Informace o školní družině

  • Družina je otevřena pro děti navštěvující ZŠ a MŠ Kašava, a to od 1. až do 5. ročníku
  • Ranní provoz školní družiny začíná v 6:30 hodin a končí v 7:15 hodin, odpolední provoz začíná v 11:20 a končí v 16:00 hodin

 

V průběhu celého školního roku se děti věnují výtvarným a pracovním činnostem, rády si zazpívají a zasportují. Nejraději děti chodí za příznivého počasí ven. V létě využívají školní hřiště a průlezky, v zimně jezdí na bobech a na lopatách. K tradicím školní družiny patří podzimní „Drakiáda“ a v zimě „Zábavné odpoledne s karnevalem“. Na začátku i na konci školního roku pořádáme táborák.

Děti školní družiny se účastní akcí konaných základní školou, v průběhu ŠD navštěvují ve spolupráci se ZUŠ hudební a výtvarný obor. Dále se účastní podle zájmu dalších aktuálně nabízených zájmových kroužků ve škole.

 

Děti v družince potřebuji:

  • deníček
  • sportovní oblečení a obuv 
  • podepsaný ručník
  • 1 balení papírových kapesníků (10ks)
  • odpolední svačinku
  • Pitný režim je zajištěn

 

Omlouvání dětí

Pokud má být dítě uvolněno jinak, než je na zápisním lístku (v jinou dobu, s jinou osobou), musí dítě donést písemnou omluvenku v deníčku, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.

Další formy omluvy:

SMS na telefon 731 440 497

e-mail: pruchova.radka@zsamskasava.cz

Bez omluvenky a na základě telefonického hovoru nebude dítě uvolněno z ŠD.

 

 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018