• Dotace a granty

     • Ministerstvo školství

     •  

       

       

       

       

     • Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

     • Program: Národní plán obnovy - Prevence digitální propasti

      Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2022

      Obdržená dotace: 66 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Finanční prostředky byly využity za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení budou zapůjčeny žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

       

     • Národní plán obnovy – základní školy

     • Program: Národní plán obnovy - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

      Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2022

      Obdržená dotace: 157 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Finanční prostředky byly použity za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

       

     • Národní plán obnovy – mateřské školy

     • Program: Národní plán obnovy - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

      Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2022

      Obdržená dotace: 47 200 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Finanční prostředky byly použity za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

       

     • Doučování žáků

     • Program: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

      Realizace: 2021/2022

      Charakteristika projektu:

      Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

     • Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů

     • Program: Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v ZŠ a MŠ

      Realizace: září - prosinec 2020

      Obdržená dotace: 356 968 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Účel projektu:

      • Účelem poskytnuté dotace bylo finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol vzniklých prodloužením provozu mateřské školy od 1. září 2020.
      • Účelem poskytnuté dotace bylo financování rozdílu navýšení hodin přímé pedagogické činnosti (PHškoly), které nově vzniknou, například prostřednictvím vyššího dělení žáků do menších skupin, při výuce od 1. září 2020.

       

     • Podpora výuky plavání

     • Program: MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)

      Realizace: květen - červen 2020

      Obdržená dotace: dotace kvůli pandemii covid-19 pozastavena

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

       

     • Podpora výuky plavání

     • Program: MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

      Realizace: květen - červen 2018

      Obdržená dotace: 17 500 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

       

     • Moje škola - moje radost

     • Program: MŠMT - Bezpečné klima v českých školách

      Realizace: 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017

      Obdržená dotace: 64 600 Kč

      Autor projektu: Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Cílem projektu je podpora aktivit, které svou činností přispívají k rozvoji bezpečného klimatu v Základní škole a Mateřské škole Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, a to zejména prostřednictvím následujících aktivit:

      • práce s pedagogickým sborem, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve škole,

      • podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve škole, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,

      • vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami,

      • vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve škole.

       

     • Excelence základních škol

     • Program: MŠMT - Excelence základních škol

      Realizace: 2016/2017

      Obdržená dotace: 8 483 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Poskytnutá dotace byla využita jako nenároková složka pedagogickým pracovníkům, kteří se aktivně podíleli na přípravě žáků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2016/2017.