• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku - školní rok 2019/2020
    • 17. 4. 2019
    • Zdeněk Vlk

     Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

    • Číst více
    • Páťákoviny
    • 17. 4. 2019
    • Barbora Michálková

     FOTOGALERIE

     10. 4. 2019 uspořádala ZŠ Lukov hravé dopoledne pro žáky pátých tříd z blízkého okolí Kašavy a Fryštáku. Dopoledne plné her a soutěží mělo žáky za úkol žáky vzájemně seznámit a navázat bližší kontakt, protože mnozí z nich, zasednou po prázdninách do společných lavic. Děti se výborně bavily, hodně si zasportovaly a samozřejmě se i poznaly. Ohlas na tuto akci byl velký. Vzpomínky máme krásné a těšíme se na nové spolužáky v příštím roce.

    • Číst více
    • Šesťáci vyrábí dekorace
    • 16. 4. 2019
    • Zdeňka Krmášková

     FOTOGALERIE

     Šesťáci si procvičovali v pracovním vyučování jemnou motoriku. Vyráběli dekorace. Každý dostal polystyrenový kužel a ostatní už záleželo na jejich fantazii. Někdo si vyrobil zajíčka, jiní zkoušeli postavičky Mexičanů. Hotové výrobky už zdobí učebnu.

    • Číst více
    • Zápis do 1. třídy
    • 15. 4. 2019
    • Martina Vajďáková

     FOTOGALERIE

     Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama. Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka. Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové p

    • Číst více
    • Exkurze do Osvětimi
    • 10. 4. 2019
    • Tomáš Juříček

     FOTOGALERIE

     Dne 8. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Osvětimi. Konkrétně se jednalo o žáky z 8. a 9. ročníku, kteří se tak seznámili s historií tohoto neblaze proslulého místa. Děkuji všem zúčastněným, včetně dospělého doprovodu, za hladký průběh akce.

    • Číst více
    • Recitační soutěž pro 1. stupeň
    • 10. 4. 2019
    • Věra Mitrengová

     FOTOGALERIE

     Dne 4. dubna 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

     V první kategorii se utkalo 6 prvňáčků. Pouze tři se však mohli umístit na vítězných pozicích. Jednoznačně nejlepší výkon a právem první místo získal Václav Vesecký. Na druhém místě skončil Alex Vičík a třetí místo vybojovala Sabina Daňková.

    • Číst více
    • Ředitelské volno
    • 9. 4. 2019
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče a žáci,

     v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z provozních důvodů (rekonstrukce elektroinstalace v budově školy) na dny 9. 5. a 10. 5. 2019 ředitelské volno pro žáky základní školy.

    • Číst více
    • Přerušení provozu mateřské školy
    • 9. 4. 2019
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče,

     v souladu s ustanovení, § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

    • Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie