• Písemky / DÚ

  • 17. - 23. prosinec

   Třída:
   Typ:
   • Pon17. 12.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS 5/ dokončit dort, kdo nestihnul v hodině
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS uvolň.cviky- s.29
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Další LV v Út 18.12. - věci s sebou. Kdo nepsal opakování Šrámek, Wolker, Čapek, nechť se připraví, písemku dopíše.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS 2/18, 4/19
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Vánoce ve světě - tradice, zvyky, jídlo, nadělování dárků, písně apod. Skupinky USA-Lola, Anna, Damir Rusko- Erika, Martin, Max Anglie - Ondra, Kája, Adam Itálie - Rózka, Petr, Tom S. Francie - Terka, Štěpa, Tom H. Fotky, ukázky, text atd.... Spolupracujte!!
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Naučit sde rozhovor 7b/45 - obě role, lze změnit jídlo a pití v objednávce.
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Učeb. 1/45 - vypsat příslovce a určit jejich druhy
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Fyzika
    :
    Práce, výkon, energie - procvičte se na 17. 12. 2018
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    DÚ -1/28 - krátkými větami popsat pojmy ve cvičení - práce s textem.
   • Úte18. 12.
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Početník str.18 (dodělat poslední sloupec) a str.20 první dva sloupce.
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Procvičovat always/sometimes/never-pozor!Ve větě je vždy po podmětu (viz sešit, PS)
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Dokončit cvičení v učebnici - 46/12,13,14
   • IX. 9.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Do Čj-|Š dokončit 4a/77 -vypsat zákl. skladeb. dvojice, podtrhnout podmět, určit jeho druh
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PL - dokončit cvičení 2,3 a poslední celé - napsat věty.
   • IX. KoA2
    ·
    domácí úkol
    Konverzace v anglickém jazyce
    :
    Test writing sentences with vocab.
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    PS 5/19
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    zítra geometrie
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Magik 68/3a, 69/4

    Vánoce ve světě - tradice, zvyky, jídlo, nadělování dárků, písně apod. Skupinky USA-Lola, Anna, Damir Rusko- Erika, Martin, Max Anglie - Ondra, Kája, Adam Itálie - Rózka, Petr, Tom S. Francie - Terka, Štěpa, Tom H. Fotky, ukázky, text atd.... Znovu a všichni...
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Fyzika
    :
    Vypracovat PL Hustota, nalepit do sešitu.
   • VI. 6. LMP
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Procvičování násobení a dělení sedmi
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Dokončit zápis slovíček 4B do Vocab., ti, co se nenaučili rozhovor se doučí, budou zkoušeni na opravu!
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Konverzace v anglickém jazyce
    :
    Test Next Week
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Kdo nedonesl zpracovaný obsah Divé Báry, zítra donese! Zápisy jsou do čtenářského deníku, ne na papír, několikrát jsme již projednávali.
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Spojky souřadící a podřadící - opiš ze str. 58 a nauč ke zkoušení
   • VIII. KoA2
    ·
    domácí úkol
    Konverzace v anglickém jazyce
    :
    Test writing sentences with Health Problems Vocab
   • VIII. NJ
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    cv. 1b/50
   • Stř19. 12.
   • IX. AJ1
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Na středu a čtvrtek si připravte písničky, videa, slovíčka, zajímavosti o Vánocích (anglicky).děkuji PH
   • IX. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Slovíčka Culture 6 - Emergency services - zapsat, procvičit
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS 21/6 dokončit + PS 21/10
   • VI. 6.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Přinést zpět diktátové sešity
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    časování sloves učebnice str.21
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Učeb. 3/46 - doplnit příslovce do vět.
   • VII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    Učeb. 3/46 - doplnit příslovce do vět.
   • VIII.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    6/60 - nahraďte synonymníl spojkou spojku ve větě - dú č. 15
   • VIII. AJ2
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Opakovat si cvičení v části Revision U2 - učeb., Ps - příprava na psaný test
   • Čtv20. 12.
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS. s.6 dokončí, kdo nestihnul v hodině
   • I.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    PS s.85 dokončit, kdo nestihnul v hodině
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    Početník str.20 - poslední sloupec, str. 21-první sloupec
   • III.
    ·
    domácí úkol
    Český jazyk a literatura
    :
    HVS str. 6 cv. 3 a str.7 cv.1
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Matematika
    :
    PS 23/1,2
   • IV.
    ·
    domácí úkol
    Vlastivěda
    :
    Přečíst v učebnici vodstvo - str. 20-22
   • IX. NJ1
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    naučit slovní zásobu cv. 4/77
   • IX. NJ2
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Opakovat slovní zásobu
   • IX. NJ2
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Opakovat slovní zásobu
   • IX. NJ2
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Opakovat slovíčka
   • IX. NJ2
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Opakovat slovíčka
   • IX. NJ2
    ·
    domácí úkol
    Německý jazyk
    :
    Opakovat slovíčka
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Přinést si vánoč. papír cca 30 x 30 cm, mašličky, drobné cukrovinky do "crackers"
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Přinést si vánoč. papír cca 30 x 30 cm, mašličky, drobné cukrovinky do "crackers"
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Přinést si vánoč. papír cca 30 x 30 cm, mašličky, drobné cukrovinky do "crackers"
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Přinést si vánoč. papír cca 30x30 cm, mašličky, drobné cukrovinky do "crackers"
   • V.
    ·
    domácí úkol
    Anglický jazyk
    :
    Přinést si vánoč. papír cca 30x30 cm, mašličky, drobné cukrovinky do "crackers"
   • Pát21. 12.
   • zatím žádné údaje