• Informační systém EduPage

    • Informační systém EduPage

    •  

     Základní informace

     Naše škola využívá školní informační systém EduPage, ve kterém si žáci a jejich rodiče mohou prohlédnout veškeré informace o průběhu vzdělávání žáka a také informace o dění ve škole. Do školního informačního systému je možné se přihlasit postřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

     Školní informační systém nabízí například tyto funkce:

     Zprávy

     přehled všech nových zpráv z dění v edupage, jako jsou například nové známky, domácí úkoly, písemné práce, školní události, absence, suplování, zprávy rodičům a další

     možnost přímo komunikovat s učiteli

      

     Třídní kniha

     možnost nahlédnout do třídní knihy dané trídy, zjistit probírané učivo

      

     Známky

     celkový přehled všech známek, pochval, upozornění rodičům a výchovných opatření

      

     Nástěnka

     přehled důležitých informací a sdělení

      

     Docházka

     možnost zkontrolovat docházku Vašeho dítěte

     elektronické omlouvání žáka

      

     Písemky/DÚ

     souhrnný přehled plánovaných písemných prací a domácích úkolů

      

     Rozvrh hodin

     rozvrh hodin na daný školní rok

      

     Suplování

     přehled plánovaného suplování

      

     Aplkace pro mobilní telefony a tablety

     EduPage můžete pohodlně používat také v mobilním telefonu nebo tabletu. Stáhněte si aplikaci pro zařízení se systémem Android nebo iOS.

      

     Návody

     Na této stránce naleznete přehled základních návodů k ovládání systému Edupage.

     Přihlášení do Edupage (pdf)

     Popis úvodní stránky Edupage (pdf)

     Změna hesla do Edupage (pdf)

     Přepínání mezi žáky v Edupage (pdf)

     Známky v Edupage (pdf)

     Videonávod - Podepisování známek v Edupage

     Omluvenky - zadání elektronické omluvenky

      

     Videonávody

     Přehled všech videonávodů