• Aktuality

     • Příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD
      • Příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD

      • 12. 7. 2018
      • Zdeněk Vlk

       Od 9. 7. do 13. 7. 2018 probíhá ve škole a v jejím okolí příměstský tábor DIVOKÝ ZÁPAD, který pro děti nejenom z Kašavy organizuje spolek Komunitní škola Kašava.

       Děti pod vedením šikovných vedoucích a instruktorů mají možnost na vlastní kůži zažít, jak se žilo v 19. století ne území dnešních západních států USA...

        

       FOTOGALERIE Z 1. DNE

       FOTOGALERIE Z 2. DNE

       FOTOGALERIE Z 3. DNE

       FOTOGALERIE ZE 4. DNE

        

     • Soustředění - dramatický kroužek
      • Soustředění - dramatický kroužek

      • 20. 6. 2018
      • Aneta Miklová

       FOTOGALERIE

       Děti, které navštěvují dramatický kroužek, si zažily dvě po sobě jdoucí náročná soustředění. První probíhalo celou sobotu. Tady jsme se zaměřovali hlavně na práci s prostorem, práce s pohybem a vlastním tělem na jevišti. Taky jsme si zkusili základy psaní scénáře na daný námět a zužitkování naučených dovedností s aplikací na jevišti.

       Na druhém soustředění, které bylo dvoudenní s přespáním ve škole, jsme hlavně pracovali s maskou, využití rekvizit a práci ve skupině. Myslím, že jsme si obě soustředění hodně užili. 

     • Slavnostní ukončení školního roku
      • Slavnostní ukončení školního roku

      • 9. 7. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Poslední školní den jsme se všichni sešli v tělocvičně, abychom slavnostně ukončili školní rok 2017/2018. Byly rozdány nejrůznější pochvaly a ve třídách se žáci konečně dočkali od svých třídních učitelů závěrečného vysvědčení. Zvlášť slavnostní byl tento den pro naše deváťáky, se kterými se symbolicky rozloučili naši nejmladší prvňáčci.

       Sejdeme se v novém školním roce v pondělí 3. září. Přejeme krásné léto...

     • Pozdrav z Chorvatska
      • Pozdrav z Chorvatska

      • 19. 6. 2018
      • Nela Nedomová, Hanka Červenková

       FOTOGALERIE

       Včera jsme si zaplavali k bojkám, abychom nalovili pár hezkých mušlí. Poté jsme doplavali k molu, ze kterého jsme skákali do moře. Pan učitel Vávra skočil grandiózního placáka. Dnes šli někteří z nás v 5 ráno běhat na pláž. Dopoledne jsme si zahráli hry s Terkou a Vaškem. Po obědě jsme se vyřádili na plovacím hradu. Poté se nám podařilo vylovit z moře snubní prstýnek. Radost z nálezu byla převelká. Dnešní den jsme zakončili posezením na pláži s kytarou.

     • Telegram z Chorvatska
      • Telegram z Chorvatska

      • 21. 6. 2018
      • FOTOGALERIE

       Hráli jsme volejbal STOP Jeli jsme lodí na ostrov Vrgada STOP Koupali jsme se v moři, opalovali jsme se na pláži STOP Vrátili jsme se zpět STOP Po večeři jsme řešili kvíz, jestli bychom přežili na pustém ostrově STOP Další den jsme šli pěšky na jinou pláž STOP Ještě se ozveme STOP

       Vaši deváťáci STOP

     • Vodácký kurz na Dyji
      • Vodácký kurz na Dyji

      • 11. 7. 2018
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       V posledním školním týdnu jsme společně s některými žáky 8. třídy vyrazili na třídenní vodácký kurz po řece Dyji. V pondělí ráno jsme se postupně nalodili do busu směr Zlín. A po několika zmeškaných vlacích a pauzách a výlukách jsme konečně dorazili do Znojma pouze s dvouhodinovým zpožděním. Ihned po příjezdu se nám věnoval náš instruktor David z vodáckého oddílu Neptun Znojmo, který nám oznámil, že na vyplutí do dalšího tábora je pozdě a bude lepší, když přespíme přímo v Neptunu. Po prvotním zklamání se to ukázalo jako skvělý nápad. Na vodě jsme byli a naučili se základy ovládání lodě, poté postavili stany a večer dokonce navštívili kino.

