• Aktuality

     • Březen - měsíc špenátu
      • Březen - měsíc špenátu

      • 31. 3. 2017
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Chtěli byste mít sílu jako Pepek námořník? Tak to jste se měli stravovat v naší Zdravé školní jídelně. Měsíc březen byl totiž zasvěcen této skvělé, chutné a výživově hodnotné listové zelenině.

       A musíme konstatovat, že to byl měsíc vydařený. Jídel ze špenátu se paní kuchařky snažily uvařit tolik, až naše chuťové pohárky poznávaly - nepoznané, ochutnávaly – neochutnané. Jídel bylo na výběr opravdu hodně a v mnoha podobách. Nejvíce jsme si pochutnali na špenátových lasagních a bramborovém knedlíku se špenátem.

       Žáci nejen základní, ale i mateřské školy tuto listovou zeleninu také výtvarně zpracovali do podoby návrhů jídel či konzerv pro Pepka námořníka.  Jejich krásné práce nám zdobily jídelnu celý měsíc.

       Těšíme se na duben – měsíc fazole.

     • Divadélko Provaz zahrálo seniorům
      • Divadélko Provaz zahrálo seniorům

      • 31. 3. 2017
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       28. března jsme oslavili den učitelů divadelním představením. Divadélko Provaz, jehož řady se letos rozšířily o téměř 10 nových členů, a byla to tedy jejich divadelní premiéra, zahrálo pohádku Lotrando a Habiba.

       Pohádka potěšila a pobavila nejen děti z MŠ a žáky 1. stupně, vzácnými hosty byli také senioři z místního Klubu seniorů. Část z nich se po představení zúčastnila hodiny čtení v 1. -5. třídě, kde četli dětem připravené ukázky z knih. Pan Marcoň dokonce zarecitoval vlastní básně, čímž u některých podnítil zájem o poezii. Děkujeme za příjemné dopoledne členům Divadélka Provaz, paní Rochlové a panu Marcoňovi, kteří společně s učitelkami tento den připravili.

       Věříme, že spolupráce školy se seniory bude pokračovat i nadále, protože děti byly z předčítání „kouzelnou babičkou“ či „dědečkem“ nadšené.

     • Spolupráce s obecní knihovnou
      • Spolupráce s obecní knihovnou

      • 31. 3. 2017
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Březen je měsícem knihy a čtenářů, proto jsme se se žáky 1. stupně vydali na pravidelnou návštěvu obecní knihovny. Strávili jsme zde příjemnou hodinu vyplněnou prohlížením kroniky, povídáním, sdílením, vybíráním knih a tichým čtením. Spolupráce s knihovnicí paní Rochlovou je ukázková a i díky ní se nám daří rozvíjet a udržovat u dětí zájem o čtení.

     • Exkurze do Osvětimi a Krakova
      • Exkurze do Osvětimi a Krakova

      • 30. 3. 2017
      • Pavlína Štěpánová, 9. třída

       FOTOGALERIE

       V pátek dne 24. 3. 2017 jsme se vydali do koncentračního tábora v Osvětimi, po kterém měl následovat odlehčující program v Krakově.

       V 5:20 jsme vyjeli z Kašavy směr Osvětim. Cesta byla dlouhá, ale zvládli jsme to. Během cesty nás milým slovem přivítal náš průvodce Pavel Kočí, který nám byl k dispozici po celý den. Už když jsme přijížděli do koncentračního táboru, většina z nás zjistila, že to nebude procházka růžovým sadem. To jsme sice věděli už od začátku, ale nečekali jsme, že to bude až tak depresivní.

       Po vystoupení z autobusu nás  paní učitelky rozdělily do dvou skupin, ve kterých jsme si spolu s průvodci procházeli tábor. Během prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Bylo to pro některé z nás po psychické stránce těžké. Po prohlídce prvního areálu jsme jeli asi 3 kilometry do druhé části koncentračního tábora Březinka. I tato prohlídka byla velmi depresivní.

