• Aktuality

     • Den matek v MŠ
      • Den matek v MŠ

      • 16. 5. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Děti nezapomněly na své maminky ani ve školce. Obdarovaly je krásným dárkem, které malovaly tuší.

       Na velký formát papíru malovaly své maminky, které poté dozdobily kytičkou z papíru. Některé děti, ještě k tomu všemu, vyrobily i svá přáníčka z lásky.

       Dětem se to moc dařilo, a sklidily velký úspěch se svým obrázkem a za odměnu dostaly i sladkou pusinku od své maminky.

     • 5. třída v Praze
      • 5. třída v Praze

      • 15. 5. 2018
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       V pondělí 7. 5. odjeli páťáci na poznávací výlet do Prahy. Co je čekalo? Budíček před čtvrtou ráno, cesta vlakem, metrem, poté ozbrojenci a kontrola zavazadel před vstupem ke Hradu. V podzemní expozici byl připraven výukový program Hra o Hrad. Jako pomocníci mistrů různých řemesel museli hledat indicie na vystavených exponátech, a vyluštit tak tajenku.

       Následovala prohlídka katedrály sv. Víta a baziliky sv. Jiří. Žáci s doprovodem prošli Zlatou uličkou a prozkoumali vybavení hladomorny v Daliborce. Vydrápali se Petřínskými sady až k Zrcadlovému bludišti a kdo měl ještě dost sil, zdolal i rozhlednu, aby si shora prohlédnul dominanty Prahy.

       Čas ale rychle ubíhal, takže se páťáci svezli lanovkou a tramvají, počkali si na zpožděný vlak a vydali se zpět. Jestli byli unavení? Určitě ano, ale poznat to nebylo:-)

       Děkuji paní učitelce Holíkové za skvělou organizaci a maminkám (paní Holé a Gargulákové) za vzorný doprovod.  

     • Šesťáci v knihovně
      • Šesťáci v knihovně

      • 14. 5. 2018
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       Kromě běžných hodin literatury ve škole se šesťáci občas staví v rámci výuky také do knihovny, aby se seznámili s novými knihami a vypůjčili si nějaké domů.

     • Vystoupení mažoretek a zumbičky
      • Vystoupení mažoretek a zumbičky

      • 14. 5. 2018
      • Markéta Třísková

       FOTOGALERIE

       V neděli 14. 5. vystoupily holky z mažoretek a zumbičky na zahradní slavnosti pro maminky v Ostratě. Holky si užily nejenom vystoupení, ale i sladkou odměnu a atrakce, které si pro ně pořadatelé této akce připravili.

       Děkuji Elišce Topičové a Hance Červenkové za pomoc při organizaci dne a za nácvik vystoupení zumbičky.

     • Finanční gramotnost
      • Finanční gramotnost

      • 11. 5. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V sedmé třídě se žáci snažili proniknout do tajů bankovnictví. Řešili slovní úlohy s procenty a učili se i jednoduché úrokování. Seznámili se s historií vzniku peněz i s finančními produkty. Učili se vyplňovat poukázky, řešili test týkající se vyobrazených osobností na českých bankovkách, všímali si ochranných prvků. Pozorovali bankovky s jinou měnou a také se orientovali ve výpisu z běžného účtu. Finanční gramotnost je velmi důležitá, ale také zajímavá. Všechno se v jedné hodině zvládnout nedá. A tak bychom v brzké době rádi pokračovali se získáváním zkušeností v oblasti financí.

     • Ukliďme Česko
      • Ukliďme Česko

      • 11. 5. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Cílem akce Ukliďme Česko je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v přírodě. A tak se i naše škola připojila 7. května ke spoustě dobrovolníků, kteří se snaží, aby jarní přírodu nehyzdily odpadky. Žáci se rozdělili do několika skupin a pustili se do práce. Jedna skupina uklízela okolí školy, zametala a odstraňovala plevel. Další skupina si vzala na starost pořádek na Křížové cestě a na Naučné stezce. Ti nejzdatnější se vydali po stopách odpadu směrem k přehradě a mizel nepořádek i na březích potoků. A tak se vršily pytle s plasty, se sklem, keramickými střepy, kupilo se železo i pneumatiky. Snad se nám společnými silami podařilo odstranit nelegální skládky a přispět ke krásnému okolí naší obce.