       Druhý den už nás čekala trasa dlouhá 15 km. Kupodivu nejtěžší nebylo pádlování, nýbrž nacpání všech věcí do barelu, což bylo pro některé nadlidský úkol. Vše se ale podařilo a mohli jsme vyjet. Po cestě jsme se nejvíce pobavili při sjíždění jezů, které měl profesionálně zmáknuté hlavně vedoucí našeho zájezdu – pan učitel Drápal. Jelikož nám trošku poprchalo, rozhodl se obětovat pro tým a pozvednout poněkud ponurou náladu družstva svým slavným „eskymákem“, ovšem pouze hlavou dolů, nikoli zpět. Dle předpokladů se nálada dětí (i dospělých) vyšplhala vysoko ke stovce a my vesele pokračovali do tábořiště. Jelikož se blížila bouřka, úklid lodí a stavba stanů proběhla téměř rychlostí světla. Zahřáli jsme žaludky teplou polévkou a hurá na kutě.

       Třetí a tedy poslední den byl sice krátký, ale za to nejtěžší. Velké sucha se podepsaly i na hladině vody a tak jsme mnoho úseku přetahovali lodě po mělčinách, ale opět jsme si na tom našli i pozitiva a užívali si. Konec nás čekal v Krhovicích, nabalili jsme batohy a prchali na vlak. Po dalších přestupováních, výlukách a čekání jsme se spokojeně dostali až domů.

       Tímto bych chtěla poděkovat všem účastníkům zájezdu za super zážitky a perfektní atmosféru. Moc jsem si to s Vámi užila.

     • Výsledky sběru papíru
      • Výsledky sběru papíru

      • 18. 6. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       V květnu probíhal jarní sběr papíru. Celkem jsme nasbírali 7 796,5 kg papíru.

       Všem, kdo se do sběru zapojili, děkujeme, že třídíte papírový odpad, čímž zlepšujete kvalitu životního prostředí.

       Nejlepší sběrače do konce školního roku odměníme.

       Pořadí tříd: (hodnoty po zaokrouhlení)

       • 1. třída: 2 087 kg (104 kg/žáka)
       • 2. třída: 826 kg (59 kg/žáka)
       • 5. třída: 660 kg (51 kg/žáka)
       • 7. třída: 1 237 kg (48 kg/žáka)
       • 9. třída: 685 kg (43 kg/žáka)
       • 4. třída: 510 kg (36 kg/žáka)
       • 3. třída: 424 kg (35 kg/žáka)
       • 6. třída: 530 kg (29 kg/žáka)
       • 8. třída: 461 kg (18 kg/žáka)
       • MŠ: 375 kg (8 kg/dítě)

       Nejlepší jednotlivci:

       • Jakub Esterka (581 kg)
       • Štěpán Průcha (492 kg)
       • Michaela Křížková (402 kg)
       • Jan Marcoň (383 kg)
       • Adéla Geletová (355 kg)
     • Rozlučka mažoretek
      • Rozlučka mažoretek

      • 29. 6. 2018
      • Markéta Třísková

       FOTOGALERIE

       Rozloučení s tréninkem mažoretky završily sladkou tečkou.

     • Preventivní program - 5. třída
      • Preventivní program - 5. třída

      • 18. 6. 2018
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 14. 6. prožili páťáci poslední preventivní program tohoto školního roku. Aktivity byly zaměřeny na přechod na 2. stupeň.

     • Rozloučení s předškoláky
      • Rozloučení s předškoláky

      • 28. 6. 2018
      • Petra Bořutová, Lucie Mestická

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme připravily pro děti, co odcházejí do školy ,,Rozloučení s předškoláky“ s překvapením.

       Hned po obědě jsme šli na autobus, který nás dopravil do Vlčkové, odkud jsme šli pěšky vzhůru směr ,,HRAD LUKOV“. Pro nikoho z nás to ale nebyla snadná cesta, jelikož hned na začátku jsme museli udělat kmenovou poradu, a seznámit se s naší dobrodružnou cestou, na které jsme museli obelstít všechny bandity a zvládnout všechny připravené úkoly od tajného šerifa.

       Hned na začátku jsme museli prokázat své znalosti písmen a sestavit své jméno z přírodnin. Jak jsme se přiblížili k lesu, byl čas splnit další úkol…zamaskovat se! Aby nás banditi nedostali! (podle dětí BAMBITI!!!) Celou cestu jsme měli oči na šťopkách, ale zdálo se nám, jako by nás někdo sledoval, a proto jsme zmátli nepřítele tím, že jsme si vyměnili trička. Tímto však naše dobrodružná cesta nekončí. Pro zdolání úzkého terénu, jsme naši velkou výpravu, museli co nejvíce zúžit…udělat housenku :-D Těsně před cílem, abychom zdolali hrad Lukov, jsme museli ukrást co nejvíce šišek z území banditů. To se nám zdárně povedlo, a tak jsme se dostali do bezpečí!

