• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava - 2021/2022

     • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 29. 9. 2021

     • Výuka začne probíhat od 4. 10. 2021

     • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí

      

    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA - Jana Šindelářová

     • kompletní opakování učiva ČJ, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída          
     • středa, 13:30 – 15:00 hodin
     • 450 Kč
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY - Zdeňka Krmášková

     • kompletní opakování učiva M, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída                
     • pondělí 14:45 – 16:15 hodin
     • 450 Kč
    • BADMINTON - Vladimír Drápal

     • základy badmintonu, průpravná cvičení, hra badminton
     • 6. – 9. třída          
     • čtvrtek, 14:45 – 15:45 hodin
     • 380 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • SPORŤÁK - Petra Drábková

     • míčové hry, volejbal, badminton
     • 3. – 6. třída          
     • středa, 13:30 – 14:30 hodin
     • 380 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • FLORBAL - Tereza Perdochová

     • trénink florbalu, hra florbalu
     • 6. – 9. třída          
     • pátek, 12:30 – 14:00 hodin
     • 430 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • DESKOVÉ HRY - Zdeněk Vlk

     • deskové hry
     • 3. – 6. třída          
     • pátek, 13:30 – 14:30 hodin
     • 380 Kč/pololetí (13 lekcí)
    • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLUNÉČKO - Veronika Sedláčková

     • pro všechny, kdo rádi zpívají; vystupování na veřejnosti
     • 1. – 9. třída          
     • středa, 13:55 – 14:40
     • 380 Kč/pololetí (13 lekcí), pro žáky ZUŠ Morava zdarma
    • KOVÁŘSKÝ - Stanislav Marcoň

     • tváření kovů za tepla, výuka základních technik kování (max. 2 žáci ve skupině)
     • 6. – 9. třída          
     • termín dle dohody s vedoucím kroužku
     • 850 Kč/pololetí (13 lekcí po 60 minutách)
    •  

     Nabídka kroužků jiných organizací

     • TJ Kašava: fotbal
     • Orel Kašava: florbal
     • Přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách

      

    • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN