• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Slavnostní zahájení školního roku
    • 22. 8. 2019
    • Číst více
    • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
    • 3. 7. 2019
    • Zdeněk Vlk

     FOTOGALERIE

     Konec školního roku jsme již tradičně ukončili slavnostně, a to na fotbalovém hřišti před školou. Kromě žáků a zaměstnanců bylo na akci přítomno mnoho rodičů a rodinných příslušníků dětí, pozvaní zástupci obcí a další vzácní hosté.

     Než třídní učitelé předali dětem zasloužené vysvědčení, byli veřejně oceněni žáci třídními a ředitelskými pochvalami. V závěru společného setkání se s absolventy symbolicky rozloučili naši prvňáčci.

    • Číst více
    • Olympijské dny
    • 2. 7. 2019
    • Vladimír Drápal

     FOTOGALERIE

     26. 6. a 27. 6. se v naší škole uskutečnil nultý ročník tzv. Olympijských her. Děvčata a chlapci z celé školy byli rozlosováni do šesti světadílů. Každé družstvo mělo svého vedoucího, který nasazoval závodníky do jednotlivých disciplín.

     Závodilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, dálka, štafetový závod na 4x 250 m, ringo, vybíjená, malá kopaná, badminton a přetahování lanem. Boje byly velmi urputné a závodníci ze sebe vydali naprosto vše.

    • Číst více
    • Výsledky sběru papíru a baterií
    • 2. 7. 2019
    • Zdeňka Krmášková

     V květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru a kartonu. Žáci naší školy nasbírali celkem 8157 kg této cenné suroviny. Děti z mateřské školy přinesly 15 kg. Celkem bylo do sběrny odvezeno 8172 kg papíru.

     Nejlepší sběrači papíru:

     Štěpán Průcha: 715 kg

     Denisa Geletová: 583 kg

    • Číst více
    • Návštěva stolárny
    • 28. 6. 2019
    • Zdeňka Krmášková

     FOTOGALERIE

     Ve čtvrtek se naši šesťáci seznámili s dalším řemeslem. Byla to práce se dřevem. U pana Křižky v Kašavě -Teplici měli možnost vidět stroje, na kterých se opracovává dřevo. Viděli vyrobené násady na motyky, sekerky, lopaty, hrábě a další nářadí. Podrobně se seznámili i s výrobou dřevěných hrábí. Některé žáky tato práce zaujala natolik, že to snad bude i motivace při výběru budoucího povolání. Všem se exkurze líbila a děkujeme panu Křižkovi za ochotu a jeho volný čas, který nám věnoval.

    • Číst více
    • Podřevnická liga - konečné zúčtování
    • 28. 6. 2019
    • Vladimír Drápal

     Minulý týden se uskutečnilo poslední kolo Podřevnické ligy. Tentokrát se hrálo Ringo a výsledky se do konečné výsledkové listiny nepočítaly. V Ringu jsme obsadili třetí místo a na třetím místě jsme také umístili v celkovém pořadí. Stejně jako v loňském roce vyhrála ZŠ Slušovice před ZŠ ze Štípy. My jsme byli o kousek třetí a až za námi skončila ZŠ ze Želechovic. Na posledním pátém místě se umístila ZŠ Trnava. Všem závodníkům, kteří se o tento pěkný výsledek zasloužili, blahopřejeme a doufáme, že v příštím školním roce budeme bojovat o umístění nejvyšší.

    • Číst více
    • Hurá prázdniny!
    • 28. 6. 2019
    • Kolektiv učitelek MŠ

     FOTOGALERIE

     Všem dětem chceme popřát krásné prázdniny plné pohody, legrace, zážitků, žádné úrazy a neustálý úsměv na líčku.

     Rozloučili jsme se i s našimi předškoláky, kteří dostali spoustu upomínkových předmětů na mateřskou školu.

     Jejich tablo můžete vidět v Květinářství u paní Jitky Řezníčkové.

    • Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie