• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava - 2022/2023

     • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 23. 9. 2022

     • Výuka začne probíhat od 3. 10. 2022 / příprava na přijímací zkoušky od 12. 9. 2022

     • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí

      

    • ZUMBA - Klára Polepilová

     • seznámení se základy aerobního tréninku a s tanečními styly: salsa, merengue, reggaeton, cumbie, cha-cha a mambo, tanec převážně na latinskoamerickou hudbu 
     • 1.-5. třída           
     • čtvrtek, 14:00 – 14:45              
     • 320 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • MÍČOVÉ HRY - Petra Drábková

     • míčové hry, vybíjená, badminton
     • 2.-5. třída           
     • čtvrtek, 13:45 – 14:45 hodin
     • 390 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • ZUMBA, STREAT DANCE A MODERN DANCE - Klára Polepilová

     • seznámení se základy aerobního tréninku a s tanečními styly: salsa, merengue, reggaeton, cumbie, cha-cha a mambo. Dále také s prvky výrazového tance, aerobiku, disko tancem, hip hopem a moderním tancem. Důraz je kladen na rozvoj rytmického a hudebního cítění. 
     • 6.-9. třída           
     • čtvrtek, 14:45 – 15:30              
     • 320 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ČESKÝ JAZYK - Světlana Divilková

     • kompletní opakování učiva ČJ, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída
     • středa, 13:05 – 14:40 hodin
     • 580 Kč
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MATEMATIKA  - Zdeňka Krmášková

     • kompletní opakování učiva M, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída               
     • pondělí 14:45 – 16:15 hodin
     • 580 Kč
    •  

     Nabídka kroužků jiných organizací

     ŠACHOVÝ KROUŽEK

     • Šachy Hošťálková
     • středa, od 13:00 hodin
     • první lekce 21. 9. 2022
     • trenér: Josef Fuksa, tel.: 774 215 602
     • přihlášky u třídních učitelek, ke stažení ZDE

      

     FLORBAL I.

     • Orel Kašava
     • 1.-3. třída
     • úterý, 15:30 - 16:30 hodin
     • trenér: Jiří Holík, tel.:  737 234 361
     • přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách

      

     FLORBAL II.

     • Orel Kašava
     • 4.-9. třída
     • pondělí, 17:00 - 18:30 hodin
     • trenér: Aleš Holík, tel.: 724 478 787
     • přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách
    • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN