• Školní družina

      • Informace o ŠD

      • Základní informace

       Družina je otevřena pro žáky navštěvující ZŠ a MŠ Kašava, a to od 1. až do 5. ročníku.

       Ranní provoz školní družiny nahrazuje od školního roku 2018/2019 činnost Školního klubu při Komunitní škole Kašava (vice informací ZDE), odpolední provoz začíná v 11:20 a končí v 16:30 hodin

       Vzdělávání ve školní družině probíhá podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu "Hrou k poznání". Navazuje svou činností na školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nabízí žákům řadu zájmových aktivit a tudíž kvalitní a smysluplné využití volného času. Svými prostředky a metodami rozšiřuje poznatky, které žák získal ve škole.

    • Děti školní družiny se účastní akcí konaných základní školou, v průběhu ŠD navštěvují ve spolupráci se ZUŠ hudební a výtvarný obor. Dále se účastní podle zájmu dalších aktuálně nabízených zájmových kroužků ve škole.

      

     Děti v družině potřebují:

     deníček

     sportovní oblečení a obuv 

     podepsaný ručník

     1 balení papírových kapesníků (10ks)

     odpolední svačinku

     Pitný režim je zajištěn.

      

     Omlouvání dětí

     Pokud má být dítě uvolněno jinak, než je na zápisním lístku (v jinou dobu, s jinou osobou), musí dítě donést písemnou omluvenku v deníčku, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis rodičů.

     Další formy omluvy:

     zpráva vychovatelkám prostřednictvím školního informačního systému EduPage

     SMS na telefon +420 731 440 497

     e-mail: pruchova.radka@zsamskasava.cz

     Bez omluvenky a na základě telefonického hovoru nebude dítě uvolněno z ŠD.