       Po příchodu k hradu, jsme si dali svačinku, abychom doplnili energii, a aby nám mysl nezakrněla, museli jsme se prohádat hádankami k další nápovědě tohoto velkého dobrodružství.

       Cestou zpátky k autobusové zastávce, jsme si zpívali písničky a těšili do cukrárny na dobroty.

       Po návratu z cukrárny však naše dobrodružství nekončilo, protože jsme museli splnit poslední úkol… NAJÍT KLÍČ K POKLADU! Po zdárném nalezení klíče, jsme se posilnili špekáčky.

       Kvůli únavovému syndromu všech dětí, jsme hledání pokladu odložili na další ráno a raději jsme si šli užívat pohodu, sprchu a diskotéku do školky.

       Nemohli jsme dospat rána a už jsme v 5 hodin budili paní učitelky, které nás zavrtaly zpět do peřin. Hned po snídani jsme vyrazili hledat poklad v okolí školy. Nebylo to vůbec jednoduché, protože poklad byl dobře ukrytý.

       Společnými silami, jsme tento velký, těžký poklad donesli ke školce. Po otevření, jsme jásali radostí, co všechno v něm bylo (bublifuky, vodovky, stavebnice, kabelky, spousta balónků a šampáňo)

       Tuto dobrodružnou výpravu, jsme si užili úplně všichni: Vojta, Tom, Vašík, Kuba, Peťa, Petruška, Anička, Kristýnka, Sabča, Karolínka,  Jiřík, Oliverek, Alex, teta Lucka a paní učitelka Peťa.

       Výletu zdar!!

     • Deváťáci obhájili absolventské práce
      • Deváťáci obhájili absolventské práce

      • 18. 6. 2018
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 14. 6. 2018 probíhaly ve škole obhajoby absolventských prací, na kterých od října pracovali žáci 9. třídy.

       Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma, zpracovat text pomocí textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.

     • Párty den
      • Párty den

      • 18. 6. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       V pátek 15. června se proměnila 1. třída na párty místnost. Ráno děti ve skupinách rozluštily matematickou šifru, díky které se dostaly k barvení námořnických triček. Taky jsme si zahráli prvoukové, češtinové a pohybové hry. Den rychle utekl.

     • Prvňáčci hledají poklad
      • Prvňáčci hledají poklad

      • 28. 6. 2018
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Poslední středu tohoto školního roku se stalo něco zvláštního. V první třídě zmizela truhla s pokladem a nikdo nevěděl, kde je. Naštěstí jsme dostali dopis, že máme hledat poklad a taky mapku přímo k pokladu. Vydali jsme se na cestu.  Díky mapě a kouzelným námořnickým kamenům jsme poklad našli. Zde následoval další úkol – postavit domečky pro skřítky a ukrýt kouzelné kameny. Všechny skupinky úkol zvládly. Pak přišel na řadu vytoužený poklad.

     • Plavání v MŠ
      • Plavání v MŠ

      • 28. 6. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Jako každý rok, tak i letos se zúčastnily nejstarší děti ze třídy „kočiček“ plaveckého výcviku.

       Děti byly rozděleny do družstev, ve kterých se učily: plavat, potápět, splývat, umět používat plaveckou desku a zvládat celkovou koordinaci těla ve vodě.

       Plavání se celkem zúčastnilo 17 dětí. Na závěr byly odměněny mokrým vysvědčením.

     • Deváťáci se trápí v Chorvatsku
      • Deváťáci se trápí v Chorvatsku

      • 17. 6. 2018
      • FOTOGALERIE

       Tak jsme v sobotu dorazili do Chorvatska. Je to tu celkem fajn, ale pořád něco musíme – chodit na zmrzlinu, koupat se v moři (zatím je dost studené), opalovat se, chodit do jídelny na jídlo. No prostě pořád něco. Vůbec nemáme čas se učit matematiku, češtinu a další naše oblíbené předměty. Snad to tady nějak zvládneme. Zítra se vám zase ozveme, jestli už konečně máme čas na to učení.

