• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Výsadba stromků a úklid lesa
    • 11. 6. 2021
    • Zdenka Krmášková

     V naší zemi se hodně rozmohlo vysazování smrkových monokultur, protože smrkové dřevo má velmi výhodné vlastnosti pro opracování. Rozsáhlé smrkové lesy ale poskytují škůdcům dostatek potravy a příhodné podmínky k přemnožení. Kůrovec se objevil i v okolních lesích. Proto bylo nutné začít napadené stromy těžit. Aby bylo možné založit nový les, je potřeba vytěžené místo uklidit.

    • Výsadba stromků a úklid lesa: Číst více
    • Úklid studánek
    • 11. 6. 2021
    • Zdenka Krmášková

     Jarní období je pravidelně ve znamení úklidu. I v letošním roce se žáci 8. ročníku domluvili a společně se pustili do práce. Jako mravenci oblehli studánky v okolí. Někdo čistil odtokový kanálek, další trhal plevel, jiní vybírali suché větve. Pomocí hrábí odstranili spadané listí a upravili okolí studánek. Děvčata ometala pavučiny. Při procházce lesem také sbírali odpadky, které tam nevychovaní návštěvníci odhodili. Na závěr své záslužné práce si všichni poseděli u ohně a opekli špekáčky. Všem účastníkům děkujeme za ochotu a pomoc.

    • Úklid studánek: Číst více
    • Týden dětí v mateřské škole
    • 11. 6. 2021
    • Martina Nedělová

     Kde jinde než v mateřské škole je třeba oslavit Den dětí. My jsme zvolili celý týden oslav, činností vztahujících se ke Dni dětí a výpravu „z pohádky do pohádky“ se skřítkem Bambulínem. S dětmi jsme si povídali, proč slavíme tento den, zda všechny děti slaví na celém světě stejně a jak žijí jinde ve světě.

    • Týden dětí v mateřské škole: Číst více
    • Škola „naruby“
    • 2. 6. 2021
    • Hana Pospíšilová

     Na Den dětí jsme si my učitelé se žáky vyměnili role – děti učily a my jsme sledovali jejich snahu zkusit si toto náročné povolání. Hodiny byly často důkladně připravené včetně pracovních listů na opakování a různých úkolů, i na opakovací hry došlo. Někteří učitelé se chovali opravdu jako žáci – a světe div se, také jako žáci vyrušovali! Ale byla to celé zábava, při které každý poznal něco nového. Kolik dětí by chtělo být učiteli, jsme ovšem nezjistili…

    • Škola „naruby“: Číst více
    • Kdo si hraje, nezlobí... a učí se
    • 1. 6. 2021
    • Učitelé ZŠ Kašava

     Světový den her byl vyhlášen v roce 1999 Mezinárodní asociací knihoven hraček (International Toy Library Association). Iniciativa zdůrazňuje význam her v životě nejen v dětském, ale jakémkoli věku. V tomto roce byl zvláště vyzdvihován vliv her na mentální i fyzické zdraví. U dětí má hra specifický význam – pomáhá nenápadně v mnoha zásadních oblastech – socializuje, vede ke komunikaci, trénuje soustředění, představivost i vytrvalost… Díky hrám se každý učí, aniž by si to vůbec uvědomoval.

    • Kdo si hraje, nezlobí... a učí se: Číst více
    • Zásahová jednotka PČR v Kašavě
    • 30. 5. 2021
    • Patrik Drábek, 8. třída

     Ve středu 26. května byla v Kašavě na cvičení zásahová jednotka Policie České republiky, která byla ochotna ukázat a popsat zájemcům ze školy zbraně, pyrotechniku, nářadí a neprůstřelné vesty, které jsme si také mohli vyzkoušet. Byl to mimořádný zážitek a těšíme se na další podobné akce.

    • Zásahová jednotka PČR v Kašavě: Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie
   • Unimarco
   • Podhoran Lukov, a.s.
   • eduroam