• Mateřská škola

     • Stravování

    • StravaVýdejPopis
     Přesnídávka08:00 - 08:30Jídlo je připraveno na stolečku v jídelně. Určená služba rozdává tácky a hrnečky, děti si samostatně vybírají velikost pokrmu, mladším dětem nápoj nalévá učitelka, starší děti si nalévají samostatně. Po jídle nádobí odnášejí na místo k tomu určené.
     Oběd11:30 - 12:00Polévka je dětem nalévána učitelkami u stolečků. Druhé jídlo i nápoje rozdávají učitelky mladším dětem, starší děti si chodí pro jídlo samostatně. Na velikosti porce se domlouvají s paní kuchařkou, která jídlo vydává. Po jídle si všichni nádobí odnášejí na místo k tomu určené.
     Svačina14:00 - 14:30Postup je stejný jako při podávání přesnídávky.
    • Pitný režim je zajišťován po celý den ve třídách mateřské školy.

     Více informací ke stravování dětí (ceny stravného, způsoby platby, odhlašování a přihlašování, kontakty na školní jídelnu) jsou uvedeny v rubrice O škole > Jídelna.