Informace o školním klubu

Školní klub poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 2. stupně.

Školní klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním.

Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem. Veškerá činnost je založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka.

Dětem se speciálními zdravotními potřebami se v rámci školního klubu nabízí možnost relaxovat nebo doplnění a prohloubení školních úkolů za pomocí pedagogického pracovníka. Nabídka klubu se dělí na volné činnosti, pravidelné organizované výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti a jednorázové akce.

 

Odpolední činnost

Čekání na kroužek a odpolední vyučování, studium, příprava domácích úkolů, volná četba, práce na PC, stolní tenis, stolní fotbálek, deskové hry,…

Přihlášení žáci mají možnost trávit svůj volný čas v určené místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka. Docházka nemusí být pravidelná, žák však musí svůj příchod a odchod nahlásit přítomnému pedagogovi, který vede evidenci.

 

​Provoz

Pondělí 12:10 - 13:50
Úterý ​12:10 - 13:50
Středa 11:20 - 12:10
Čtvrtek 12:30 - 13:50
Pátek 11:20 - 12:10

 

 

​Zájmové kroužky

Zájmové kroužky probíhají dle aktuální nabídky pro školní rok.

 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018