       Po náročnějším dopoledni nás čekal přejezd do druhého největšího města Polska Krakova. V městě  jsme si prohlédli různé památky, stejně jako v Osvětimi jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Například jsme si prohlédli zámek Wawel, katedrálu s nejtěžším zvonem světa, který zvoní jen v průběhu křesťanských svátků a také, že hlavním představitelem Krakova je drak. Po hodinovém rozchodu už  následovala cesta domů.  Před hranicemi jsme měli poslední zastávku v nákupním centru.  

       Tento dějepisný výlet se nám všem líbil, protože jsme si přiblížili doby 2. světové války. Pěknou vzpomínku si odnášíme i z Krakova. Těšíme se na další poznávací exkurzi.

     • Den učitelů
      • Den učitelů

      • 29. 3. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý 28. 3. 2017 jsme si připomněli Den učitelů, který se každoročně slaví v den výročí narození Jana Ámose Komenského.

       Děkujeme všem, kdo jste si na naše učitele a učitelky v tento významný den vzpomněli – především panu starostovi Josefu Jarcovjákovi, paní místostarostce Marii Zbrankové a místostarostovi Petru Černochovi, kteří přišli osobně všem vyučujícím v naší škole popřát.

     • Ve třetí třídě si hráli na povolání
      • Ve třetí třídě si hráli na povolání

      • 29. 3. 2017
      • Pavla Hlavsová

       FOTOGALERIE

       V hodinách Prvouky jsme dokončili velkou kapitolu Neživá příroda, která nás všude obklopuje a je úzce spojená s přírodou živou. Povídali jsme si také mimo jiné o tom, kolik věcí – lidských výrobků – nás obklopuje a z neživé přírody je vytvořeno. S tím souvisí také velké téma POVOLÁNÍ. Od pantomimy, kdy jsme hádali, čím kdo jednou možná bude, jsme se dostali v hodinách pracovní výchovy aspoň trošku k realizování našich snů. Ve fotogalerii vám představujeme naše výsledky práce. Možná z nás jednou budou dobří stavitelé, automechanici, kuchaři či konstruktéři…

       A na závěr ještě pár úsměvných řádků od žáků z aktivity volného psaní na dvě minuty (neopraveno p. učitelkou). Volné psaní znamená psát bez zastavení běh myšlenek na dané téma po určenou dobu, např. na úvod nového učiva. Děti to velmi baví.

       Nevím, ale přemíšlým, horniny… nerosty, mě napadlo, že nemožou růst…jsou tvrdé.

       Nerosty nerostou, protože nemají kořeny.

       Horniny jsou takové šutry s kterých se skládá hora.

       Neživá příroda kámen nevím užitečné na nábytek…hornina je vzduch?

       Horniny jsou veliké a dolniny jsou dole. Chtěla jsem bydlet na nejvyšší hoře, ale to by bylo divné. My bydlíme v dolninách a máme nejkrásnější kraj na světě, právě proto, že máme dolniny…

     • Exkurze v úpravně vody na Klečůvce
      • Exkurze v úpravně vody na Klečůvce

      • 29. 3. 2017
      • Pavla Hlavsová

       FOTOGALERIE

       Po návštěvě pana Vajďáka, tatínka Rozárky, u nás ve třídě, jsme měli od něho přislíbenou možnost exkurze v jeho práci. Povedlo se to a den D přišel a my jsme spolu se čtvrtou třídou ve středu 22. 3. 2017 vyrazili na Klečůvku.

       V přísně střeženém objektu kamerovým systémem, kde se nesmí ani  fotit, jsme se pohybovali celé dopoledne. Viděli jsme a vyslechli kolik úsilí a práce je potřeba k úpravě povrchové vody ze Slušovické přehrady do pitné podoby. Prošli jsme od venkovních nádrží přes chemickou úpravnu vody k bazénům s pískem, dále přes starou strojovnu až k modernímu ústředí řízení přes počítač. Na závěr nás trochu bolely nohy, ale rozhodně to stálo za to.

       Tímto také moc děkujeme tatínkovi Rozárky, že nám tuto exkurzi umožnil.

