• Učitelé ZŠ

   • Učitelé základní školy

    Učitelé jsou seřazení podle příjmení v abecedním pořadí.

     

    Mgr. Světlana Divilková

    třídní učitelka 7. třídy, kariérový poradce

    výuka českého jazyka, informatiky, pracovních činností, hudební výchovy

    telefon: +420 601 267 623

    e-mail: divilkova.svetlana@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo (č. 203)

     

    Petra Drábková

    třídní učitelka 2. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 619

    e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí vpravo (č. 105)

     

    Mgr. Vladimír Drápal

    učitel

    výuka tělesné výchovy

    e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo (č. 203)

     

    Mgr. Lucie Holíková

    třídní učitelka 9. třídy

    výuka českého jazyka, německého jazyka, hudební výchovy, přírodopisu

    telefon: +420 601 267 625

    e-mail: holikova.lucie@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo (č. 203)

     

    Mgr. Pavla Holíková

    učitelka, výchovný poradce

    výuka anglického jazyka

    telefon: +420 702 017 474

    e-mail: holikova.pavla@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí vlevo (č. 112)

     

    Bc. Tereza Holíková

    učitelka, speciální pedagog

    výuka anglického jazyka

    telefon: +420 601 601 940

    e-mail: holikova.tereza@zsamskasava.cz

    kabinet: 2. patro nad MŠ (č. 303)

     

    Mgr. Tomáš Juříček

    zástupce ředitele školy

    výuka dějepisu, pracovní výchovy

    telefon: +420 731 440 494

    e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz, zastupce@zsamskasava.cz

    kancelář: přízemí vlevo (č. 123)

     

    Mgr. Eliška Kořenková

    třídní učitelka 4. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ, zeměpisu, anglického jazyka

    telefon: +420 601 267 621

    e-mail: korenkova.eliska@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí vlevo (č. 112)

     

    Mgr. Zdeňka Krmášková

    třídní učitelka 6. třídy, koordinátor environmentální výchovy

    výuka matematiky, přírodopisu

    telefon: +420 601 267 622

    e-mail: krmaskova.zdenka@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro vlevo (č. 209)

     

    Mgr. Eva Lorencová

    třídní učitelka 3. třídy, logopedická preventistka

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 620

    e-mail: lorencova.eva@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí vlevo (č. 112)

     

    Mgr. Barbora Malíšková

    třídní učitelka 5. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 617

    e-mail: maliskova.barbora@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro, vpravo (č. 203)

     

    Mgr. Hana Pospíšilová

    učitelka

    výuka fyziky, chemie, zeměpisu, pracovní výchovy, výtvarné výchovy, výchovy ke zdraví

    e-mail: pospisilova.hana@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro vlevo (č. 211)

     

    Mgr. Hana Šimková

    třídní učitelka 8. třídy

    výuka matematiky, občanské výchovy, zeměpisu, výtvarné výchovy, pracovní výchovy

    telefon: +420 601 267 624

    e-mail: simkova.hana@zsamskasava.cz

    kabinet: 1. patro vpravo (č. 201)

     

    Mgr. Zdeněk Vlk

    ředitel školy, metodik a koordinátor informačních a komunikačních technologií

    výuka informatiky, hudební výchovy

    telefon: +420 731 440 493

    e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz, reditel@zsamskasava.cz

    kancelář: přízemí vlevo (č. 122)

     

    Mgr. Věra Vlková

    třídní učitelka 1. třídy

    výuka předmětů I. stupně ZŠ

    telefon: +420 601 267 618

    e-mail: vlkova.vera@zsamskasava.cz

    kabinet: přízemí vpravo (č. 105)

     

     

    Ostatní pedagogičtí pracovníci

    P. Jan Mach

    výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ

     

    Jolanta Osial

    výuka zájmového kroužku NÁBOŽENSTVÍ