Zlínský kraj

 

Kašavský běh - 24. ročník

Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-18 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2018

Realizace: 23. 5. 2018

Obdržená dotace: 9 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Charakteristika projektu:

Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

Fotogalerie


 

Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme

Program: Fond Zlínského kraje - RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017

Realizace: 1. 4. 2017 - 28. 2. 2018

Obdržená dotace: 61 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

Charakteristika projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je v návaznosti na aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které povedou k:
- poznání a zachování regionálních tradic
- zachování a obnově krajových jídel, včetně zavedení krajových specialit do školní jídelny
- zpracování kuchařky receptů místních krajových specialit
- podpoře nakupování u místních zemědělců
- návratu k využívání tradičních a místních surovin
- komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
- spolupráci v rodinách
Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím práce žáků ve třídách a v rámci volnočasových aktivit, v rodinách, setkání s partnery projektu a s rodiči, společných akcích pro rodiče a veřejnost.
Výstupem bude vydání kuchařky místních krajových receptů a výukového materiálu (pracovního listu). Výstupy budou prezentovány a distribuovány na Rodičovské kavárničce (setkání dětí a veřejnosti s ochutnávkou) a při Vánoční besídce s ochutnávkou a distribucí kuchařek.

 


 

Kašavský běh - 23. ročník

Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-17 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2017

Realizace: 17. 5. 2017

Obdržená dotace: 7 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Charakteristika projektu:

Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

Fotogalerie

 


 

Kašavský běh - 22. ročník

Poskytovatel dotace: Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

Realizace: květen 2016

Obdržená dotace: 6 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Charakteristika projektu:

Naše škola v květnu 2016 zorganizovala tradiční sportovní soutěž Kašavský běh. Jednalo se již o 22. ročník. Této akce se zúčastnili soutěžící z okolních základních škol – Lukova, Zlína-Štípy, Fryštáku, Trnavy, Želechovic, Ratiboře, Slušovic.

Cílem akce je přispět ke zlepšení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny. Materiální vybavení z této dotace by bylo využíváno v budoucnu nejen při dalších ročnících Kašavského běhu, ale i při jiných sportovních akcích, které by škola pořádala pro okolní a partnerské zahraniční školy.

Reportáž a fotogalerie

 


 

Kašavský běh - 21. ročník

Poskytovatel dotace: Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

Realizace: květen 2015

Obdržená dotace: 7 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Charakteristika projektu:

Cílem akce je přispět ke zlepšení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny. Materiální vybavení z této dotace by bylo využíváno v budoucnu nejen při dalších ročnících Kašavského běhu, ale i při jiných sportovních akcích, které by škola pořádala pro okolní a partnerské zahraniční školy.

 


 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 22. 6. 2018