• Žákovský parlament

     • Žákovský parlament

     • Naše škola patří mezi 157 škol (údaj platný k lednu 2018) v celé České republice, které jsou zapojeny do projektu Škola pro demokracii. Tento projekt si klade za cíl rozvíjet u žáků občanskou zralost, smysl pro demokracii a zodpovědnost. Více o projektu naleznete na https://cedu.cz/co-je-zakovsky-parlament

      V žákovském parlamentu se scházejí žáci 3. až 9. ročníku, kteří byli žáky zvoleni ve volbách za zástupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátora se snaží působit na školní prostředí tak, aby se v něm všichni cítili lépe. Parlament obvykle vykonává především tyto aktivity:

      • podílí se na organizaci školních akcí a projektů,
      • komunikuje s vedením školy a s učiteli,
      • přináší připomínky a náměty ze tříd,
      • informuje třídy o dění ve škole,
      • ovlivňuje dění ve škole i v obci.