• Výukové materiály

     • 7. třída

     •  

      Anglický jazyk

      Project (4th edition)

      • online procvičování s elektronickou učebnicí Project Third Edition

       

      Project (3rd edition)

      • online procvičování s elektronickou učebnicí Project Third Edition

       

      ESL games

      • paměťové hry, křížovky, spelling, procvičování gramatiky a slovní zásoby pro začátečníky i mírně pokročilé

       

      Activities for ESL Students

      • procvičování gramatiky, slovní zásoby, výuková videa, rozděleno na tři úrovně obtížnosti

       

      Learn English Feel Good

      • gramatika, členy, časy, předložky, frázová slovesa, procvičování různých úrovní (A0 - C1)

       

      Agenda web

      • gramatika, pracovní listy

       

      ESL video

      • video kvízy zaměřené na poslech a čtení s procvičováním

       

      AnglinaPlus

      • interaktivní cvičení podle učebnic Project

       

      LyricsTraining

      • pusť si svůj oblíbený videoklip a poslechem doplňuj slova písně

       

       

      Český jazyk

      Online cvičení

      • online testy, procvičování ČJ

       

      Umíme česky

      • procvičování češtiny online

       

      iČeština.cz

      • kompletní přehled učiva českého jazyka 2. stupně ZŠ.
      • vše je přehledně a srozumitelně rozděleno podle jednotlivých tříd: mluvnice, pravopis, sloh, literatura, přijímací zkoušky, testy, pracovní listy.
      • stránky jsou vhodné nejen pro žáky, ale také pro učitele a rodiče

       

      Fyzika

      Vím proč

      • výuková videa z oblasti fyziky (pokusy, zajímavosti, ...), která natáčí různí učitelé, ale i žáci

       

      Animovaná fyzika

      • různé animace z oblasti fyziky (od motorů, přes optiku až po vesmír ...)

       

      Svět energie

      • vzdělávací hry, kvízy, materiály, videa a aplikace o využití různých zdrojů energií

       

      Matematika

      Online cvičení

      • online testy, procvičování M

       

      Online testy - ZŠ Dobřichovice

      • online testy a spojovačky z matematiky pro žáky druhého stupně, které opraví a vyhodnotí výsledky a úspěšnost žáka
      • procvičení základního učiva matematiky

       

      Příklady.com

      • sbírka úkol a příkladů k procvičování učiva z matematiky pro 2. stupeň základní školy
      • příklady obsahují i výsledky

       

      Příklady z matematiky

      • sbírka úkol a příkladů k procvičování učiva z matematiky pro 2. stupeň základní školy
      • příklady obsahují i výsledky

       

      Úlohy z matematiky

      • online procvičování úloh z matematiky pro děti základních škol s využitím metody Hejného

       

      Informační a komunikační technologie

      Bobřík informatiky

      • předmětová soutěž pro žáky se zájmem o svět technologií

       

      Bezpečný internet

      • internetový kurz na téma nebezpečí na internetu
      • vytvořeno v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet