• Mateřská škola

     • Třídy

     • Mateřská škola má dle školského rejstříku kapacitu 60 dětí. Navštěvují ji děti nejenom z obce Kašava, ale je otevřena i zájemcům z okolních obcí.

      Výuka probíhá ve třech třídách, ve ktarých jsou děti rozděleny podle věku.

       

      • Rybičky - mladší děti

      • U mladších dětí převážně vytváříme základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptujeme děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjíme základní komunikační dovednosti. Zvýšenou pozornost věnujeme správné výslovnosti dětí.

       Logopedická prevence je prováděna v logopedických chvilkách, které jsou zařazovány v rámci denního programu. Spolupracujeme s rodiči dětí, společně hodnotíme pokroky a dle potřeby doporučujeme děti k dalšímu vyšetření speciálním pedagogem – logopedem.

        

        

      • Kočičky - starší děti

      • Starší děti cílevědomě připravujeme na vstup do školy, činnosti jsou pravidelné, všestranné. Učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti.
      • Delfínci - předškolní děti

      • Individuálně pracujeme s dětmi, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem a připravujeme je na vstup do základní školy. Předškolní děti pravidelně navštěvují školní vyučování žáků 1. třídy v rámci projektu Těšíme se do školy.