovi Štrihovi, Honzovi Marcoňovi (podal v bráně výborný výkon), Michalovi Kaškovi (nejlepší náš střelec), Jirkovi Kolářovi, Martinovi Knedlovi a Honzovi Marušákovi.

       Halová kopaná ve Slušovicích - Obrázek 1

     • Osmá a devátá třída na výchovném koncertu
      • Osmá a devátá třída na výchovném koncertu

      • 5. 12. 2016
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       Dne 28. 11. 2016 měli žáci osmé a deváté třídy možnost navštívit výchovný koncert ve Filharmonii Bohuslava Martinů s názvem muzikálové melodie. I přes velkou nepřízeň počasí jsme na koncert dorazili v pořádku a mohli si vychutnat to nejlepší z výběru nejen světových ale i českých muzikálů. Slyšeli jsme Drákulu, Fantoma opery, West side story a mnoho dalších v podání Radovana a Petry Králových.

       Doufám, že nebudu hovořit pouze za sebe, když řeknu, že byl koncert velmi podařený a opravdu jsme si ho se vším všudy užili.