• Mateřská škola

     • O naší školce


      • Obecné informace

      • Mateřská škola sídlí v klidném prostředí valašské obce Kašava. V bezprostřední blízkosti mateřské školy se nachází rozlehlý areál školy s okrasnými dřevinami, lavičkami a herními prvky pro děti.

       Okolní zeleň i blízké lesy, louky a pastviny v okolí školy působí pozitivně na děti svou rozmanitostí. 

       Děti i pedagogové jsou součástí komunity obce, čímž se stávají významnou složkou její stability. Svými aktivitami se podílejí na životě a rozvoji obce, v rámci vzdělávacího programu doplňují její kulturní a společenský život.

      • Vzdělávání

      • Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ŽIVOT NA VESNICI.

       Naší snahou je vytvářet každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, učení a komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

       Děti vedeme k sociální soudržnosti, rozvoji poznání sama sebe, vlastních potřeb, zájmů a možností, respek­tujeme však jedince, vytváříme sebedůvěru i u mladších dětí a rozvíjíme jejich sebevědomí.

      • Aktivity

      • Velkou pozornost věnujeme aktivitám podporující zdraví dětí: předplavecký výcvik, častý pobyt venku, ozdravné pobyty v solné jeskyni a pravidelné čištění zoubků.

       Poskytujeme individuální logopedickou péči pro děti s vadami řeči a možnost výuky hry na flétničku.

       Pravidelně pro děti organizujeme poznávací výlety a exkurze, společné učení s prvňáčky v rámci projektu Do školy se nebojíme, vánoční a velikonoční koledování a kulturní vystoupení pro rodiče i veřejnost.