• Učitelé ZŠ

   • Učitelé základní školy

    Učitelé jsou seřazení podle příjmení v abecedním pořadí.

     

    Klára Černochová, DiS.

    výuka hudební výchovy

    telefon: +420 601 272 827

    e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí, vlevo

     

    Petra Drábková

    třídní učitelka 4. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 619

    e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz

    kabinet: 

     

    Mgr. Vladimír Drápal

    třídní učitel 8. třídy

    výuka matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, výchovy ke zdraví

    telefon: +420 601 267 623

    e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Mgr. Pavla Holíková

    třídní učitelka 1. třídy

    výuka anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyku

    telefon: +420 601 267 618

    e-mail: holikova.pavla@zsamskasava.cz

    kabinet: 

     

    Mgr. Tomáš Juříček

    zástupce ředitele školy

    výuka dějepisu, občanské výchovy

    telefon: +420 731 440 494

    e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz, zastupce@zsamskasava.cz

    kancelář: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Zdeňka Krmášková

    třídní učitelka 7. třídy, koordinátor environmentální výchovy

    výuka matematiky, přírodopisu

    telefon: +420 601 267 622

    e-mail: krmaskova.zdenka@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vlevo

     

    Mgr. Barbora Michálková

    třídní učitelka 3. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 621

    e-mail: michalkova.barbora@zsamskasava.cz

    kabinet: 

     

    Mgr. Hana Pospíšilová

    třídní učitelka 9. třídy

    výuka fyziky, chemie, ruského jazyka, výtvarné výchovy, pracovní výchovy

    telefon: +420 601 267 624

    e-mail: pospisilova.hana@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vlevo

     

    Radka Průchová

    výuka výchovných předmětů na I. stupni ZŠ

    telefon: +420 731 440 497

    e-mail: pruchova.radka@zsamskasava.cz

    kabinet: učebna školní družiny, přízemí, vpravo

     

    Mgr. Petra Slováčková

    třídní učitelka 5. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 620

    e-mail: slovackova.petra@zsamskasava.cz

    kabinet:

     

    Mgr. Jana Šindelářová

    třídní učitelka 6. třídy

    výuka českého jazyka, anglického jazyka

    telefon: +420 601 267 625

    e-mail: sindelarova.jana@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Mario Taravella

    rodilý mluvčí anglického jazyka

    výuka konverzace v anglickém jazyku

    e-mail: taravella.mario@zsamskasava.cz

     

    Mgr. Zdeněk Vlk

    ředitel školy, metodik a koordinátor ICT

    výuka informačních a komunikačních technologií, pracovních činností

    telefon: +420 731 440 493

    e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz, reditel@zsamskasava.cz

    kancelář: přízemí, vlevo

     

    Mgr. Jana Zemanová

    třídní učitelka 2. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 617

    e-mail: zemanova.jana@zsamskasava.cz

    kabinet: 

     

    Mgr. Daniela Zezulková

    učitelka

    výuka českého jazyka, německého jazyka

    e-mail: zezulkova.daniela@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo

     

    Ostatní pedagogičtí pracovníci

    P. Jan Mach

    výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ

     

    PhDr. Jana Langerová

    výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