• Mateřská škola

     • Těšíme se do školy

     • Projekt Do školy se nebojíme je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům.

      Připravujeme nejen budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče na vstup do školy. Při společných setkáních se předškoláci i rodiče nenásilnou formou seznámí se školním prostředím, budoucími školními povinnostmi, s metodami vyučování, prostředím školy a učitelkami, které vyučují na 1. stupni naší školy.

      Projekt probíhá převážně v 1. třídě naší základní školy a skládá se ze čtyř společných vyučovacích hodin s prvňáčky a ze dvou informativních schůzek s rodiči předškolních dětí.

      Současná pandemická situace neumožňuje projekt plně realizovat. Schůzka s rodiči budoucích školáků je naplánována na měsíc červen.

    • TermínPopis aktivity
     listopad Společné učení s prvňáčky.
     leden Společné učení s prvňáčky.
     únor Společné učení s prvňáčky.
     březen Společné učení s prvňáčky.
     březen Schůzka s rodiči budoucích předškoláků - informace k zápisu do 1. třídy.
     dubenZápis dětí do 1. třídy.
     červen Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - informace ke školní docházce.
      • Do školy se nebojíme
      • Společné učení s prvňáčky
      • Do školy se nebojíme
      • Společné učení s prvňáčky
      • Do školy se nebojíme
      • Společné učení s prvňáčky
      • Do školy se nebojíme
      • Společné učení s prvňáčky
      • Do školy se nebojíme
      • Společné učení s prvňáčky
      • Do školy se nebojíme
      • Společné učení s prvňáčky