• Pravidelné aktivity

     • Konzultace ve třech

     • Konzultace o prospěchu a chování dítěte ve škole probíhá v kašavské škole ve třech - rodič, žák, učitel. Děti jsou toto formou vedeny k sebehodnocení své práce, všichni zúčastnění diskutují nad výsledky, hledají společná řešení případných problémů a hledají možnosti, jak vzdělávání dítěte společnými silami podpořit.

      Konzultace probíhají 2x ročně, a to v měsících listopad a duben. Díky školnímu informačnímu systému EduPage si mohou rodiče u učitelů rezervovat termín schůzky, čímž se vyhnou zbytečnému čekání na společné jednání.

      Více informací ke konzultacím ve třech se dozvíte ve videu Dítě na třídní schůzce? Co je to za nápad?! (Rodiče vítáni - Vši ve škole)

      • Konzultace ve třech
      • Hodnocení a sebehodnocení školní práce: UČITEL + ŽÁK + RODIČ