• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.​​​​​​​

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava

     • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 21. 9. 2018

     • Poplatek za 1. pololetí předejte třídním učitelům do 19. 10. 2018

     • Výuka začne probíhat od 1. 10. 2018

     • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí

     • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

      

     DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLUNÉČKO - Klára Černochová

     • pro všechny, kdo rádi zpívají; vystupování na veřejnosti

     • 1. – 9. třída          

     • pondělí od 14:45 do 15:45 hodin

     • 330 Kč/pololetí (pro žáky ZUŠ Morava zdarma)

      

     VOLEJBAL - Petra Drábková

     • hry s míčem, průpravná cvičení, hra volejbal

     • 4. - 6. třída         

     • středa od 15:00 do 16:00 hodin

     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

      

     MAŽORETKY - Markéta Třísková

     • základy cvičení mažoretek, rytmická cvičení, vystupování na akcích

     • MŠ – 4. třída       

     • úterý od 14:00 do 15:00 hodin

     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

      

     FOTBAL II. - Pavla Červenková

     • fotbalový trénink, fotbalový turnaj McDonald´s CUP

     • 4. – 6. třída          

     • čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin

     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

      

     PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Daniela Zezulková, Martin Vávra

     • kompletní opakování učiva ČJ a M, SCIO testy, testy CERMAT

     • 9. třída                

     • středa od 13:30 do 15:00 hodin

     • 360 Kč

      

     ZUMBIČKA - Hana Červenková, Marcela Krupíková, Markéta Třísková

     • rytmická cvičení, tanec, vystupování na akcích

     • MŠ – 4. třída       

     • středa od 15:15 do 16:00 hodin

     • 280 Kč/pololetí (13 vyučovacích hodin)

      

     VYBÍJENÁ - Šárka Makówková

     • hry s míčem, průpravná cvičení, hra vybíjená

     • 2. – 4. třída          

     • pondělí (1x/14 dní) od 13:05 do 13:50 hodin

     • 150 Kč/pololetí (7 vyučovacích hodin)

      

     BADMINTON II. - Vladimír Drápal

     • základy badmintonu, průpravná cvičení, hra badminton, badmintonový turnaj

     • 6. – 9. třída          

     • čtvrtek od 14:45 do 16:00 hodin

     • 360 Kč/pololetí (22 vyučovacích hodin)

      

     FOTBAL I. - Marek Toufar

     • fotbalový trénink

     • MŠ – 4. třída        

     • čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin

     • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

      

     DRAMATICKÝ I.  - Aneta Miklová

      

     DRAMATICKÝ II. - Aneta Miklová

      

      

     Nabídka kroužků jiných organizací

     • Přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách

     • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

      

     FLORBAL I. - Orel Kašava

     • tréning florbalu, hra florbal                                    

     • 1. – 5. třída          

     • pondělí od 17:00 do 18:30 hodin (první hodina 25. 9. 2017)

     • bez poplatku

      

     FLORBAL II.  - Orel Kašava

     • tréning florbalu, hra florbal                                    

     • 6. – 9. třída          

     • pondělí od 18:30 do 20:00 hodin (první hodina 25. 9. 2017)

     • bez poplatku

      

     RYBÁŘSKÝ - Vítězslav Geleta

     • možnost získání rybářského průkazu                                      

     • 2. – 9. třída          

     • říjen 2017 – duben 2018

     • více informací a přihlášky u p. Vítězslava Gelety (tel.: 773 631 240)

      

     ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN

     Vedoucí pobočky: Martina Nosková
     email: noskova@zusmorava.cz 
     telefon: 797 972 421

     • Ambrůzová Renata – výtvarný obor

     • Bc. Černoch Petr – dechové nástroje žesťové, hudební nauka, zobcová flétna, souborová hra

     • Černochová Klára – dechové nástroje dřevěné, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova

     • Bc. Cahlík Radek – kytara, kontrabas, souborová hra

     • Bc. Hasilová Veronika – klavír, přípravka v MŠ

     • Křižka Martin – dudy, gajdošská muzika

     • BcA. Šon Jiří – klavír, varhany, korepetice