• Vize a strategie školy

    •  

     Máme k sobě blízko…

     Jsme malá vesnická škola s otevřenou náručí pro všechny děti, žáky, rodiče i veřejnost z Kašavy, Vlčkové, Držkové i z obcí a měst v okolí.

     Vztahy mezi účastníky vzdělávání a výchovy jsou založeny na vzájemné důvěře a porozumění, společně se snažíme o maximální rozvoj dětí i žáků na základě poskytování kvalitního vzdělávání s uplatňováním individuálního přístupu. Díky malému počtu dětí a žáků ve třídách a profesionálnímu přístupu pedagogických pracovníků se nám daří vybavovat děti a žáky kompetencemi pro další vzdělávání a úspěšný život v moderním světě.

     Koncepce rozvoje školy 2020-2022