• Metodik prevence

     • Co nabízím?

     • Zabývám se všemi projevy chování, které spadají do oblasti rizikového chování, mezi které patří: (šikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství).

       

      PRO ŽÁKY

      Můžeš se na mě obrátit:

      • když si nerozumíš se spolužáky
      • když nevíš, jak se v některých situacích zachovat
      • když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
      • když se dostaneš do průšvihu a nevíš co s tím
      • když se ve Tvém okolí objeví nějaká návyková látka
      • když Tě něco trápí

       


       
      PRO RODIČE

      Můžete se na mě obrátit:

      • když máte podezření, že se dítě dostalo do styku s návykovou látkou
      • když se Vaše dítě chová zvláštně a máte pocit, že mu vůbec nerozumíte
      • když se Vaše dítě stýká s nevhodnými lidmi
      • když nevíte, jak máte na dítě v oblasti prevence působit a jak s ním o rizicích mluvit
      • když se Vaše dítě přestane těšit do školy
      • když Vaše dítě výrazně změní svůj celkový postoj k životu
      • když potřebujete jakékoliv informace z oblasti rizikového chování či kontakty na odborná pracoviště

       


       
      PRO KOLEGY

      Můžete se na mě obrátit:

      • když chcete dětem zprostředkovat některou z oblastí rizikového chování
      • když máte podezření na vyčleňování nějakého žáka z kolektivu
      • když máte podezření na šikanu nebo kyberšikanu ve třídě
      • když máte podezření na problémovou situaci v rodině žáka
      • když potřebujete odborné informace z oblasti prevence