• Základní škola

    • Přestup žáka do naší školy

     Vzhledem k malému počtu žáků máme volné kapacity pro přijetí nových žáků ve všech třídách.

     K přestupu dítěte ke vzdělávání na naší škole je potřeba podat písemnou žádost o přijetí.

     Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

     Základní škola je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školního vzdělávacího programu.

     V případě, že uvažujete o přestup na naší školu, neváhejte nás kontaktovat (kontaktní údaje na vedení školy). Rádi se s vámi osobně setkáme, máte možnost si naši školu prohlédnout, případně můžete nahlédnout i do výuky.

     Potřebné formuláře k přestupu

     Žádost o přijetí (PDF)

     Informovaný souhlas zákonných zástupců (PDF)