       Chceme se s Vámi podělit o naše prožitky z hodin Prvouky:

       Ahoj, jsem Rozárka Santo a Prvouka je můj nejoblíbenější předmět, děláme různé pokusy – např. na okně máme výsledek pokusu- zkrystalizovanou sůl, jsem ráda, že se to povedlo a taky, že se do toho zapojila celá třída.

       Ondra: Baví mě pokusy s vodou, rozpustnost látek ve vodě, ale nejvíc mě bavilo, když jsme nafukovali balónek v „petlahvi“. Nešlo to, až když jsme použili brčko.

       Martin: Zjistil jsem, že voda je tvarovatelná podle okolí – podle toho, do čeho se dá, jinak tvar nemá.

       Adam: Když jsem nasypal mouku do vody a nechali to vše na okně týden, tak vznikla, dá se říct sušenka. Navrhoval bych dát sůl a mouku do vody do jedné misky. Co to pak udělá?

       Anička: Z pokusu zapálená svíčka přikrytá sklenicí jsme zjistili, že plamen za chvíli zhasne, protože tam už není kyslík, spotřeboval ho oheň.

       Terezka: Mám ráda prvouku, nejvíce mě bavilo, jak jsme dělali pokus se svíčkou a s balónkem. Moc jsme se u toho zasmáli. Těším se na povídání tatínka Rozárky o vodě.

     • Konzultace ve třech: učitel - rodič - žák
      • Konzultace ve třech: učitel - rodič - žák

      • 28. 3. 2017
      • Martin Vávra

       Vážení rodiče, milí žáci,

       rádi bychom Vás pozvali na společné konzultace ve třech, které proběhnou 20. 4. 2017 v čase od 13:00 do 17:30 hodin. 
       Stejně jako v prvním pololetí i tentokrát je možné si rezervovat konkrétní čas u konkrétního učitele prostřednictvím EduPage. Vyhnete se tak zbytečnému čekání na učitele.

       POSTUP:
       1) V levém menu v EduPage vyberte záložku Komunikace. 
       2) Potom klepněte na záložku Konzultační hodiny.
       3) Klepněte na konkrétního učitele, vyberte časový interval a potvrďte rezervaci.

       VIDEONÁVOD

     • Vzácná návštěva z Ústeckého kraje
      • Vzácná návštěva z Ústeckého kraje

      • 25. 3. 2017
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V pátek 24. 3. do Kašavy zavítalo padesát zástupců obcí a měst z Ústeckého kraje. Jednalo se o exkurzi starostů a zastupitelů, kteří uvažují o zapojení se do soutěže Vesnice roku 2017.

       Po úvodním slovu pana starosty Josefa Jarcovjáka hosté zhlédli propagační film o Kašavě – vesnici roku 2016. Poté následovala prohlídka školy komentována vedením školy a žákyní Kateřinou Maděrovou. Návštěvníci si prohlédli školku, jídelnu, učebny, aulu, nahlédli do výuky a podívali se na stínové divadlo, které si pro hosty připravili žáci 5. třídy.

       Po prohlídce školy následovala prohlídka kostela Sv. Kateřiny, Obecního domu a návsi. Poslední zastávkou byla Cukrárna u Šarmanů, kde si hosté odpočinuli a občerstvili před dlouhou cestou zpět do obcí Ústeckého kraje.

     • Tajemství Vesmíru
      • Tajemství Vesmíru

      • 25. 3. 2017
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Naše druháčky zajímá Vesmír a vše, co je v něm. A proto jsme se rozhodli, že ho prozkoumáme.

       Děti si přinesly encyklopedie, ze kterých jsme postupně zjišťovali informace o sluneční soustavě a planetách v ní. Nejvíce nás zaujalo to, že Slunce je hvězda, kolem které obíhá 8 planet s jejich mnoha měsíci.  Děti si vzájemně předávaly informace, které našly v knihách.

       Druháčči planety vyrobili ve výtvarné a pracovní výchově. Ve sluneční soustavě se nám líbilo, teď se zaměříme podrobněji na Zemi.