       Vaši deváťáci.

     • Planeta Země v MŠ
      • Planeta Země v MŠ

      • 28. 6. 2018
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Na téma „Planeta Země“ jsme se s dětmi celý týden věnovali poznávání všech světadílů, obyvatelstva a kultury těchto světadílů a zemí. Vše jsme si vyhledávali na glóbusu a v atlasech.

       Tyto dny jsme si zpestřili taktéž výtvarnými činnostmi, díky kterým jsme se seznámili i s typickými znaky dané země (poloha, vlajka, obyvatelé, kulturní památky, gastronomie, jazyk a průmysl).

       Nejvíce se dětem líbil „Čínský den“, kdy se učili psát čínské znaky a vyrábět čínské klobouky.

     • Školní farmářský den - odpoledne pro veřejnost
      • Školní farmářský den - odpoledne pro veřejnost

      • 18. 6. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Odpoledne farmářského dne patřilo veřejnosti.  Od 14 hodin proběhl na návsi u Obecního domu Farmářský trh. Ve stáncích byly k mání trubičky, perníčky sirupy, kozí sýry, med, povidla, valašské panenky, keramika, výrobky ze dřeva i výrobky žáků základní školy. Děti si prodej velmi užívaly, vyvolávaly různé reklamní slogany a vyprodaly téměř všechny své výrobky.

       Kromě možnosti nákupu různých výrobků byly v centru pozornosti i stánky řemeslníků. Bylo možné si na trenažeru vyzkoušet dojení kozy nebo namlet na vločkovači vločky. Také si zájemci mohli vyzkoušet zpracování ovčí vlny, uplést z pedigu podnos nebo vyzkoušet modrotisk.

       Součástí odpoledne byl i kulturní program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školy se svým pásmem, pěvecký sbor Slunéčko i Kašavští gajdoši. V tanečním bloku vystoupily mažoretky, Zumbička a Zumba. Součástí kulturního programu byl i křest školní regionální kuchařky s názvem Zapomenuté recepty našich babiček.

       Zájemců přišlo hodně a určitě nikdo nelitoval. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne. Doufejme, že farmářské dny budou v Kašavě pokračovat i v budoucnu.

     • Pozvánka na seminář "Psychomotorický vývoj dítěte v MŠ"
      • Pozvánka na seminář "Psychomotorický vývoj dítěte v MŠ"

      • 14. 6. 2018
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       zveme vás na seminář "Psychomotorický vývoj dítěte v mateřské škole", který se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 16 hodin ve školní jídelně.

       Přednášku povede zkušená lektorka Mgr. Kristína Papajová ze speciálně-pedagogického centra z Olomouce. 

       Hlídání dětí předškolního a školního věku je zajištěno.

        

       Anotace semináře:

       Rozbor jednotlivých vývojových oblastí od 6 do 15 let (myšlení, řeč, pozornost, paměť, vnímání, sociální dovednosti, emocionální a motorický vývoj), behaviorální projevy (návyky, zlozvyky, adaptabilita), význam vrstevnických vztahů a role autority.

       Po skončení semináře proběhne Společné setkání rodičů budoucích prvňáčků.

     • Terénní výuka
      • Terénní výuka

      • 28. 6. 2018
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V pondělí 25. června si sedmáci naložili všechny věci do auta k panu Nedomovi a pěšky se přesouvali do Lukova na hrad. Cestou hráli „běhací pexeso“ a taky poznávali různé byliny. Po obědě už začala náročnější výuka. Jedna skupinka šla zkoušet výstup na Králky, další na nádvoří střílela ze vzduchovky a z luku, třetí skupina poznávala stromy v okolí hradu a poslední skupinka vyráběla lesní strašidla či skřítky. Následovala krátká vycházka kolem skal. Večer se opékaly u ohně špekáčky a hrála Šátkovaná. Jakmile nastal soumrak, šla se stezka odvahy. Ta prověřila opravdu nebojácnost sedmáků. Po stezce se připravilo spaní na nádvoří, zpívalo se a hrálo na hudební nástroje. Na druhý den se odlévaly stopy ze sádry a následovala hra Ztracené meče. Vzhledem k hrozícímu dešti jsme se svěžím tempem po obědě přesunuli zpět do školy.

       Počasí nám vydrželo, sedmáci byli skvělí a tak jsme si dva dny v přírodě moc užili.

       Děkuji všem rodičům a příbuzným za pomoc s organizací.