       Akce Ukliďme česko je spolufinancována Zlinským krajem a je součástí projektu Na Valašsku zdravě jíme, podkle rad babiček vaříme.

     • Školka a zvířátka v lese
      • Školka a zvířátka v lese

      • 10. 5. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Zajímavým tématem ve vzdělávání dětí v naší školce bylo – Zvířátka v lese. Během 14 dnů jsme se s dětmi zaměřili na poznávání lesní zvěře pomocí obrázků, u kterých jsme si vždy povídali, co zajímavého o zvířátku víme, kde žije, čím se živí, proč je pro les a pro nás užitečné či neužitečné.

       Veškeré aktivity jsme se snažili vždy zaměřit a motivovat na toto téma, jako procházky do přírody a lesa, pozorování krajiny a všeho okolo. Díky dodržování „Pravidel o chování v lese“ však některé bystré děti zahlédly při procházce brouky, červy, motýly, ale i zajíce, veverku a srnku.

       Dále jsme se zaměřili na grafomotorické uvolňovací cviky, díky kterým si děti vytvořily krásné obrázky se sovami, ale hlavně uvolnily zápěstí a upevnily si správný úchop tužky.

       V neposlední řadě nesmí však vždy chybět pohyb, který je ztížen překážkami. Proto jsme dětem přichystali překážkovou dráhu, kdy musely děti zdolat přeskočení spadlého stromu, tenkou lávku nad potokem, bažinu v lese apod.

     • Prvouka venku
      • Prvouka venku

      • 4. 5. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Venku je hezky, a tak ani prvňáci nezaháleli a vydali se v prvouce ven. Ve třídě jsme vyrobili papírový kelímek a pak rychle ven. Děti do kelímku sbíraly vzorky různých přírodnin, které zajímavě voní (např. listy bylinek, okvětní lístky kvetoucích rostlin nebo keřů, kousky větviček z jehličnatých stromů, atd.). A proč všechno dohromady? Abychom vyrobili přírodní voňavku.  Poté následovalo zdobení papírového kelímku. Děti zjistily, že i v přírodě se dá kreslit bez pastelek a využily k tomu listy, květy aj. Ještě jsme vytvořili kráter pro sopku.  Díky jedlé sodě a octu se vytvořila erupce sopky. Práce venku byla super.

     • Společně jde všechno lépe
      • Společně jde všechno lépe

      • 4. 5. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Akce s tímto heslem již druhým rokem navazuje na „Páťákoviny“ v Lukově a jejím cílem je především seznámení se s kašavskou školou a budoucími spolužáky. Páťáci z Lukova a Kašavy ve smíšených družstvech absolvovali během středečního dopoledne různé úkoly na 4 stanovištích.

       Ve fyzikální učebně si vyzkoušeli pokus „Faraonův had“, v hudebně nacvičili na boomwhackery píseň, v altánku na školním hřišti si zastříleli na cíl a v okolí školy plnili úkol zadaný morseovkou s pomocí Ipadů.

       V tělocvičně pak měřili síly ve sportovních soutěžích, zaměřených na spolupráci.

       Nakonec byli všichni odměněni medailemi a malým občerstvením.

       Společně jde opravdu všechno lépe, a tak jsme si všichni užili příjemné dopoledne.

       Těšíme se v příštím školním roce na nové posily do 6. třídy.

     • Pěvecká soutěž
      • Pěvecká soutěž

      • 4. 5. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Tradiční pěvecká soutěž pro žáky 1. - 5. třídy se uskutečnila v pátek 27. 4. Zpěváci předvedli vyrovnané výkony především v 1. kategorii, zazněly písně lidové, umělé a dokonce i rap.

       A jak to všechno dopadlo:

       1. kategorie (1. třída)

       1. místo: Antonín Holík

       2. místo: Jakub Esterka

       3. místo: Vanesa Doubravská

        

       2. kategorie (2. +3. třída)

       1. místo: Ema Roháčková

       2. místo: Pavla Holíková

       3. místo: Lucie Třísková

        

       3. kategorie (4. +5. třída)

       1. místo: Sofie Köglerová

       2. místo: Karolína Průchová

       3. místo: Tereza Makovičková

        

       Všem zúčastněným velká pochvala za odvahu a výkony!

