Nadace Synot

 

Kašava - cestou necestou

Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2017

Realizace: září - listopad 2017

Obdržená dotace: 10 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

Projektem chceme dětem nabídnout takové aktivity, které je budou motivovat k naplnění výše uvedených cílů. Díky pestré nabídce, do jejíž přípravy a organizace budou zapojeni nejstarší žáci, budou děti vedeny ke vzájemné spolupráci, komunikaci a k řešení problémů ve věkově smíšených družstev. Tato aktivita má dětem nabídnout alternativu pasivnímu trávení volného času (PC hry, sociální sítě, televize,…), má je motivovat k pohybu v přírodě a ke vlastnímu rozvoji vědomostí a dovedností v oblastech, které jsou mu blízké (sport, příroda, zdraví, zeměpis, zdravověda, branná výchova,…).

Prostřednictvím skupinového závodu „Kašava – cestou necestou“ chceme zlepšit spolupráci školy, obce a rodičů při přípravě a organizaci této akce.

 


 

Sportujeme pro radost a pro zdraví

Program: Sportovní grant Nadace Synot 2017

Realizace: červen - prosinec 2017

Obdržená dotace: 15 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Žadatel: Komunitní škola Kašava

Charakteristika projektu:

Cílem projektu je formou pravidelných i jednorázových sportovních aktivit a akcí vzbudit u dětí zájem o aktivní sportování, pohybem a sportem zlepšovat zdraví, tělesnou a psychickou zdatnost dětí, jejich rodičů a veřejnosti. Cílem je rovněž dětem nabídnout jiné, smysluplné trávení volného času, které povede k prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

 


 

Dětské kašavské kroje

Program: Individuální žádost Nadace Synot 2016

Realizace: leden - červen 2017

Obdržená dotace: 50 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

Pořízením nových kašavských krojů chceme přispět k udržování a rozvoji folklorních aktivit dětí a mládeže v našem regionu při kulturních a společenských akcích: folklorní kroužky pro děti a mládež (taneční kroužek, Mladí Gajdoši), obecní akce (Stavjání a Kácání mája, Hudecké slavnosti, Kateřinské hody,…), školní akce (Dětský den, Vánoční besídky, prezentace školy na veřejnosti,…).

I nadále chceme prostřednictvím folklorních kroužků a tradičních akcí v obci vychovávat mladé lidi, kteří by v této tradici pokračovali, a tím udržovali živé tradice v regionu.

 


 

Televizní zprávičky z kašavské školičky

Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2016

Realizace: září - prosinec 2016

Obdržená dotace: 10 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

Projekt dětského televizního studia je dobrým zaměřením zvláště pro děti, které se nebojí komunikovat, mají zájem komunikaci rozvíjet a chtějí se rozvíjet v oblastech využívání informačních a komunikačních technologií. Učí se správnému a srozumitelnému vyjadřování, práci s kamerou, stříhání videozáznamů, práci v týmu a samotné prezentaci činnosti školy a obcí na veřejnosti.

Formou pravidelných zpráv, které budou zveřejněny na internetu (webové stránky školy a okolních obcí, YouTube) a na informačním kanále kabelové televize, budou žáci informovat veřejnost o aktuálním dění ve škole a v místních obcích. Osloveny budou všechny věkové skupiny (mladší občané na internetu, starší občané na informačním kanále kabelové televize).

Cílovou skupinou jsou žáci naší školy různého věku. Vedle rozvoje výše uvedených klíčových kompetencí je zapojeným dětem nabídnuta plnohodnotná náplň volného času jako prostředek jejich seberealizace a prevence psychopatologických jevů.

 


 

Učíme se kin-ball společně

Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2015

Realizace: říjen 2015

Obdržená dotace: 10 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno nezbytné kin-ballové vybavení, které bylo využito k uspořádání meziškolního kin-ballového turnaje. Cílem projektu je vést děti k pohybu a vzájemné spolupráci při netradiční kolektivní hře Kin-ball.

 


 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018