• Aktuality

     • Ukliďme zahradu
      • Ukliďme zahradu

      • 30. 4. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       S přicházejícím jarem je potřeba, aby nastal pořádný úklid. Vytáhli jsme hrábě, lopaty, kolečka a rýče…a vrhli se do práce! Nezbytně nutné bylo, abychom roztřídili zničené hračky, pohrabali starou trávu, vytrhali trávu z chodníku a na závěr všechno zametli.

       Děti jako pilné včeličky se do práce s radostí a elánem vrhly. A opravdu, stálo to za to!

     • Velikonoční tvoření
      • Velikonoční tvoření

      • 30. 4. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       V rámci další spolupráce s KNTB ve Zlíně, jsme tentokrát udělali radost pacientům s velikonočními výrobky. Použili jsme k tomu plno pestrých barviček a vytvářeli jsme tematická zapichovátka – vajíčka a zajíčky.

       Taktéž jsme si vyrobili i něco velikonočního domů – zajíčky ze dřeva. Více ve fotogalerii.

     • Canisterapie v MŠ
      • Canisterapie v MŠ

      • 30. 4. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       V měsíci dubnu nás ve školce navštívila canisterapeutka se svou fenkou „Bindy“, které spolupracují s KNTB ve Zlíně a chodí k nemocným pacientům, aby prováděly rehabilitace u pacientů se svalovými křečemi, podpořily aktivaci myšlení, paměti a komunikačních schopností.

       Povídali jsme si, jak se správně k cizím pejskům chováme, co jim je milé a na druhou stranu, co je hodně nepříjemné. Také jak se máme zachovat, kdyby nám hrozilo nebezpečí. Bindy během návštěvy ve školce obhlédla všechny naše hračky, výtvory i lehárnu.

       Děti byly moc nadšené, práce s pejskem se jim moc líbila, za odměnu rozdaly Bindy „masíčkovou odměnu“.

       Děkujeme za krásnou, milou psí návštěvu.

     • Táhneme za jeden provaz
      • Táhneme za jeden provaz

      • 30. 4. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Ve  3. třídě proběhl preventivní program ,,‘Táhneme za jeden provaz,,. Žáci hráli hry na zlepšení vztahů a komunikace ve třídě. Při všech činnostech si měli uvědomovat, jak je důležité si pomáhat, naslouchat druhým, respektovat jeden druhého a být tak dobrý kolektiv. Žáci si také vyzkoušeli různé role a každý si našel tu svoji, ve které se cítil dobře.

     • Družinka objevuje
      • Družinka objevuje

      • 26. 4. 2019
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Na jaře jsme opět vyběhli na hřiště u školy, kde jsme pozorovali např. drvodělku fialovou, ruměnice, slunéčka a lesní mravence. V družince jsme si vyzkoušeli sestrojit a poté venku„odpálit“ octovo-sodovou raketu. Po zdařeném a nečekaně silném výbuchu si děti vzájemně předvedly další pokusy s vodou (a pepřem, párátky, jarem či pomerančem).

       V lese jsme obnovili naše bunkry a navíc v rámci Ukliďme Česko zde vysbírali skládku starých bot a lahví. Odměnou nám byl objev nádherného exempláře mloka skvrnitého.

     • Ukliďme Česko
      • Ukliďme Česko

      • 26. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Již tradičně se žáci naší školy zapojují do celostátní akce Ukliďme Česko. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Ve středu 24. dubna nastalo pilné rozdělování rukavic a ochotní žáci z 1. stupně se  spolu s  paní učitelkou Holíkovou, Slováčkovou a Krmáškovou pustili do úklidu. Nejprve vyčistili část koryta Černého potoka. Potom jejich kroky vedly kolem cukrárny směrem ke Křížové cestě.  Cestou sbírali pohozené odpadky. Žáci z 2. stupně spolu s panem ředitelem pracovali na úklidu kolem školy. Na závěr se všichni účastníci sešli na školní zahradě, opekli si špekáčky a s pocitem dobře vykonané práce odcházeli domů.

     • Všichni spolu
      • Všichni spolu

      • 26. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 25. dubna měli žáci 6. ročníku program zaměřený na vztahy ve třídě. Pod vedením Anety Miklové dvě hodiny zkoumali, co mají ve třídě společné a hráli hry. Příjemné dopoledne ještě zakončili několika hrami s třídní učitelkou. Šesťáci předvedli, že jsou kolektiv, kde si umí žáci vzájemně pomáhat.

     • Z farmy na náš stůl
      • Z farmy na náš stůl

      • 26. 4. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       V úterý 23. dubna žáci 3. a 4. třídy absolvovali výukový program „Z farmy na náš stůl“. Dvě lektorky z organizace LÍSKA si pro děti připravily zábavný dvouhodinový program, jehož hlavním cílem bylo podpořit pozitivní vnímání zemědělství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Během první hodiny se žáci prostřednictvím velké deskové hry seznámili s důležitými pravidly při přípravě a skladování potravin a v druhé hodině si ve skupinkách připravili zdravou svačinku. Jedna skupinka připravovala ovesné vločky s jogurtem a marmeládou, další vyráběla výborné smoothie, děti se naučily vyrábět máslo ze smetany a poslední skupinka připravila vynikající pomazánku s pažitkou. Dětem se výukový program velmi líbil a zhodnotily, že se dozvěděly spoustu nových informací. Nejvíce se všem zamlouvala výroba zdravé svačinky.

