• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava - 2020/2021

     • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 30. 9. 2020

     • Poplatek za 1. pololetí předejte třídním učitelům do 16. 10. 2020

     • Výuka začne probíhat od 5. 10. 2020

     • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí

     • Garantujeme minimálně 13 lekcí/pololetí

      

    • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLUNÉČKO - Klára Černochová

     • pro všechny, kdo rádi zpívají; vystupování na veřejnosti
     • 1. – 9. třída          
     • pondělí od 14:45 do 15:30 hodin
     • 320 Kč/pololetí (pro žáky ZUŠ Morava zdarma)
    • SPORŤÁK - Petra Drábková

     • míčové hry, volejbal, badminton
     • 3. – 5. třída          
     • středa od 13:30 do 14:30 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • ATELIÉR - Jan Tomšů

     • tvůrčí dílna a rukodělná výroba, více informací o kroužku ZDE
     • 1. – 9. třída          
     • úterý od 15:00 do 16:30 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Jana Šindelářová, Zdeňka Krmášková

     • kompletní opakování učiva ČJ , SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída                
     • středa od 13:00 do 14:30 hodin
     • 450 Kč/ pololetí
    • LOGOPEDICKÝ KROUŽEK - Eva Lorencvoá

     • rozvoj řeči a komunikace, více informací o kroužku ZDE
     • 1. – 5. třída          
     • čtvrtek, čas dle dohody s vedoucím kroužku
     • 320 Kč/pololetí
    • BADMINTON - Vladimír Drápal

     • základy badmintonu, průpravná cvičení, hra badminton, badmintonový turnaj
     • 6. – 9. třída          
     • pondělí od 14:45 do 15:45 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER - Světlana Divilková

     • deskové hry, hlavolamy
     • 2. – 5. třída          
     • čtvrtek od 13:00 do 14:30 hodin
     • 320/pololetí
    • DRAMATICKÝ I. - Aneta Miklová

     • dramatická výchova
     • 1. – 4. třída          
     • pondělí od 13:30 do 14:40 hodin
     • 330 Kč/pololetí
    • DRAMATICKÝ II. - Aneta Miklová

     • dramatická výchova
     • 5. – 9. třída         
     • středa / po domluvě s žáky
     • 360 Kč/pololetí
    •  

     Nabídka kroužků jiných organizací

     • Přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách

      

    • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN

     • hudební obory: Klára Černochová, +420 732 553 744, cernochova@zusmorava.cz