• Komunitní škola

     • Zájmové kroužky

     • Pravidelné kroužky jsou určeny pro děti předškolního a školního věku. Cílem kroužků je dětem nabídnout smysluplné trávení volného času po vyučování. Kroužky probíhají v budově ZŠ a MŠ Kašava, mezi vedoucími jsou vyučující školy, rodiče i dobrovolníci z řad občanů obce.

       

    • Nabídka Komunitní školy Kašava

     • Přihlášku (k dispozici u třídních učitelů nebo ke stažení ZDE) předejte třídním učitelům do 24. 9. 2019

     • Poplatek za 1. pololetí předejte třídním učitelům do 19. 10. 2019

     • Výuka začne probíhat od 30. 9. 2019

     • Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí

     • Kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ a MŠ Kašava

     • Garantujeme minimálně 13 lekcí/pololetí

      

    • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLUNÉČKO - Klára Černochová

     • pro všechny, kdo rádi zpívají; vystupování na veřejnosti
     • 1. – 9. třída          
     • pondělí od 14:45 do 15:30 hodin
     • 320 Kč/pololetí (pro žáky ZUŠ Morava zdarma)
    • MÍČOVÉ HRY - Petra Drábková

     • hry s míčem, průpravná cvičení, hra volejbalu
     • 2. – 5. třída            
     • pondělí od 13:30 do 14:30 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • MAŽORETKY - Markéta Třísková

     • základy cvičení mažoretek, rytmická cvičení, vystupování na akcích
     • MŠ – 3. třída          
     • čtvrtek od 15:00 do 15:45 hodin
     • 320 Kč/pololetí
    • PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Daniela Zezulková, Zdeňka Krmášková

     • kompletní opakování učiva ČJ a M, SCIO testy, testy CERMAT
     • 9. třída                   
     • středa od 13:00 do 14:30 hodin
     • 450 Kč/ září - duben
    • ZUMBIČKA - Kristýna Fryšarová, Markéta Třísková

     • rytmická cvičení, tanec, vystupování na akcích
     • MŠ – 5. třída
     • pondělí od 15:15 do 16:00 hodin
     • 320 Kč/pololetí
    • KOVÁŘSTVÍ - Stanislav Marcoň

     • tváření kovů za tepla, výuka základních technik kování
     • 6. – 9. třída            
     • čtvrtek, čas dle dohody s vedoucím kroužku
     • 450 Kč/pololetí
    • BADMINTON - Vladimír Drápal

     • základy badmintonu, průpravná cvičení, hra badminton, badmintonový turnaj
     • 6. – 9. třída            
     • čtvrtek od 14:45 do 15:45 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA - Pavel Hradil

     • fotbalová příprava nejmenších dětí
     • MŠ. – 1. třída         
     • pátek od 16:15 do 17:15 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • FOTBAL I. - Marek Toufar

     • fotbalový trénink
     • 2 – 4. třída             
     • čtvrtek od 17:30 do 18:30 hodin
     • 350 Kč/pololetí
    • FOTBAL II. - Pavla Červenková

     • fotbalový trénink
     • 5. – 7. třída            
     • čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin
     • 380 Kč/pololetí
    • DRAMATICKÝ I. - Aneta Miklová

     • dramatická výchova
     • 1 – 4. třída             
     • čtvrtek od 13:30 do 14:30 hodin
     • 330 Kč/pololetí
    • DRAMATICKÝ II. - Aneta Miklová

     • dramatická výchova
     •  5 – 9. třída            
     • pondělí od 15:00 do 16:30 hodin
     • 360 Kč/pololetí
    •  

     Nabídka kroužků jiných organizací

     • Přihlášky i výběr poplatků si organizují jednotliví vedoucí kroužků při prvních hodinách

      

    • FLORBAL - Orel Kašava (Vlastimil Červenka)

     • tréning florbalu, hra florbal                                      
     • MŠ (4 roky) – 5. třída                    
     • pondělí od 17:00 do 19:00 hodin (dva bloky)
     • bez poplatku
     • více informací u p. Vlastimila Červenky, tel: 734 897 257
    • STOLNÍ TENIS - Orel Kašava (Roman Minařík)

     • základní znalosti technik stolního tenisu
     • bez poplatku, kroužek probíhá v Orlovně  
     • 5. – 9. třída            
     • středa od 16:30 do 18:00 v Orlovně
     • více informací u p. Romana Minaříka, tel: 603 563 747
    • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA ZLÍN

     • hudební obory: Klára Černochová, +420 732 553 744, cernochova@zusmorava.cz