• Vize a strategie školy

        • Jsme škola, která poskytuje kvalitní vzdělávání v partnerské spolupráci mezi učiteli, dětmi a rodiči. Snažíme se poskytnout každému dítěti možnost zažít úspěch s tím, aby z naší školy odcházeli žáci nejen  s potřebnými znalostmi, ale i s dovednostmi a návyky, které jim umožní  orientaci v životě, se schopností přiměřeně řešit životní situace i s chutí dále se vzdělávat.

          Více informací o škole