Mateřská škola

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Stanovení úplaty v MŠ - 2017/2018

250 Kč/měsíc

děti, které se vzdělávají v prvním a druhém ročníku MŠ

12 Kč/den

v období měsíců červenec a srpen

Bez úplaty

děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ

 

Platí se do 15. dne v měsíci buď v hotovosti učitelkám MŠ nebo převodem na účet č. 181692076/0300 – variabilní symbol Vám sdělí učitelky MŠ.

 

Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání (PDF)

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 22. 6. 2018