• Žáci

     • Projekt Hledám povolání

     • Cílová skupina:

      • žáci a rodiče 8. a 9. ročníku ZŠ

      Cíle projektu:

      • Nabídnout žákům a rodičům profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
      • Nabídnout žákům praktickou formou přehled o různých činnostech lidského dění, pracovních možnostech i životním stylu.

      Projektové dny Povolání nanečisto:

      • Projektové dny jsou naplánovány na měsíc květen a červen v 8. ročníku.
      • Během projektových dnů se budou žáci ve skupinách věnovat pod dohledem vedoucích lektorů některé z pracovních profesí přímo v provozu.
      • Důraz bude kladen na praktickou stránku účasti s možností nabytí nových zkušeností i dojmů, na jejichž základě si lze uvědomit podstatné hodnoty dobře odvedené lidské práce.
      • V projektu se předpokládá spoluúčast některých rodičů, navázání spolupráce s různými externími odborníky na dané profese, organizacemi aj.

       

      Harmonogram projektu (PDF)