• Dotace a granty

     • Nadace Synot

     •  

       

       

       

       

       

     • Týpí pro děti ZŠ a MŠ Kašava

     • Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2018

      Realizace: září - prosinec 2018

      Obdržená dotace: 15 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Cílem projektu je dětem mateřské a základní školy zajistit venkovní přístřešek formou týpí. Jedná se o kvalitní  plátěný stan o průměru 5 m, který bude sloužit jako vhodný prostor pro celoroční využití pro výuku dětí, pro volnočasové aktivity a k odpočinku. Dalším cílem je netradičním prostorem motivovat děti ve věku od 2 do 15 let k trávení času při vzdělávání i při volnočasových aktivitách ve venkovním prostředí.

       

     • Kašava - cestou necestou

     • Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2017

      Realizace: září - listopad 2017

      Obdržená dotace: 10 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Projektem chceme dětem nabídnout takové aktivity, které je budou motivovat k naplnění výše uvedených cílů. Díky pestré nabídce, do jejíž přípravy a organizace budou zapojeni nejstarší žáci, budou děti vedeny ke vzájemné spolupráci, komunikaci a k řešení problémů ve věkově smíšených družstev. Tato aktivita má dětem nabídnout alternativu pasivnímu trávení volného času (PC hry, sociální sítě, televize,…), má je motivovat k pohybu v přírodě a ke vlastnímu rozvoji vědomostí a dovedností v oblastech, které jsou mu blízké (sport, příroda, zdraví, zeměpis, zdravověda, branná výchova,…).

      Prostřednictvím skupinového závodu „Kašava – cestou necestou“ chceme zlepšit spolupráci školy, obce a rodičů při přípravě a organizaci této akce.

       

     • Sportujeme pro radost a pro zdraví

     • Program: Sportovní grant Nadace Synot 2017

      Realizace: červen - prosinec 2017

      Obdržená dotace: 15 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Komunitní škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Cílem projektu je formou pravidelných i jednorázových sportovních aktivit a akcí vzbudit u dětí zájem o aktivní sportování, pohybem a sportem zlepšovat zdraví, tělesnou a psychickou zdatnost dětí, jejich rodičů a veřejnosti. Cílem je rovněž dětem nabídnout jiné, smysluplné trávení volného času, které povede k prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

       

      • Dětské kašavské kroje

      • Program: Individuální žádost Nadace Synot 2016

       Realizace: leden - červen 2017

       Obdržená dotace: 50 000 Kč

       Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

       Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

       Charakteristika projektu:

       Pořízením nových kašavských krojů chceme přispět k udržování a rozvoji folklorních aktivit dětí a mládeže v našem regionu při kulturních a společenských akcích: folklorní kroužky pro děti a mládež (taneční kroužek, Mladí Gajdoši), obecní akce (Stavjání a Kácání mája, Hudecké slavnosti, Kateřinské hody,…), školní akce (Dětský den, Vánoční besídky, prezentace školy na veřejnosti,…).

       I nadále chceme prostřednictvím folklorních kroužků a tradičních akcí v obci vychovávat mladé lidi, kteří by v této tradici pokračovali, a tím udržovali živé tradice v regionu.

        

     • Televizní zprávičky z kašavské školičky

     • Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2016

      Realizace: září - prosinec 2016

      Obdržená dotace: 10 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Projekt dětského televizního studia je dobrým zaměřením zvláště pro děti, které se nebojí komunikovat, mají zájem komunikaci rozvíjet a chtějí se rozvíjet v oblastech využívání informačních a komunikačních technologií. Učí se správnému a srozumitelnému vyjadřování, práci s kamerou, stříhání videozáznamů, práci v týmu a samotné prezentaci činnosti školy a obcí na veřejnosti.

      Formou pravidelných zpráv, které budou zveřejněny na internetu (webové stránky školy a okolních obcí, YouTube) a na informačním kanále kabelové televize, budou žáci informovat veřejnost o aktuálním dění ve škole a v místních obcích. Osloveny budou všechny věkové skupiny (mladší občané na internetu, starší občané na informačním kanále kabelové televize).

      Cílovou skupinou jsou žáci naší školy různého věku. Vedle rozvoje výše uvedených klíčových kompetencí je zapojeným dětem nabídnuta plnohodnotná náplň volného času jako prostředek jejich seberealizace a prevence psychopatologických jevů.

       

     • Učíme se kin-ball společně

     • Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2015

      Realizace: říjen 2015

      Obdržená dotace: 10 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      V rámci projektu bylo pořízeno nezbytné kin-ballové vybavení, které bylo využito k uspořádání meziškolního kin-ballového turnaje. Cílem projektu je vést děti k pohybu a vzájemné spolupráci při netradiční kolektivní hře Kin-ball.