     • Jak si správně čistit zoubky
      • Jak si správně čistit zoubky

      • 25. 3. 2017
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       V pátek 18. 3. dopoledne k nám do školy zavítaly zubní hygieničky. Navštívily 1., 2. a 3. třídu.  Povídaly si s dětmi o správném čištění zubů. A taky o tom, jak rychle může vzniknout zubní kaz. Žáky zaujal detailní obraz zubu a jeho složení.  Uvidíme, jak dlouho budou děti dodržovat správnou zubní hygienu…

     • Energie - budoucnost lidstva
      • Energie - budoucnost lidstva

      • 23. 3. 2017
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V pátek 17. 3. 2017 proběhl na naší škole osvětový a vzdělávací program Energie – budoucnost lidstva, která se koná na základních a středních školách již od roku 2000.

       Lektoři seznámili žáky 8. a 9. třídy se způsoby výroby elektrické energie v České republice, jejich podílem na pokrytí naší energetické spotřeby a výhodami a nevýhodami jednotlivých způsobů. Žáci zjistili, že elektřinu lze vyrobit svícením mobilním telefonem na malý solární panel: energie z něj snadno roztočila malou vrtulku. Došlo i na měření intenzity radioaktivního záření vycházejícího z nerostu smolinec, který lektoři přinesli, a na ukázku toho, jak lidské tělo toto záření odstíní. Hovořilo se také o rostoucí spotřebě energie, a  jak ji budeme získávat v budoucnu.

       Žákům se program doplněný videoukázkami a pokusy líbil, vhodně doplnil výuku.

     • Kačka postupuje v recitaci do krajského kola
      • Kačka postupuje v recitaci do krajského kola

      • 21. 3. 2017
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       Pondělí 20. 3. 2017 dopoledne,  Dům dětí a mládeže Matýsek – Napajedla. Přítomní: 28 dětí z různých základních škol ve Zlíně a okolí. Čtyřčlenná porota, soutěžící, diváci, všichni v jedné místnosti. Nejprve mladší – III. kategorie. Recitační soutěž začíná. Před porotu i všechny přítomné v sále nastupuje Sabinka Pavelková. Trochu se jí chvěje hlas, ale je skvělá. Být první je meta všech soutěžících. Zahajovat soutěž – to je tak trochu nezáviděníhodná pozice. Nu což! Pořadí jsme dostali přiděleno při prezentaci. Každopádně – Sabinka byla skvělá! A vůbec nevadí, že se neumístila mezi prvními. Příště to určitě vyjde.

       Zhruba o hodinu později po malé přestávce. Opět zahajujeme IV. kategorii. Předstupuje Katka Maděrová. Je od první chvíle patrné, že se ani trochu nebojí, svůj text má dávno zvládnutý, třebaže je hodně dlouhý. Někteří kolem pochvalně pokyvují hlavami. To byla pěkná makačka, naučit se to všechno zpaměti! Kačka je velmi přesvědčivá. Po ní  jde neohroženě „na plac“ Jirka Topič. Známý komik se svým svérázným pojetím ani na okamžik nezaváhal. Je rovněž skvělý. A soutěž pokračuje. Výkony těch nejstarších jsou opravdu velmi vyrovnané a velmi kvalitní.

       Letošní ročník se zvlášť vydařil. Čekáme  na výsledky. A verdikt poroty? Jedeme do Uherského Hradiště! Kateřina Maděrová na senzačním druhém místě opět zabodovala a již podruhé  si zajede zasoutěžit  do krajského kola.

       Na závěr se sluší poděkovat, tak tedy, milí naši žáci, děkujeme vám za skvělou reprezentaci školy v okresním kole a Tobě, Katko, budeme držet palce, až se za měsíc postavíš před krajskou porotu v Uherském Hradišti.

     • Výprava na sněženky
      • Výprava na sněženky

      • 21. 3. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Po letošní dlouhé zimě všichni netrpělivě vyhlížíme příznaky blížícího se jara. Jedním z prvních jarních kvítků, který neklamně ohlašuje blížící se jaro, je sněženka podsněžník. Protože víme o místě, kde je sněženek nepočítaně, vydali jsme se ve středu 15. března na vycházku do přírody, spojenou s poznáváním chráněných přírodních památek v našem nejbližším okolí.

