• Výchovný poradce

    • Poradenská činnost:

     Spolu se speciálním pedagogem vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

     • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy,
     • předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky,
     • vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky,
     • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost,
     • dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů,
     • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky.
       

     Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

     • zajišťovat případná vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, ve speciálním pedagogickém centru,
     • pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.
       

     Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace podpůrných opatření u těchto žáků