     • Soutěž mladých zdravotníků
      • Soutěž mladých zdravotníků

      • 4. 5. 2018
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       26. dubna vyrazily dvě hlídky žáků naší školy do Zlína, aby prokázaly znalosti a dovednosti mladých zdravotníků. Na náměstí a v přilehlých parcích byly připraveny úkoly zvlášť pro I. A II. stupeň ZŠ. Děti např. oživovaly kluka se zástavou dechu, při které předvedly masáž srdce, musely zvládnout transport zraněného,  zastavit tepenné krvácení nebo rychle ošetřit mladíka po rvačce a zraněnou cyklistku.
       Naše hlídky sice neobsadily přední pozice, ale ocenění si jistě zaslouží. Do všech úkolů šly s nadšením, snažily se o spolupráci v týmu a zároveň se něčemu novému přiučily.

       Přeji všem soutěžícím, aby své nabyté zkušenosti dokázali uplatnit i v reálných krizových situacích, kdy si často neví rady ani dospělý člověk. Děkuji  paní Magdě Skybové za doprovod a podporu starších dětí a zejména paní učitelce Zdeňce Krmáškové, která obě hlídky pro soutěž připravila.

     • Podřevnická liga - malá kopaná
      • Podřevnická liga - malá kopaná

      • 2. 5. 2018
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V pátek 27. dubna se uskutečnilo další kolo Podřevnické ligy. Pořadatelem byla ZŠ Trnava a soutěžilo se v malé kopané. Vypsány byly dvě kategorie, mladší žáky tvořili chlapci ze čtvrté, páté a šesté třídy,

       Kategorie starších žáků byla tvořena  chlapci sedmé, osmé a deváté třídy. Turnaj se uskutečnil v krásném areálu penzionu v Podkopné Lhotě na umělé trávě. V každé kategorii nastoupila čtyři družstva (Trnava, Štípa, Slušovice, Kašava) a hrálo se systémem každý s každým.

       V kategorii mladších žáků nás reprezentovali tito chlapci: Milan Březík, Matěj Drábek, Kuba Řezníček, Honza Jurčík, Jarek Holý, Šimon Maděra, Dan Gargulák a Štěpán Červenka. Chlapci podali velmi dobrý výkon a přestože neprohráli ani jeden zápas,  umístili se celkově na druhém místě za školou ze Štípy. O prvenství Štípy rozhodlo při stejném počtu bodů lepší skóre.

       V kategorii starších žáků naši chlapci suverénně zvítězili před Štípou a Slušovicemi. Vítězství je o to cennější, protože jsme měli pouze jednoho chlapce na střídání. O vítězství se zasloužili Hoza Marcoň, Michal Štriho, Ondra Hradil, Karel Ševčík, Matěj Adámek, Štěpán Průcha a Milan Michalík.

       Všem úspěšným sportovcům blahopřejeme. V celkovém pořadí ke změně nedošlo, stále sdílíme první místo se školou ze Štípy.

     • Exkurze 8. třídy do SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně
      • Exkurze 8. třídy do SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně

      • 2. 5. 2018
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Další netradiční dopoledne strávila osmá třída 24.4. 2018, tentokrát ve dvou střediscích odborného výcviku SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně. Využili jsme pozvání a po přivítání jsme se nejprve seznámili s možnostmi studia oborů na této škole, poté prakticky vyzkoušeli své dovednosti.
       Děvčata se v provozu služeb stravování v restauraci Bečva nejprve učila skládat ubrousky pro různé slavnostní příležitosti, dále stolničit, trošku čichnout k cukrařině při tvarování zvířátek z mléčné hmoty a zdobení perníčků a nakonec připravila bramboráky, na kterých si všechna pochutnala.
       Hoši se věnovali technickým oborům - nejprve si prošli jednotlivá pracoviště, nakonec zůstali v dílně technické průpravy, kde pro ně studenti školy pod vedením vyučujících připravili pracovní místa, kde si naši kluci vyzkoušeli práci s kovem. Různorodé úkony spojené s přípravou a úpravou kovového materiálu zaujaly natolik, že celé dopoledne všichni pracovali s velkým elánem a zaujetím a odnesli si nejen výrobek, ale také pochvalu za příkladné chování.
       Shodli jsme se, že takto koncipovaná praktická výuka je velkým přínosem, žáci si mohli ověřit, nakolik jsou zruční a co by je do budoucna mohlo zajímat a bavit, takže jsme se s vedení škol domluvili, že takto započatá tradice praktické výuky by mohla i v budoucnosti pokračovat a pomáhat dětem formovat názor na jejich budoucí povolání.