       Autobusem jsme se vydali do Lukova. Nejprve jsme došli k rybníku Bezedník, který je významný výskytem velkého množství obojživelníků. Dále naše kroky směřovaly do Chladné doliny. Zastavili jsme se u studánky Rybárka a následovalo nepřetržité stoupání až na Ondřejovsko. V nohách jsme měli téměř 7 km, ale stálo to za tu námahu.  Před námi se objevily skály a sněženky byly všude, kam naše oko dohlédlo. Asi nikdo z nás takovou záplavu sněženek ještě neviděl. Když jsme se dost vynadívali, pokračovali jsme na vrchol Ondřejovska k Býčím skalám.

       Počasí nebylo úplně nejlepší, foukal studený vítr a tak jsme se po krátkém odpočinku vydali zase zpět směrem k Vlčkové. Na samotě Písečné jsme si chvíli odpočinuli a posilnili se zbývajícími svačinami. Naše další kroky směřovaly k hradu a k pískovcovým skalám Králky. Většina účastníků si zkusila vylézt až na vršek skalisek. Potom už se naše výprava pomalu blížila k cíli, protože nastával soumrak. Rozloučili jsme se s kamarády z Lukova a další část výpravy se autobusem vrátila zpět do Kašavy.

       Vycházka se všem líbila a těšíme se, že se nám podaří uspořádat další výpravy za poznáváním okolní přírody.

       Mapu trasy, kterou jsme tento den šli, si můžete prohlédnout ZDE.

        

     • Naši recitátoři postupují do okresního kola
      • Naši recitátoři postupují do okresního kola

      • 16. 3. 2017
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       V úterý 14. 3. odpoledne, ve velmi příjemné atmosféře, proběhlo na naší škole okrskové kolo recitační soutěže žáků 2. stupně.

       Sešli se recitátoři z naší, štípské a fryštácké  ZŠ. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. a 7. roč. a 8. a 9. ročníku. Přesto, že v mladší kategorii bylo devět soutěžících a ve starší pouze šest, více diplomů se nakonec rozdalo právě v té starší.

       A jak vše dopadlo? Pro naši školu velmi úspěšně, protože ze čtyř postupových míst naše děti obsadily hned tři. Do okresního kola v Napajedlích pojede předvést své umění Sabina Pavelková, která obsadila 1. místo v kategorii mladších žáků, dále Kateřina Maděrová jako vítězka v kategorii starších a Jiří Topič, který získal druhou příčku. O třetí místo se podělila Pavlína Štěpánová s další soutěžící  ze ZŠ Fryšták.

       Všem zúčastněným velmi děkujeme za příkladnou reprezentaci školy, vítězům a postupujícím blahopřejeme a budeme držet pěsti, aby se jim vedlo co nejlépe i v okresním kole.

     • Úspěch v soutěži Finanční gramotnost
      • Úspěch v soutěži Finanční gramotnost

      • 14. 3. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V letošním roce se žáci naší školy také zapojili do soutěže Finanční gramotnost. Soutěž je zaměřena na informační, peněžní, cenovou, rozpočtovou a právní gramotnost a ochranu spotřebitele.

       Školním kolem úspěšně prošla Kateřina Maděrová, Alena Machalová a Nikola Daničová. Děvčata se probojovala do okresního kola, ve kterém získala krásné druhé místo.

       Blahopřejeme!

     • Sapere soutěž - postup do kraje
      • Sapere soutěž - postup do kraje

      • 14. 3. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Již tradičně se naši žáci zapojují do soutěže „SAPERE -  vědět jak žít“. Je to soutěž, která klade důraz na rozvoj znalostí z oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. V letošním roce probíhá již 7. ročník této soutěže.

