• Základní škola

     • Zápis do 1. třídy

    • Termín

     Pro školní rok 2023/2024 zápis dětí do 1. ročníku probíhal ve středu 19. 4. 2023 v době od 12:00 do 18:00 hodin.

     Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které se rodiče dozvěděli podrobnější informace k zápisu, se uskutečnila ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 16:00 hodin ve školní jídelně.

      

     Seznam přijatých dětí do 1. třídy

     Zápis do 1. třídy 2023/2024 - seznam přijatých dětí

      

     Forma zápisu

     Zápis bude probíhat formou neformálních aktivit v učebnách základní školy (rozhovor, hra, cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy), které povedou učitelky 1. stupně ZŠ ve spolupráci s pohádkovými postavami (starší žáci školy a absolventi).

     Cílem neformálního zápisu je motivovat děti pro školní docházku, představit jim školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

      
     Věk dítěte

     Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let.

     Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

     Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky.

     Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno stáhnout ZDE nebo si jej můžete v době zápisu vyzvednout u hlavního vchodu do základní školy (Kašava 193, 763 19 Kašava).

     K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky.

     Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit.

     Kontakty na pracovníky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín:
     www.poradnazl.cz

     Kontakty na klinické logopedy ve Zlínském kraji:
     www.klinická logopedie.cz

      

     Kritéria přijetí do 1. třídy

     Děti budou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Děti budou přijímány jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

     1. Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti (Kašava, Vlčková, Držková)
     2. Dítě má sourozence, který navštěvuje ZŠ a MŠ Kašava

     V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitel školy rozhodne o přijetí dětí mimo spádovou oblast školy losem.

      
     Soubory ke stažení

     Zápis do 1. třídy 2023/2024 - seznam přijatých dětí

     Zápis - informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků 2023/2024

     Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2023/2024

     Žádost o přijetí do 1. třídy 2023/2024

     Žádost o odklad začátku povinné školní docházky

     Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

     Školní zralost a dotazník školní zralosti

    •  

     Počty přijatých žáků do 1. třídy v minulých letech

    • Školní rokPočet přijatých žádostíPřijato dětí do 1. třídy
     2023/202434 žádostí32 dětí
     2022/202322 žádostí18 dětí
     2021/202217 žádostí16 dětí
     2020/202115 žádostí15 dětí
     2019/202016 žádostí15 dětí
     2018/201924 žádostí18 dětí
     2017/201822 žádostí19 dětí
     2016/201720 žádostí14 dětí
     2015/201612 žádostí11 dětí
     2014/201519 žádostí17 dětí
     2013/201413 žádostí12 dětí
     2012/201319 žádostí17 dětí