     • Společně za seniory
      • Společně za seniory

      • 27. 4. 2018
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek jsme se opět po čase vydali rozveselit seniory do domova na zlínský Burešov. V krásném počtu 36 dětí jsme se zúčastnili jejich stavění Májky, tentokrát spojené s pálením čarodějnic a zaplnili kulturní program téměř na hodinku společného zpívání a tančení.

       Vše zahájilo Slunéčko, pokračovaly mažoretky a dvě zumbové skupiny, kdy ledy prolomila nejmladší účastnice (3 roky), ze které nikdo nespustil oči. I když je to z ruky, moc rádi na Burešov jezdíme. Hlavně proto, že přesně víme, co nás na konci čeká za odměnu: radost v očích dědečků a babiček, když jim ty všední dny zpestříme – a to je k nezaplacení. 

       Děkuji Markétě Třískové za vynikající spoluorganizaci a Pepovi Kolářovi za jako vždy bezpečnou a pohodovou dopravu.

     • Vycházka do přírody
      • Vycházka do přírody

      • 26. 4. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Za krásného slunečného počasí trávíme pobyt venku nejraději v přírodě, kde můžeme pozorovat měnící se krajinu. Nejen, že sledujeme, jaké rostlinky nám právě na jaře rostou, ale také si všímáme zvířátek, žijících v lese. Na vycházce do přírody se nám podařilo vidět zajíce, motýly, broučky, ale také i ovce s jehňátky a krávy s telátky.

       Po cestě do školky děti natrhaly krásné kytičky, které nám zdobí školku.

     • Solná jeskyně
      • Solná jeskyně

      • 26. 4. 2018
      • Petra Bořutová a Dagmar Chrastinová

       FOTOGALERIE

       V rámci ozdravného programu děti z mateřské školy navštívily v 2. pololetí 6 krát solnou jeskyni ve Zlíně. Tyto návštěvy slouží jako prevence proti nachlazení, rýmě a alergiím.

       Tento ozdravný program se dětem moc líbil a vždy si to náramně užily.

     • Kreslení mimo školu
      • Kreslení mimo školu

      • 26. 4. 2018
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Dívky z osmé a deváté třídy využily krásného počasí, aby obdivovaly a poté přenesly na papír kouzlo jarní přírody.

     • Čteme i venku
      • Čteme i venku

      • 24. 4. 2018
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Pokud je krásné počasí, opouštíme naši druhou třídu a jdeme se věnovat výuce čtení ven. Kromě čerstvého vzduchu si užíváme i jarní přírodu. Moc si přejeme, ať nám počasí dlouho vydrží příznivě nakloněno a  těšíme se na další čtenářské výpravy do říše fantazie.

     • Šesťáci zkoumají přírodu
      • Šesťáci zkoumají přírodu

      • 24. 4. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V hodinách přírodopisu jsou šesťáci vedeni k praktickému poznávání přírody. O včele medonosné již mají velmi dobré znalosti. K tomu určitě přispěla i ochutnávka medu a skládání puzzle. Neméně zajímavá byla i hodina, kdy žáci zjišťovali, jaká barviva jsou obsažena v rostlinách. Kromě chlorofylu objevili karoten a další barviva. Při této činnosti si vysvětlili i fotosyntézu. Nezapomněli ani na význam rostlin pro život na planetě. A v krásném jarním počasí se vydali poznávat rostliny, které kvetou v okolí školy.

     • Úklid Černého potoka
      • Úklid Černého potoka

      • 20. 4. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Kluci se v pracovních činnostech vrhli na úklid nepořádku, který se nacházel v Černém potoku a jeho okolí. Podařilo se nám vyčistit úsek v okolí fotbalového hřiště směrem k ústí potoka do Dřevnice. Nepořádku bylo opravdu hodně, podařilo se nám naplnit několik odpadkových pytlů.

       Děkuji klukům za nasazení při úklidu potoka a jeho okolí.

       Akce Úklid Černého potoka je spolufinancována Zlinským krajem a je součástí projektu Na Valašsku zdravě jíme, podkle rad babiček vaříme.