      • Podřevnická liga - opět úspěch

      • 24. 4. 2019
      • Vladimír Drápal

       Minulý týden se konalo další kolo Podřevnické ligy. Tentokrát nás přivítaly Slušovice, kde se hrál turnaj ve florbalu chlapců. Obsadili jsme obě kategorie, starší a mladší žáky. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali tito chlapci: Jarek Holý, Kuba Řezníček, Šimon Maděra, Matěj Drábek, Martin Pivoda a Dominik Drábek. Přesto,  že jsme neměli nikoho na střídání, naši chlapci obsadili pěkné třetí místo. Vítězství nám uniklo vždy až na závěr zápasu. V kategorii starších žáků nás reprezentovali tito chlapci: Milan a Vojta Březíkovi, Tomáš Křižka, Karel Ševčík, Tadeáš Vyvlečka a v bráně výborně zachytal Luboš Luňáček. Chlapci zabojovali a obsadili celkově druhé místo za vítěznými Slušovicemi. Také tentokrát jsme neměli nikoho na  střídání.

       Celkově jsme obsadili  v Podřevnické lize druhé místo a dotáhli jsme se bodově na Želechovice. Za Štípou už jsme pouze pár bodů. Všem chlapcům za předvedený výkon blahopřejeme.

     • Exkurze do Planetária
      • Exkurze do Planetária

      • 24. 4. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 17. dubna 2019 jsme s žáky 5., 6., 7. a několika žáky 8. třídy navštívili Planetárium Brno na Kraví hoře. Děti v kopuli planetária viděly nejen mapu hvězdné oblohy, různá souhvězdí a přiblížené planety Sluneční soustavy, ale mohly se i „proletět“ hvězdami a galaxiemi Mléčné dráhy, pozorovat mlhoviny, Měsíc a naši Zemi z vesmíru. Pořad EXPLORE: Klíč k cestě na Mars jim pak názorně ukázal, jak si lidé v minulosti představovali Sluneční soustavu, jak vypadají oběžné dráhy planet kolem Slunce a cesta k Marsu. Před planetáriem si potom všichni vyzkoušeli několik interaktivních exponátů včetně vesmírného vozítka, spektroskopu, koule simulující vzdušné víry a dalších.

     • Exkurze a workshop na SŠ v Bystřici
      • Exkurze a workshop na SŠ v Bystřici

      • 24. 4. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Osmáci se v pondělí 15. dubna 2019 vydali do truhlářských dílen nedaleké střední školy v Bystřici pod Hostýnem, kde si sami vyrobili krmítko z připravených dílů. Ale nebylo to tak jednoduché: museli si naměřit správné rozměry, navrtat otvory, nařezat dřevěné lišty a vše stlouct. Všem se to zdařilo, obzvláště některá děvčata byla velmi chválena za svou šikovnost. Staral se o nás pan mistr odborného výcviku Blažek, který nám také ukázal mnoho úžasných výrobků místních studentů. Za vše mu srdečně děkujeme. Na závěr jsme se vyfotili u slavného Otesánka, kterého vyrobili zdejší studenti a učni – truhláři.

      • Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku - školní rok 2019/2020

      • 17. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       Registrační číslo     Výsledek o rozhodnutí

       ZSKAS-023/2019      přijat/a

       ZSKAS-024/2019      přijat/a

       ZSKAS-025/2019      přijat/a

       ZSKAS-026/2019      přijat/a

       ZSKAS-027/2019      přijat/a

       ZSKAS-028/2019      přijat/a

       ZSKAS-029/2019      přijat/a

       ZSKAS-030/2019      přijat/a

       ZSKAS-031/2019      přijat/a

       ZSKAS-032/2019      přijat/a

       ZSKAS-033/2019      přijat/a

       ZSKAS-039/2019      přijat/a s odkladem

       ZSKAS-040/2019      přijat/a

       ZSKAS-041/2019      přijat/a

       ZSKAS-042/2019      přijat/a

       ZSKAS-043/2019      přijat/a

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
       a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

        

     • Páťákoviny
      • Páťákoviny

      • 17. 4. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       10. 4. 2019 uspořádala ZŠ Lukov hravé dopoledne pro žáky pátých tříd z blízkého okolí Kašavy a Fryštáku. Dopoledne plné her a soutěží mělo žáky za úkol žáky vzájemně seznámit a navázat bližší kontakt, protože mnozí z nich, zasednou po prázdninách do společných lavic. Děti se výborně bavily, hodně si zasportovaly a samozřejmě se i poznaly. Ohlas na tuto akci byl velký. Vzpomínky máme krásné a těšíme se na nové spolužáky v příštím roce.

     • Šesťáci vyrábí dekorace
      • Šesťáci vyrábí dekorace

      • 16. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Šesťáci si procvičovali v pracovním vyučování jemnou motoriku. Vyráběli dekorace. Každý dostal polystyrenový kužel a ostatní už záleželo na jejich fantazii. Někdo si vyrobil zajíčka, jiní zkoušeli postavičky Mexičanů. Hotové výrobky už zdobí učebnu.

     • Zápis do 1. třídy
      • Zápis do 1. třídy

      • 15. 4. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama.  Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka.  Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama.  Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka.  Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.

     • Exkurze do Osvětimi
      • Exkurze do Osvětimi

      • 10. 4. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       Dne 8. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Osvětimi. Konkrétně se jednalo o žáky z 8. a 9. ročníku, kteří se tak seznámili s historií tohoto neblaze proslulého místa. Děkuji všem zúčastněným, včetně dospělého doprovodu, za hladký průběh akce.