• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Stavíme elektrické obvody
    • 17. 5. 2022
    • Hana Pospíšilová

     V hodině fyziky si šesťáci zkusili zapojit vodiče, spotřebiče (žárovky) a spínače do jednoduchých elektrických obvodů. Využili jsme zdroje stejnosměrného proudu umístěné v učitelském stole v učebně fyziky – proud se z nich rozvádí do lavic. Děti si zapojily žárovky jak sériově, tak paralelně, někteří žáci zkoušeli vytvořit i jiné zajímavé obvody.

    • Stavíme elektrické obvody: Číst více
    • Soutěž mladých zdravotníků
    • 17. 5. 2022
    • Zdenka Krmášková

     Ve čtvrtek 12. května proběhla ve Zlíně po dvouleté přestávce soutěž v poskytování první pomoci. Po delším váhání nakonec žáci osmé a deváté třídy sestavili tři soutěžní týmy. I přes počáteční komplikace s registrací vše dopadlo dobře. Soutěžící si zdatně poradili s člověkem v bezvědomí, dokázali, že znají obvazovou techniku i transport raněných. Zvládli zasáhnout i při epileptickém záchvatu. Problémy jim způsobila jen dvojice mladistvých pod vlivem drog. Rozhodně se ale za své výkony stydět nemusí, protože první pomoc opravdu ovládají. Body většinou ztratili za zbytečné chyby, protože nervozita vykonala své.

    • Soutěž mladých zdravotníků: Číst více
    • Jarní kloboučky - výtvarka 6. třídy
    • 13. 5. 2022
    • Jana Šindelářová

     Naše výtvarka je většinou o kresbě nebo malbě obrázků na různá témata. Tentokrát jsme se pustili do prostorové tvorby a krásné jaro přivítali vlastnoručně vyrobenými a dozdobenými kloboučky. Povedly se, jsme šikovní!

    • Jarní kloboučky - výtvarka 6. třídy: Číst více
    • Osmáci si prohlubují znalosti o lidském těle
    • 12. 5. 2022
    • Zdenka Krmášková

     Učivo přírodopisu osmé třídy je zaměřeno na savce. Žáci se učí o buňce, orgánech i orgánových soustavách. Během svého života se většina lidí setká se spoustou situací, kdy může dojít k úrazu či nehodě. Proto jsme se zaměřili na praktickou výuku první pomoci. Osmáci se naučili, jak mají postupovat při krvácení z nosu, zlomeninách, popáleninách i dalších úrazech. Své znalosti si pojedou ověřit ve čtvrtek 12. května do Zlína. Přejeme hodně štěstí.

    • Osmáci si prohlubují znalosti o lidském těle: Číst více
    • Florbalový turnaj
    • 12. 5. 2022
    • Barbora Geherová

     Minulý čtvrtek se nám podařilo uskutečnit florbalový turnaj žáků. Zúčastnil se i první stupeň v souboji dvou týmů. Vyhrálo družstvo Dominika Mahďáka.

     Druhý stupeň soupeřil mezi sebou v počtu pěti týmů. Nakonec zvítězil tým čtvrtý pod vedením Martina Pivoda a tím získal putovní pohár.

    • Florbalový turnaj: Číst více
    • Příběhy z vyjmenovaných slov
    • 10. 5. 2022
    • Světlana Divilková

     Během opakování pravidel českého pravopisu dostali šesťáci za úkol napsat příběh, ve kterém použijí co nejvíce vyjmenovaných slov (nebo slov příbuzných). Všichni zadání zvládli a o pár „vyjmenovaných“ příběhů se s vámi podělíme.

     Jak žil býk?

     Napsala Hana Marušáková

     Jednou byl býk a ten měl obyčejný byt. Když šel zamykat, zbystřil pyšnou myš, která syčela na plyš. Pak začala výskat a čepýřit se. Náhle odběhla a způsobila povyk v bytech ostatních obyvatel Přibyslavi.

    • Příběhy z vyjmenovaných slov: Číst více
    • Výuka sebeobrany
    • 10. 5. 2022
    • Zdenka Krmášková

     V rámci projektu "Podpora sebeobrany" se žáci 9. třídy poprvé sešli v úterý 3. května se zkušeným trenérem Jiu Jitsu ze Zlína. Naše deváťáky toto umění zcela pohltilo. Někteří již měli za sebou kurzy juda a stali se tak pravou rukou trenéra při vysvětlování nových prvků. Během čtyř hodin se seznámili se základními principy bezpečného chování, učili se vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučili se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Všichni byli pozorní a zcela zaujati výukou. Neměli zájem ani o přestávku. Na závěr byli pochváleni za své chování a mohli si za odměnu zahrát hru Hu – tu – tu – tu.

    • Výuka sebeobrany: Číst více
    • Speciální prohlídka Státního okresního archivu Zlín
    • 9. 5. 2022
    • Světlana Divilková

     Čtveřice žaček naší školy se vypravila na speciální prohlídku Státního okresního archivu Zlín-Klečůvka. Exkurze v archivu byla součástí jejich práce na projektech Příběhy našich sousedů, které připravují pod záštitou organizace Post Bellum (Paměť národa).

     Ředitel archivu David Valůšek provedl děvčata zázemím této instituce, kam mají vstup pouze archiváři a kde je uloženo šest tisíc pět set metrů archiválií. To znamená, že kdybychom všechny šanony a složky vyskládali vedle sebe do řady, táhly by se z Klečůvky až do Slušovic na Nové Dvory.

    • Speciální prohlídka Státního okresního archivu Zlín: Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie
   • Unimarco
   • Podhoran Lukov, a.s.
   • eduroam