• Dotace a granty

     • Školní projekty

     •  

      Projekt EDISON

      Realizace26. 2. – 2. 3. 2018

      Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.     

      Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

      Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

      Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě.

      Projekt EDISON - informace pro rodiče

       

      Vizitky jednotlivých stážistů

      RAHMADINI FITRIA  NANDA (dívka) INDONÉSIE

      CHENGLOG JI (chlapec) ČÍNA

      YUHAN ZHANG (dívka) ČÍNA

      LIANGYEN CHEN – FLORIA (dívka)  ČÍNA

      ANUJ SETHI (chlapec) INDIE

      ERNESTO ALEJANDRO JIMÉNEZ (chlapec) COSTA RICA

       

      Zprávy z realizace projektu, fotodokumentace

      Zpráva z prvního dne (26. 2. 2018)

      Zpráva ze druhého dne (27. 2. 2018)

      Zpráva ze třetího dne (28. 2. 2018)

      Zpráva ze čtvrtého dne (1. 3. 2018)

      Zpráva z posledního dne (2. 3. 2018)


       

      Projekt Hledám povolání

      Cílová skupina:

      • žáci a rodiče 8. a 9. ročníku ZŠ

      Cíle projektu:

      • Nabídnout žákům a rodičům profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
      • Nabídnout žákům praktickou formou přehled o různých činnostech lidského dění, pracovních možnostech i životním stylu.

      Projektové dny Povolání nanečisto:

      • Projektové dny jsou naplánovány na měsíc květen a červen v 8. ročníku.
      • Během projektových dnů se budou žáci ve skupinách věnovat pod dohledem vedoucích lektorů některé z pracovních profesí přímo v provozu.
      • Důraz bude kladen na praktickou stránku účasti s možností nabytí nových zkušeností i dojmů, na jejichž základě si lze uvědomit podstatné hodnoty dobře odvedené lidské práce.
      • V projektu se předpokládá spoluúčast některých rodičů, navázání spolupráce s různými externími odborníky na dané profese, organizacemi aj.