• Základní škola

     • Historie školy

     •  

      Stručně z historie našich obcí a o stavbě měšťanské školy v Kašavě

       

      • 1235
       • Osídlování zdejšího kraje

        Kdo dobře zná náš kraj, jistě ví, že nad Lukovem se tyčí středověká zřícenina hradu, o němž jsou první písemné zmínky již z roku 1235. S lukovským hradem je spojena raná historie osídlování zdejšího kraje. Ve své době zažil hrad Lukov také moravského markrabětě Karla IV., který v pozdějších dobách tolik proslavil naši zemi ve světě.

      • 1371 - 1440
       • První písemná zmínka o našich obcích

        První písemná zmínka o našich obcích je z roku 1371, kdy je zmiňována Vlčková. Držkovou jmenují písemné zprávy v roce 1391 a Kašavu v roce 1440.

      • 18. - 19. století
       • Povinná školní docházka

        Povinná školní docházka je v našich zemích aktuální již od dob císařovny Marie Terezie. České a moravské země, patřící do rozsáhlé habsburské monarchie, byly tímto novým a významným rozhodnutím panovnice vtaženy do vzdělávání širokých mas obyvatelstva stejně, jako celý zbytek mocnářství. V dobách, kdy císařovna vládla, patřila Kašava a přilehlé obce do majetku šlechtického rodu Seilernů. Lidé tehdy měli na venkově ještě zcela jiné priority. Bylo to hlavně o přežití. Vše přicházelo postupně. Vzdělanost širokých mas obyvatelstva je nerozlučně spjata s určitou životní úrovní obyvatelstva a my víme, že život na Valašsku nebyl jednoduchý.

      • 1923
       • Obecné školy v našich obcích

        Obecné školy v našich obcích začaly vznikat až na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V roce 1923 měla škola v Kašavě tři třídy. Také ve Vlčkové a v Držkové chodily děti do školy. Přirozenými cestami vývoje se stalo, že tyto školy v Držkové, Kašavě a ve Vlčkové postupně přestávaly stačit novým životním podmínkám. Pokud rodiče chtěli své děti dále posílat do školy a zkvalitnit tak jejich vzdělání, museli volit měšťanskou školu ve Fryštáku. Prvorepublikové probuzení v začátcích 20. století dodalo nepochybně odvahu také našim předkům, kteří se rozhodli, že v Kašavě postaví měšťanskou školu.

      • 1946
       • Stavba nové školy v Kašavě

        Projekt nové školy byl zadán architektu Antonínu Flašarovi z Bystřice pod Hostýnem. Pan architekt připravil kvalitní materiál, který byl jednomyslně přijat a 15. 4. 1946 zemská komise definitivně rozhodla o pozemku ke stavbě školy na svahu pod kašavským hřbitovem. Dne 6. 5. 1946 zaměřil zemský geometr z Brna přesně pozemek, který byl připraven pro školu. Stavitelského dozoru se ujal Václav Tomančík, který spolupracoval s místní stavební komisí ve složení: předseda J. Hovadík, členové: ředitel školy J. Kraus, R. Jakuba, V. Táborský, E. Štefka, J. Bořuta, S. Horsák.

      • 1946
       • Zahájení stavby

        2. 9. 1946 byla stavba nové školy slavnostně zahájena prvním výkopem, kterého se ujal symbolicky ředitel školy Jan Kraus.

        12. 9. 1946 se začaly betonovat základy nové budovy.

        13. 10. 1946 byl za velkého zájmu veřejnosti odhalen základní kámen školy. V této době pokračovaly intenzivní práce na stavbě I. etapy školy a byl zajišťován materiál pro pokračování stavby ve II.etapě, která byla plánována na začátek padesátých let 20.století. Počítalo se také s vybudováním učitelských bytů a ředitelského domu.

      • 1947
       • Dokončena I. etapa stavby

        4. 10. 1947 byla dokončena stavba I. etapy nové školní budovy v Kašavě.

        6. 10. 1947 před novou školou proběhla krátká slavnost a ředitel pronesl krátký projev. Ihned potom začalo stěhování do nových školních prostor. K dispozici měl pan ředitel čtyři učebny, prozatímní ředitelnu a sborovnu, školní kuchyni a šatny v suterénu budovy.

      • 1947
       • Příprava II. etapy stavby

        7. 10. 1947 po doručení povolení k zahájení II. etapy dostavby školní budovy začaly intenzivní práce na přípravě stavby hlavního traktu budovy. V této době se také začaly stavět učitelské byty pro pedagogy. Do vánoc 1947 byla hrubá stavba učitelského domu dokončena a zastřešena. Ředitelský dům se začal budovat na jaře 1948.

      • 1948
       • Zahájení II. etapy stavby

        V polovině dubna 1948 byla zahájena dostavba II. etapy budovy školy.

      • 1952 - 1953
       • Dokončení stavby

        K dokončení stavby, včetně vnitřních úprav došlo ve školním roce 1952–53. Bezprostředně poté následovaly venkovní úpravy: oplocení školního pozemku, terasy kolem školy byly osety trávou, před hlavním vchodem byly vysázeny okrasné dřeviny a chodníky ke škole vyasfaltovány.

      • 50. - 90. léta 20. století
       • Nová měšťanská škola

        Nová měšťanská škola zářila do kašavského údolí a zvala své žáky do škamen. V této chvíli nebylo důležité, že původní projekt školy počítal také se stavbou tělocvičny a připojením posledního traktu k budově školy, kde měla být umístěna kuchyně se školní jídelnou. Všichni věřili, že se postupně podaří dokončit i tuto poslední část dostavby. Stalo se tak až na konci devadesátých let minulého století.

      • 1997 - 2000
       • Dostavba školy, stavba nové tělocvičny

        Od roku 1997 byla realizována dostavba stravovacího zařízení, mateřské školy a odborných učeben pro hudební výchovu a domácnost. V roce 2000 byla dokončena stavba nové moderní tělocvičny, která byla propojena s budovou školy podzemním tunelem. Završením dostavby školy bylo korunováno úsilí našich předků, kteří v roce 1946 započali kvalitní dílo.

      • 1. 8. 2012
       • Nový ředitel školy

        Nový ředitel školy

        Vedení školy se ujímá nový ředitel Mgr. Zdeněk Vlk.

      • 2016
       • 70. výročí školy

        V roce 2016 oslavila základní škola 70. výročí od založení nové měšťanské školy v Kašavě.

        K této příležitost byl vydán Almanach k 70. výročí školy, který podrobně mapuje historii školy v průběhu let 1946 - 2016.