• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Dočasní zrušení úplaty za předškolní vzdělávání
    • 1. 4. 2020
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče,

     z důvodu uzavření mateřské školy, které bude probíhat s největší pravděpodobností v měsíci duben a květen, ruším za tyto měsíce úplatu za předškolní vzdělávání. Prosím ty z Vás, kdo máte úplatu za předškolní vzdělávání zadanou trvalým příkazem ve svém peněžním ústavu, o její dočasné zrušení. V případě, že již platba v tyto měsíce proběhla, bude Vám navrácena zpět.

    • Číst více
    • Informace k zápisu do 1. třídy
    • 30. 3. 2020
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

     v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat v době od 6. 4. do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

    • Číst více
    • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020
    • 13. 3. 2020
    • Mgr. Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče,

     v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

    • Číst více
    • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020
    • 10. 3. 2020
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče a žáci,

     Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vydalo mimořádné opatření, které mimo jiné zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    • Číst více
    • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám
    • 10. 3. 2020
    • Daniela Zezulková

     FOTOGALERIE

     Dnešním dnem začaly pro děti Zlínského kraje jarní prázdniny. My, žáci 9. ročníku v Kašavě, jsme se však dnes intenzívně připravovali k přijímacím zkouškám z jazyka českého. Sešlo se nás dnes 11 a 5 vyučovacích hodin jsme se poctivě věnovali různým úkolům z češtiny. Nejprve jsme důkladně procvičovali pravopisné jevy, potom jsme se zaměřili na didaktický test střední obtížnosti. Ten jsme vypracovávali 60 minut a později jsme test i vyhodnotili. Nejlepší z nás dosáhli 40 bodů z 50 možných. Shodli jsme se na tom, že čas strávený ve škole byl efektivně využitý a snad nám ta dnešní píle bude u přijímacího řízení prospěšná.

    • Číst více
    • Školní kolo recitační soutěže II. stupně
    • 9. 3. 2020
    • Daniela Zezulková

     FOTOGALERIE

     27. 2. 2020 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Celkem se zúčastnilo 16 recitátorů a recitátorek. Pětičlenná porota hodnotila zejména celkový dojem z přednesu a vhodný výběr uměleckého textu.

     V mladší kategorii (žáci VI. a VII. ročníku) zvítězil Tomáš Perdoch ze 6. třídy, na 2. místě se umístila Rozálie Santo ze 6. třídy a na 3. místě Tereza Makovičková ze 6. třídy.

    • Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie
   • Unimarco
   • Podhoran Lukov, a.s.