• Žádost o přijetí do MŠ

 • Přihláška ke studiu na naší škole

  Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2020/2021, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

  Vyplnění přihlášky

  Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


  Prohlédnout stav / změnit přihlášku

  Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
  Kód formuláře:

     


  O přijetí/nepřijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude oznámeno následujícími způsoby: zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na úřední desce (u hlavního vchodu do školy), zveřejněním na webových stránkách školy www.zsamskasava.cz (v rubrice Úřední deska, Aktuality).

  Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Seznam bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními a jedancími čísly, které Vám budou po skončení lhůty podávání žádostí k zápisu k předškolnímu vzdělávání zaslány e-mailem.

  V případě dotazů kontaktujte ředitele školy - tel: 731 440 493, e-mail: reditel@zsamskasava.cz.