• Základní škola a Mateřská škola Kašava se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici. Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám.
    • Kvalitní vzdělávání je na prvním místě. Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům. Vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
    • Důležitá je pro nás při vzdělávání spolupráce s rodiči. Vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky probíhá partnerským způsobem. Již několik let vlastníme titul Rodiče vítáni.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
  • Aktuality

   Zjistěte, co je nového na naší škole
    • Výlet do Veselí
    • 15. 9. 2021
    • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

     Deváťáci zahájili svůj poslední školní rok výletem do Veselí. V pondělí 6. září ráno po povinném testování naložili svá zavazadla do přistavených aut a vyrazili vstříc novým zážitkům. Nejprve je čekala návštěva Kovozoo. Po prohlídce se přesunuli do Veselí, kde se seznámili se zajímavostmi zámeckého parku, dozvěděli se něco o houbách a prohlédli si město. V úterý absolvovali plavbu na raftech po Baťově kanálu a po řece Moravě. Pro mnohé to byla první zkušenost s rafty a tak všichni dostali medaili za snahu a odvahu. Odpoledne zahájili přípravu plesu a večer měli možnost navštívit hvězdárnu. Povídání o noční obloze a pozorování hvězd bylo velkým zážitkem. V příjemné atmosféře dny ubíhaly velmi rychle. Než se nadáli, byla tu středa, balení zavazadel a přesun do Ratíškovic. Jízda drezínou proběhla za všeobecného veselí. Pohodu zkalil pohled na spoušť, kterou

    • Výlet do Veselí: Číst více
    • Babí léto nás láká ven
    • 10. 9. 2021
    • Světlana Divilková

     Slunečné počasí na začátku září využíváme nejen v hodinách tělocviku, ale také třeba při výtvarné výchově. Okolní malebné kopce přímo vybízejí k tomu, aby se člověk pokusil zachytit jejich krásu. A tak šesťáci vyrazili do přírody s pastelkami a výkresy. Výsledek jejich práce pak mohli rodiče vidět na třídních schůzkách.

    • Babí léto nás láká ven: Číst více
    • Mateřská škola zahájila školní rok
    • 6. 9. 2021
    • Martina Nedělová

     Ještě před začátkem školního roku strávily nově nastupující děti - rybičky, pár dní v mateřské škole se svými rodiči. Koncept adaptačního programu je ve školce letos novinkou a jeho smyslem je usnadnit dětem nástup do prostředí mateřské školy.

     V pátek 28. 8. a v pondělí 30. 8. se rodiče a děti seznamovali se školou ve venkovních i vnitřních prostorách. Ve středu 1. 9. již ti nejmenší nastoupili s rodiči jako praví školkáčci a prožili první společný den v MŠ. Čekalo je první společné seznámení s učitelkami, dětmi, společná snídaně, dopolední program, pobyt na hřišti a oběd.

    • Mateřská škola zahájila školní rok: Číst více
    • Šesťáci zakládají třídní kroniku
    • 6. 9. 2021
    • Světlana Divilková

     Sedmnácti žákům šesté třídy začal školní rok plný nových zkušeností. Přestup z prvního stupně na druhý totiž obnáší řadu změn. Ať už je to přestěhování do nové učebny (svou kmenovou třídu mají letos šesťáci v odborné učebně chemie a fyziky), odpolední vyučování, střídání vyučujících, nová třídní učitelka nebo noví spolužáci z Lukova. Proto byly první tři dny nového školního roku ve znamení seznamování.

    • Šesťáci zakládají třídní kroniku: Číst více
    • Zahájení školního roku 2021/2022
    • 3. 9. 2021
    • Zdeněk Vlk

     První školní den se žáci, učitelé, rodiče a hosté sešli v tělocvičně školy při slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Zde byla pozornost věnována hlavně 15 nedočkavým prvňáčkům a 8 novým žákům, kteří k nám přestoupili z jiných škol.

     Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a přátelům školy, že jste se tak v hojném počtu zúčastnili této slavnostní chvíle.

    • Zahájení školního roku 2021/2022: Číst více
    • Přerušení provozu MŠ
    • 3. 9. 2021
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče,

     v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodl o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

    • Přerušení provozu MŠ: Číst více
    • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
    • 3. 9. 2021
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče a žáci,

     v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji na den 16. 9. 2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v budově školy ředitelské volno pro žáky základní školy.

    • Ředitelské volno pro žáky ZŠ: Číst více
    • Třídní schůzky s rodiči ZŠ
    • 3. 9. 2021
    • Zdeněk Vlk

     Vážení rodiče,

     srdečně vás zveme na schůzky třídních učitelů s rodiči, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 16:30 hodin.

     Těšíme se na setkání.

    • Třídní schůzky s rodiči ZŠ: Číst více
   • Zdravá školní jídelna
   • sCOOL web
   • Škola pro demokracii
   • Rodiče vídáti
   • Proškoly.cz
   • Nadace Synot
   • Zlínský kraj
   • EDISON
   • MAS Vizovicko a Slušovicko
   • Evropská unie
   • Unimarco
   • Podhoran Lukov, a.s.
   • eduroam