• Komunitní škola

     • Dětský klub

     • Dětský klub v Kašavě nabízí pro rodiče dětí I. stupně základní školy možnost hlídání dětí mimo školní vyučování a provoz školní družiny.

      Projekt vznikl z podpory Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Jeho úkolem je podpořit zaměstnané rodiče a pomoci jim s péčí o dítě v době před vyučováním a po skončení školní družiny.


     • Informace k činnosti klubu

     • Pro koho je dětský klub určen? 

      Pro děti 1. stupně základní školy (1. – 5. třídy).

       

      Kdy bude dětský klub v provozu?

      V období školního vyučování.

      Ranní klub: od 6:00 do 7:30 hodin (nahrazuje ranní družinu) - provoz zahájen 4. 9. 2018

      Odpolední klub: od 16:00 do 17:30 hodin - provoz zahájen 1. 10. 2018

       

      Kde bude dětský klub probíhat?

      V prostorách školní družiny, v případě příznivého počasí ve venkovním areálu ZŠ a MŠ Kašava.

       

      Je dětský klub zpoplatněn?

      Při splnění určitých podmínek, vyplývajících z nařízení Evropského sociálního fondu, je provoz dětského klubu zdarma.

       

      O jaké podmínky se jedná?

      1. Podání přihlášky do školního klubu - ke stažení ZDE
      2. Dodání potvrzení o postavení podpořené osoby (rodičů) na trhu práce:
       • v případě zaměstnaného rodiče (potvrdí zaměstnavatel) - vzor potvrzení ke stažení ZDE
       • v případě rodiče v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace (potvrdí škola nebo poskytovatel kurzu) -  vzor potvrzení ke stažení ZDE
       • v případě nezaměstnaného rodiče, který aktivně hledá práci (vyplní úřad práce) - vzor potvrzení ke stažení ZDE
       • v případě OSVČ je nutné doložit potvrzení v evidenci ČSSZ - vzor žádosti pro ČSSZ ke stažení ZDE

       

      Může dětský klub navštěvovat dítě, pokud jeden nebo oba rodiče nedodají potřebná potvrzení?

      Ano, můžou, ale v tomto případě je navštěvování dětského klubu zpoplatněno měsíční úplatou 100 Kč za ranní provoz, 100 Kč za odpolední provoz.

       

      Musí potvrzení dodat oba rodiče přihlášeného dítěte?

      Ano, pokud žijí ve společné domácnosti.

       

      Kde najdu potřebné formuláře?

      1. V elektronické podobě k vytisknutí jsou k dispozici níže, pod nadpisem Dokumenty a formuláře.
      2. V tištěné podobě jsou na vyžádání u Kláry Černochové:
       • e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz
       • telefon: 601 27 28 27

       

      Komu mám vyplněné formuláře předat?

      Vyplněnou přihlášku a potřebná potvrzení předejte pečovatelce ranního dětského klubu Petře Drábkové, třídní učitelce nebo Kláře Černochové.

       

     • Kontakty

     • Klára Černochová, DiS.

      manažerka projektu Dětský klub v Kašavě

      telefon: +420 601 27 28 27

      e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz

       

      Petra Drábková

      pečovatelka ranního provozu dětského klubu

      telefon: +420 731 440 497

      e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz

       

      Aneta Kocourková

      pečovatelka odpoledního provozu dětského klubu

      telefon: +420 731 440 497