• Školní klub

     • Informace o ŠK

     • Školní klub poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 2. stupně.

      Školní klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním.

      Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem. Veškerá činnost je založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka.

      Dětem se speciálními zdravotními potřebami se v rámci školního klubu nabízí možnost relaxovat nebo doplnění a prohloubení školních úkolů za pomocí pedagogického pracovníka. Nabídka klubu se dělí na volné činnosti, pravidelné organizované výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti a jednorázové akce.

       

      Odpolední činnost

      Čekání na kroužek a odpolední vyučování, studium, příprava domácích úkolů, volná četba, práce na PC, stolní tenis, stolní fotbálek, deskové hry,…

      Přihlášení žáci mají možnost trávit svůj volný čas v určené místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka. Docházka nemusí být pravidelná, žák však musí svůj příchod a odchod nahlásit přítomnému pedagogovi, který vede evidenci.

       

      ​Provoz

    • DenProvoz školního klubu
     pondělí12:15 - 13:50
     úterý12:15 - 13:50
     středa12:10 - 13:00
     čtvrtek12:15 - 13:50
     pátek11:20 - 12:10
    •  

     Zájmové kroužky

     Zájmové kroužky probíhají dle aktuální nabídky pro školní rok. Více informací ZDE.