• Metodik prevence

     • Co nabízím?

     • Vytváření preventivních programů zaměřené na dobré klima ve třídě

      Co ovlivňuje příznivě i nepříznivě třídní klima?

      1. Spokojenost ve třídě – vztahy ve třídě, míra spokojenosti, pohody ve třídě.
      2. Konflikty mezi žáky – tzv. třenice, od napětí, přes spory, rvačky až po šikanu.
      3. Soutěživost ve třídě – konkurenční vztahy, míra snah pro vyniknutí, prožívání neúspěchu.
      4. Obtížnost učení – jak žáci prožívají nároky školy, jak je učení namáhavé, obtížné a nezajímavé.
      5. Soudružnost třídy – přátelské či nepřátelské vztahy mezi dětmi, míra pospolitosti dané třídy.
      6. Spolupráce při výuce – spolupráce mezi spolužáky, spolupráce s učitelem.

       

      Preventivní programy zaměřené na minimalizaci rizikového chování

      Oblasti rizik, na které se můžeme v preventivním programu zaměřit:

      • šikana a prjevy agresivního násilí, kyberšikana,
      • rizikové sporty, rizikové chování,
      • rasismus a xenofobie,
      • sety a extremismus,
      • rizikové sexuální chování,
      • užívání alkoholu, užívání tabáku, užívání dalších návykových látek,
      • závislostní chování (internet, videohry, gambling),
      • poruchy příjmu potravy,
      • kriminální chování, aj. …
       

      Propojenost s dalšími institucemi

      • komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálním pedagogickým centrem, s Policií, s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, aj. …

       

      Kontakty na další instituce a zařízení najdete ZDE.