MAS Vizovicko a Slušovicko

Naše škola - naše radost

Naše škola – naše radost, to je název projektu, který byl na území Vizovicka a Slušovicka realizován po dobu dvou let (4/2016-3/2018), a do kterého byly zapojeny všechny mateřské a základní školy v území. Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem a ostatních aktérů věnující se dětem a mládeži. Během těchto dvou let jsme ve spolupráci s řediteli škol a jejich zřizovateli vypracovali dokument, který popisuje aktuální školství a vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka, vytipovali a zpracovali plán činností, které jsou pro rozvoj území prioritní, a které je třeba podporovat v následujících letech. Mimo tyto výstupy jsme se snažili podporovat zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a dalších osob působících ve vzdělávání. Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené subjekty:
  • 14 seminářů a workshopů zaměřené např. na polytechniku, experimenty v matematice, problémové chování dětí, spolupráci s rodiči apod.
  • 2 výjezdní vzdělávací exkurze do škol v okolí Litovle a Dřevohostic
  • 18 programů pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ zaměřené na inkluzi, do kterých se zapojilo 260 dětí a 20 pedagogických pracovníků
  • 7 kurzů předlékařské první pomoci, kterých se zúčastnilo více než 80 pedagogických pracovníků a dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží

Více o projektu (PDF)

     


 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 22. 6. 2018