• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava

     • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 27. 9. 2018

     • Poplatek za 1. pololetí předejte třídním učitelům do 19. 10. 2018

     • Výuka začne probíhat od 1. 10. 2018

     • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí

     • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

      

    • FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA - Pavel Hradil

     • fotbalový trénink

     • MŠ - 1. třída          

     • pátek od 15:00 do 16:00 hodin

     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

    • FOTBAL I. - Marek Toufar

     • fotbalový trénink

     • 2. - 4. třída          

     • čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin

     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

    • ZUMBIČKA I. - Eliška Topičová, Markéta Třísková, Mia Lukášová

     • rytmická cvičení, tanec, vystupování na akcích
     • MŠ – 1. třída       
     • středa od 15:00 do 15:45 hodin
     • 330 Kč/pololetí (13 vyučovacích hodin)

       

    • MAŽORETKY - Markéta Třísková

     • základy cvičení mažoretek, rytmická cvičení, vystupování na akcích
     • MŠ – 4. třída       
     • úterý od 14:00 do 15:00 hodin
     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)
    • DRAMATICKÝ I. - Aneta Miklová

     • dramatická výchova
     • 1. – 4. třída          
     • středa od 13:15 do 14:45 hodin
     • 360 Kč/pololetí (26 vyučovacích hodin)
    • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLUNÉČKO - Klára Černochová

     • pro všechny, kdo rádi zpívají; vystupování na veřejnosti
     • 1. – 9. třída          
     • pondělí od 14:45 do 15:30 hodin (začínáme už 17. 9. 2018)
     • 350 Kč/pololetí (pro žáky ZUŠ Morava zdarma)
    • ZUMBIČKA II. - Eliška Topičová, Markéta Třísková, Mia Lukášová

     • rytmická cvičení, tanec, vystupování na akcích
     • 2. – 5. třída       
     • pátek od 13:30 do 14:30 hodin
     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)
    • ŠIKOVNÉ PACIČKY - Petra Slováčková

     • výtvarná činnost
     • 3. – 5. třída             
     • čtvrtek od 13:00 do 14:30
     • 420 Kč/pololetí (26 vyučovacích hodin + materiál k tvoření)
    • VOLEJBAL - Petra Drábková

     • hry s míčem, průpravná cvičení, hra volejbalu
     • 4. – 8. třída          
     • středa od 16:00 do 17:00 hodin
     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)
    • FOTBAL II. - Pavla Červenková

     • fotbalový trénink, fotbalový turnaj McDonald´s CUP
     • 5. – 7. třída          
     • čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin
     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)
    • DRAMATICKÝ II. - Aneta Miklová

     • dramatická výchova
     •  5. – 9. třída         
     • čtvrtek od 15:00 do 16:30 hodin
     • 360 Kč/pololetí (26 vyučovacích hodin)
    • BADMINTON - Vladimír Drápal

     • základy badmintonu, průpravná cvičení, hra badminton, badmintonový turnaj
     • 6. – 9. třída          
     • čtvrtek od 14:45 do 15:45 hodin
     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Martin Vávra, Jana Šindelářová

     • kompletní opakování učiva českého jazyka a matematiky, testy CERMAT
     • 9. třída                
     • středa od 13:00 do 14:30 hodin
     • 420 Kč
    •  

     Nabídka kroužků jiných organizací

     • Přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách
     • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

      

    • FLORBAL - Orel Kašava

     • trenér: Vlastimil Červenka, e-mail: v.c.kasava@seznam.cz
     • tréning florbalu, hra florbal                                    
     • MŠ (4 roky) – 6. třída                 
     • pondělí od 17:00 do 19:00 hodin
     • bez poplatku
    • RYBÁŘSKÝ KROUŽEK - Vítězslav Geleta

     • možnost získání rybářského průkazu                                
     • 2. - 9. třída               
     • Termín: dle domluvy s vedoucím kroužku
     • více informací na telefonu 773 631 140
    • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN

     • hudební obory: Klára Černochová, 732 553 744, cernochova@zusmorava.cz
     • výtvarné obory:  Renata Ambrůzová, 721 965 142, ambruzova@zusmorava.cz