Komunitní škola Kašava

Co je to komunitní škola?

Komunitní škola Kašava slouží všem lidem v obci a okolí bez ohledu na jejich věk. Snažíme se o to, aby se stala základním článkem celoživotního vzdělávání dospělých v obci a spádovém okolí. Se základní školou má společné zázemí – prostory a vybavení. Prostředky, které obec do školy vkládá, tak mohou být maximálně využity nejen ve prospěch žáků školy, ale i široké veřejnosti. Cílem Komunitní školy Kašava je nabídnout veřejnosti vzdělávací kurzy a aktivity, které lidé potřebují a o které mají zájem.

Finanční příjem, který plyne z pořádání kurzů rozhodně nelze považovat za komerční aktivitu. Kalkulace kurzů jsou prováděny tak, aby pokryly pouze plat lektora či případné další náklady.

 

Cíle komunitní školy

Naším cílem je ve spolupráci s obcí Kašava a Základní školou a Mateřskou školou Kašava umožnit komukoli, aby se mohl vzdělávat či bavit v místě svého bydliště. Jde nám především o to, aby občané nemuseli za zábavou, sportem či vzděláním dojíždět do okolních měst.

 

Pravidelné aktivity komunitní školy

Zájmové kroužky pro děti

Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce. Aktuální nabídka kroužků je zveřejněna v rubrice Kroužky pro děti.

Kurzy pro dospělé

Kurzy pro dospělé jsou nabízeny veřejnosti pololetně. Otevřeny jsou kurzy, do kterých je přihlášeno dostatečný počet zájemců. Aktuální nabídka kurzů je zveřejněna v rubrice Kurzy pro dospělé.

Adopce na dálku

Děti, zaměstnanci školy i veřejnost dobrovolně přispívají na dvě děti z Haity z programu Arcidiecézní charity Olomouc. Více informací o projektu naleznete v rubrice Adopce na dálku.

Příměstský tábor
 
Prázdninová školička
 
Dětský den v Kašavě
 
Badmintonový turnaj

 

 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Úterý 14. 8. 2018