• Komunitní škola

     • Projekty


     • Dětský klub II.

     • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF

      Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.

      Partner: Základní škola a Mateřská škola Kašava, Základní škola a Mateřská škola Veselá

      Název programu: Operační program Zaměstnanost

      Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016353

      Období realizace: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2022

      Dotace: 2 164 761,20 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová

      Cílem projektu je napomoci rodičům dětí 1. stupně ZŠ v obci Kašava, Veselá a jejich okolí ke sladění pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimo školní vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností. 

      Aktivity: zřízení dětského klubu, realizace příměstských táborů

     • Dětský klub v Kašavě

     • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF

      Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.

      Partner: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

      Název programu: Operační program Zaměstnanost

      Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007977

      Období realizace: 1. 8. 2018 - 30. 9. 2020

      Dotace: 1 344 574 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová, Mgr. Zdeněk Vlk

      Cílem projektu bylo napomoci rodičům dětí 1. stupně ZŠ v obci Kašava a okolí ke sladění pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimoškolního vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností, a přispět k vyšší zaměstnatelnosti v regionu. 

      Aktivity: zřízení dětského klubu, realizace příměstských táborů

       

       

       

      • Cesta do pravěku
      • Letní příměstský tábor - srpen 2020
      • Středověk
      • Letní příměstský tábor - červenec 2020
      • Jak vycvičit Draka
      • Jarní příměstský tábor - březen 2020
      • Do toho sporty!
      • Letní příměstský tábor - srpen 2019
      • Letem světem
      • Letní příměstský tábor - červenec 2019
      • Vítání jara
      • Jarní příměstský tábor - únor 2019
      • Dětský klub
      • Ranní a odpolední hlídání dětí 1. stupně ZŠ
     • Rozvíjíme komunitní školu II.

     • Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+

      Partnerská organizace: Scuola Leonardo da Vinci, Itáli - Florencie

      Registrační číslo: 2017-1-CZ01-KA104-034809

      Období realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018

      Dotace: 5 394 €

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová

      V rámci projektu absolvovaly dvě lektorky vzdělávání dospělých – Mgr. Pavla Holíková a Mgr. Kateřina Maděrová 14-ti denní stáž - jazykové kurzy pro pedagogické pracovníky. Získaly tak vědomosti a dovednosti potřebné pro zkvalitnění především v oblastech metod a forem výuky v jazykovém vzdělávání dospělých, zlepšily si jazykové dovednosti na komunikativní i odborné úrovni, mohly konzultovat všechny poznatky s kolegy z ostatních zemí.

      Hlavním cílem projektu byl profesní rozvoj pedagogů a lektorů dalšího vzdělávání dospělých a výsledkem pak zkvalitnění a rozšíření nabídky kurzů naší Komunitní školy (nově nabízíme individuální jazykové kurzy italštiny pro začátečníky).

       

       

       

      • Rozvíjíme komunitní školu II.
      • Rozvíjíme komunitní školu II.
      • Rozvíjíme komunitní školu II.
      • Rozvíjíme komunitní školu II.
      • Rozvíjíme komunitní školu II.
      • Rozvíjíme komunitní školu II.
      • Rozvíjíme komunitní školu II.
     • Rozvíjíme komunitní školu I.

     • Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+

      Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000505

      Období realizace: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

      Dotace: 15 770 €

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová

      Partnerem projektu je nezisková organizace CaST Cymru z Velké Británie, která pomáhá státním školám v přeměně na školy komunitní v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Hlavní částí projektu byl poznávací výjezd deseti členů komunitní školy do Walesu ve dnech od 26. 4. do 2. 5. 2015, kde probíhaly následující aktivity:

      • prezentace Komunitní školy Kašava
      • prezentace Conwy Communities First
      • exkurze v základní škole Esgob Morgan Junior School, St Asaph
      • exkurze v neziskové organizaci Conwy Communities First, LLandudno
      • návštěva vzdělávacího kurzu pro dospělé, Conwy
      • exkurze v organizaci Golygfa Gwydyr, Llanrwst
      • prezentace organizace WEA Cymru
      • představení projektu Fymily Learning

      Novinové články o projektu: Daily Post (12. 5. 2015)Weekly News (14. 5. 2015)

      V prosinci roku 2016 byl projekt Rozvíjíme komunitní školu oceněn prvním místem v soutěži Pečeť kvalitykterou organizuje Dům zahraniční spolupráce. Slavnostní předávání ocenění proběhlo dne 1. 12. 2016 v Praze.

       

       

       

      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.
      • Rozvíjíme komunitní školu I.