• Žáci

     • Zájmové kroužky

     •  

      Nabídka kroužků Komunitní školy Kašava

      • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE
      • Poplatek za 1. pololetí předejte třídním učitelům do 17. 10. 2017
      • polatek za 2. pololetí předejte třídnímu učiteli do 16. 3. 2018
      • Výuka začne probíhat od 2. 10. 2017
      • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí
      • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

       

      DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLUNÉČKO - Klára Černochová

      • pro všechny, kdo rádi zpívají; vystupování na veřejnosti
      • 1. – 9. třída          
      • pondělí od 14:45 do 15:45 hodin
      • 330 Kč/pololetí (pro žáky ZUŠ Morava zdarma)

       

      VOLEJBAL - Petra Drábková

      • hry s míčem, průpravná cvičení, hra volejbal
      • 4. - 6. třída         
      • středa od 15:00 do 16:00 hodin
      • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

       

      MAŽORETKY - Markéta Třísková

      • základy cvičení mažoretek, rytmická cvičení, vystupování na akcích
      • MŠ – 4. třída       
      • úterý od 14:00 do 15:00 hodin
      • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

       

      FOTBAL II. - Pavla Červenková

      • fotbalový trénink, fotbalový turnaj McDonald´s CUP
      • 4. – 6. třída          
      • čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin
      • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

       

      PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Daniela Zezulková, Martin Vávra

      • kompletní opakování učiva ČJ a M, SCIO testy, testy CERMAT
      • 9. třída                
      • středa od 13:30 do 15:00 hodin
      • 360 Kč

       

      ZUMBIČKA - Hana Červenková, Marcela Krupíková, Markéta Třísková

      • rytmická cvičení, tanec, vystupování na akcích
      • MŠ – 4. třída       
      • středa od 15:15 do 16:00 hodin
      • 280 Kč/pololetí (13 vyučovacích hodin)

       

      VYBÍJENÁ - Šárka Makówková

      • hry s míčem, průpravná cvičení, hra vybíjená
      • 2. – 4. třída          
      • pondělí (1x/14 dní) od 13:05 do 13:50 hodin
      • 150 Kč/pololetí (7 vyučovacích hodin)

       

      BADMINTON II. - Vladimír Drápal

      • základy badmintonu, průpravná cvičení, hra badminton, badmintonový turnaj
      • 6. – 9. třída          
      • čtvrtek od 14:45 do 16:00 hodin
      • 360 Kč/pololetí (22 vyučovacích hodin)

       

      FOTBAL I. - Marek Toufar

      • fotbalový trénink
      • MŠ – 4. třída        
      • čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin
      • 330 Kč/pololetí (18 vyučovacích hodin)

       

      DRAMATICKÝ I.  - Aneta Miklová

       

      DRAMATICKÝ II. - Aneta Miklová

       

       

      Nabídka kroužků jiných organizací

      • Přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách
      • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

       

      FLORBAL I. - Orel Kašava

      • tréning florbalu, hra florbal                                    
      • 1. – 5. třída          
      • pondělí od 17:00 do 18:30 hodin (první hodina 25. 9. 2017)
      • bez poplatku

       

      FLORBAL II.  - Orel Kašava

      • tréning florbalu, hra florbal                                    
      • 6. – 9. třída          
      • pondělí od 18:30 do 20:00 hodin (první hodina 25. 9. 2017)
      • bez poplatku

       

      RYBÁŘSKÝ - Vítězslav Geleta

      • možnost získání rybářského průkazu                                      
      • 2. – 9. třída          
      • říjen 2017 – duben 2018
      • více informací a přihlášky u p. Vítězslava Gelety (tel.: 773 631 240)

       

      ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN

      Vedoucí pobočky: Martina Nosková
      email: noskova@zusmorava.cz 
      telefon: 797 972 421

      • Ambrůzová Renata – výtvarný obor
      • Bc. Černoch Petr – dechové nástroje žesťové, hudební nauka, zobcová flétna, souborová hra
      • Černochová Klára – dechové nástroje dřevěné, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova
      • Bc. Cahlík Radek – kytara, kontrabas, souborová hra
      • Bc. Hasilová Veronika – klavír, přípravka v MŠ
      • Křižka Martin – dudy, gajdošská muzika
      • BcA. Šon Jiří – klavír, varhany, korepetice