       Ze školního kola se do krajského kola z 1. stupně probojovaly Markéta Poľaková a Kristýna Mahďáková z 5. ročníku. Tým děvčat posílil Štěpán Červenka ze 3. ročníku. Soutěžící družstvo si v okresním kole vybojovalo 1. místo a postoupilo do krajského kola.

       Na 2. stupni se  ze školního kola úspěšně probojovala Kristýna Fryšarová z 9. ročníku, Jiří Topič z 8. ročníku a Martin Frýza z 6. ročníku.  I tento tým si v okresním kole vedl velmi úspěšně a vybojoval 1. místo. Také postupuje do krajského kola.

       Všem soutěžícím blahopřejeme k výbornému umístění a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

     • Týden se Zdravou pětkou
      • Týden se Zdravou pětkou

      • 10. 3. 2017
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Všichni kolem sebe stále slyšíme pojem zdravý životní styl. Co si za tím máme představit? Je to celý soubor návyků, kterými se bráníme rozvoji tzv. civilizačních nemocí. A co to představuje? Hodnotnou a vyváženou stravu připravenou z čerstvých surovin, tělesnou aktivitu a správný duševní rozvoj.

       V naší škole se zdravým životním stylem zabýváme dlouhodobě. Aby naši žáci získali co nejvíce informací, využili jsme i nabídku Nadačního fondu Albert. Na naši školu přijela paní lektorka Michaela Koníčková a zajímavou a poutavou formou připomněla žákům význam zdravé stravy. Výukovým programem prošly všechny třídy. V první části se děti seznamovaly s potravinami vhodnými pro náš jídelníček, ve druhé části si žáci sami pokoušeli připravit zdravou svačinku nebo vyrobit jednoduchý pokrm z čerstvých surovin. Během programu se rozvinula i velmi zajímavá diskuze. Žáci se ptali na energetické nápoje, na vhodnost smažených potravin, z čeho je vyrobena šunka na pizze, co jsou to „Éčka“, z čeho je vyroben drůbeží separát. Paní lektorka na všechny zvídavé a záludné otázky dokázala odpovědět. Snad i tato diskuze přispěje k tomu, že si žáci budou více rozmýšlet svůj nákup.

       Na závěr programu si všichni pochutnali na vyrobených svačinkách a byli mile překvapeni, jaké dobroty se dají vyrobit z ovoce a zeleniny.

     • Ping-pongový turnaj pro 1. stupeň
      • Ping-pongový turnaj pro 1. stupeň

      • 9. 3. 2017
      • Martin Vávra

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 9. 3. 2017 proběhl ping-pongový turnaj pro 1. stupeň, který pořádal žákovský parlament. Celkem se turnaje zúčastnilo devět soutěžících, kteří bojovali o první tři místa. Jednotlivé hry byly velmi napínavé a zajímavé. Nakonec se do první trojice probojovali Tomáš Holík (1. místo), Šimon Maděra (2. místo) a Tomáš Sovadina (3. místo). Vítězům gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast. Velký dík patří také organizátorům Kristýně Holíkové, Leoně Šarmanové a Tadeáši Vyvlečkovi, kteří zajistili veškeré přípravy a organizaci turnaje.

     • Předškoláci se opět učili s prvňáčky
      • Předškoláci se opět učili s prvňáčky

      • 9. 3. 2017
      • Věra Mitrengová, Petra Minaříková

       FOTOGALERIE

       V pátek 3. 3. 2017 jsme navštívili kamarády v první třídě i s dětmi ze školky v Držkové. Paní učitelka Věra Mitrengová měla s prvňáčky pro nás připravenou ukázku z hodiny angličtiny a prvouky.

       Děti se v angličtině naučily spoustu věcí (hello, goodbye, numbers 1-10, colours, ball), seznámily se s novými písničkami „Hello song“ a „Congoo song“. V prvouce si děti povídaly s paní učitelkou na téma „Jaro v přírodě“, stěhovaví ptáci a hnízda. Poté děti modelovaly ve skupinkách  z plastelíny ptáčky v hnízdě. Děti byly z ukázkové hodiny, všech jejich aktivit a z činností nadšené.